" />

KAP ***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 21:42
KAP ***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 116.549 104.258
Satışların Maliyeti
31 -97.640 -74.995
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.909 29.263
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
178.559 206.749
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
31 31.004 18.215
Kambiyo Gelirleri
24.991 36.826
Faiz Gelirleri
31 119.919 117.687
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
2 31.571
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
31 2.643 2.450
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-59.873 -100.501
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
31 -1.286 -1.421
Kambiyo Giderleri
-24.846 -47.684
Faiz Giderleri
31 -30.036 -37.247
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 -10.302
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
31 -3.705 -3.847
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
118.686 106.248
BRÜT KAR (ZARAR)
137.595 135.511
Genel Yönetim Giderleri
33 -44.762 -42.203
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 27.358 55.362
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -7.450 -26.323
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
112.741 122.347
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 110.144 268.656
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -22 -2
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
222.863 391.001
Finansman Giderleri
37 -27.918 -40.609
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
194.945 350.392
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-30.691 -50.217
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -25.527 -32.867
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -5.164 -17.350
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
164.254 300.175
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
164.254 300.175
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 465 6.987
Ana Ortaklık Payları
163.789 293.188
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,45500000 0,81400000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,45500000 0,81400000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00000000 0,00000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
47 136.348 249.497
Finansal Yatırımlar
47 804.424 721.845
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
804.424 721.845
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
804.424 721.845
Ticari Alacaklar
7 11.382 6.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11.382 6.310
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 472.426 315.897
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 242
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
472.426 315.655
Diğer Alacaklar
9 6.935 12.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.935 12.807
Stoklar
10 3.034 3.764
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.986 1.826
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.986 1.826
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 403 2.990
Diğer Dönen Varlıklar
29 2.171 1.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.171 1.778
ARA TOPLAM
1.439.109 1.316.714
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 312 76
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.439.421 1.316.790
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
1, 47 377 377
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 13.067 241
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
13.067 241
Diğer Alacaklar
9 4 4
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 4
Maddi Duran Varlıklar
14 646.957 586.324
Binalar
2 2
Tesis, Makine ve Cihazlar
129 52
Taşıtlar
643.833 583.833
Mobilya ve Demirbaşlar
1.424 996
Özel Maliyetler
769 832
Diğer Maddi Duran Varlıklar
800 609
Kullanım Hakkı Varlıkları
14.1 8.528 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17, 18 500 407
Markalar
3 3
Lisanslar
294 239
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
203 165
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1 3
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1 3
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 2.382 2.318
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
671.816 589.674
TOPLAM VARLIKLAR
2.111.237 1.906.464
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 3.270 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.270 0
Banka Kredileri
3.267 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 70.335 159.211
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.834 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.834 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
67.501 159.211
Banka Kredileri
66.211 159.211
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.290 0
Ticari Borçlar
7 1.230 241
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.230 241
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
8 199.914 127.006
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
29.844 4
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
170.070 127.002
Diğer Borçlar
9 9.075 14.832
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 5
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.075 14.827
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.847 3.088
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.847 3.088
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 6.368 4.342
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.026 4.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 3.232 2.445
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 3.794 1.557
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 24 20
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24 20
ARA TOPLAM
299.089 312.742
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
299.089 312.742
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 245.750 241.506
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.543 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.543 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
242.207 241.506
Banka Kredileri
240.554 241.506
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.653 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.358 3.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 4.358 3.028
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 27.091 22.035
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
277.199 266.569
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
576.288 579.311
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30 1.504.925 1.300.171
Ödenmiş Sermaye
450.000 450.000
Sermaye Düzeltme Farkları
85.986 85.986
Geri Alınmış Paylar (-)
-91.018 -91.018
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.945 4.945
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
0 -382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-663 -60
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-663 -60
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -663 -60
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
208.806 167.178
Yabancı Para Çevrim Farkları
38 208.806 167.178
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
125.171 112.521
Yasal Yedekler
34.153 21.503
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
91.018 91.018
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
557.909 277.813
Net Dönem Karı veya Zararı
163.789 293.188
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30.024 26.982
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.534.949 1.327.153
TOPLAM KAYNAKLAR
2.111.237 1.906.464


