KAP ***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.06.2021 - 18:00
KAP ***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 02.04.2021
Genel Kurul Tarihi 26.05.2021
Genel Kurul Saati 11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.05.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 Maltepe İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
3 - Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2020 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - Şirket'in 2020 yılına ait finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - 2020 yılı kârının yedeklere ayrılması veya dağıtılmasına karar verilmesi, yönetim kurulunun, genel kurula karın dağıtılmamasını önermesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilginin pay sahiplerine sunulması,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin Genel Kurul'ca belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
10 - Şirket'in 2021 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının genel kurulca belirlenmesi,
11 - 31.05.2012 tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulu'nca onaylanan bağış ve yardım politikası doğrultusunda 2020 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile varsa politika değişiklikleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının Genel Kurul'ca belirlenmesi,
12 - SPK'nın 03.01.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirket'in 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yönelik ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bu konuda görüş bildirmek isteyen pay sahiplerine söz verilmesi,
15 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
16 - Şirket'in pay geri alım ve satım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 gsdde-kar dağıtım tablosu-31.12.20.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 gsdde 2020 yılı olağan genel kurul ilan metni.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz'in, 26 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 2020 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların özeti aşağıda belirtilmiş olup Genel Kurulu