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 450.000 85.986 -91.018 4.945 -765 -66 -66 -66 69.468 22.361 22.361 91.829 110.742 222.287 56.776 279.063 930.716 20.766 951.482
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-22.361 -22.361 -22.361 24.044 24.044 1.683 1.683
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-22.361 -22.361 -22.361 24.044 24.044 1.683 1.683
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
450.000 85.986 -91.018 4.945 -765 -66 -66 -66 69.468 0 0 69.468 110.742 246.331 56.776 303.107 932.399 20.766 953.165
Transferler
765 66 66 66 1.779 31.482 -56.776 -25.294 -22.684 -22.684
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-60 -60 -60 96.911 96.911 293.188 293.188 390.039 7.555 397.594
Dönem Karı (Zararı)
293.188 293.188 293.188 6.987 300.175
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-60 -60 -60 96.911 96.911 96.851 568 97.419
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-382 799 799 417 -1.039 -622
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-300 -300
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30 450.000 85.986 -91.018 4.945 -382 -60 -60 -60 167.178 0 0 167.178 112.521 277.813 293.188 571.001 1.300.171 26.982 1.327.153
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 450.000 85.986 -91.018 4.945 -382 -60 -60 -60 167.178 167.178 112.521 277.813 293.188 571.001 1.300.171 26.982 1.327.153
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
450.000 85.986 -91.018 4.945 -60 -60 -60 167.178 167.178 112.521 277.813 293.188 571.001 1.300.171 26.982 1.327.153
Transferler
382 60 60 60 12.650 280.096 -293.188 -13.092 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-663 -663 -663 41.628 41.628 163.789 163.789 204.754 3.042 207.796
Dönem Karı (Zararı)
163.789 163.789 163.789 465 164.254
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-663 -663 -663 41.628 41.628 40.965 2.577 43.542
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30 450.000 85.986 -91.018 4.945 0 -663 -663 -663 208.806 208.806 125.171 557.909 163.789 721.698 1.504.925 30.024 1.534.949


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-148.286 158.919
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
263.124 274.996
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
116.549 104.258
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
146.573 139.167
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
2 31.571
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-128.400 -139.698
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-70.657 -58.898
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-29.029 -40.161
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Çıkışları
0 -11.871
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.508 -23.575
Kira Ödemeleri
-206 -5.193
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
134.724 135.298
Alınan Faiz
1.425 -15.788
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -18.250 -32.437
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-266.185 71.846
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
16.148 51.625
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
56.614 86.592
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-22.701 -133.291
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
96 24
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 96 22
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.164 -37.779
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -20.913 -37.538
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -251 -241
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
39 2.860 79.216
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
39 -2.948 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
35 3.391 56.863
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.358 -104.283
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -622
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
276.245 124.351
Kredilerden Nakit Girişleri
276.245 124.351
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-233.842 -207.597
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-233.842 -207.597
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.911 0
Ödenen Temettüler
0 -300
Ödenen Faiz
-23.929 -19.939
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-205 -176
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-120.780 106.261
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
10.257 23.580
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-110.523 129.841
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 245.223 115.382
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 134.700 245.223


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
164.254 300.175
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38 -694 -62
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-694 -62
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
38 44.236 97.481
Yabancı Para Çevrim Farkları
44.236 97.481
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
44.236 97.481
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.542 97.419
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
207.796 397.594
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.042 7.555
Ana Ortaklık Payları
204.754 390.039http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826658


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.134 Değişim: -0,05% Hacim : 98.749 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.169
Açılış: 11.152
33,0786 Değişim: 0,16%
Düşük 32,9613 17.07.2024 Yüksek 33,1629
Açılış: 33,0252
36,2181 Değişim: 0,47%
Düşük 35,9951 17.07.2024 Yüksek 36,2699
Açılış: 36,05
2.612,59 Değişim: -0,35%
Düşük 2.606,84 17.07.2024 Yüksek 2.642,99
Açılış: 2.621,78
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.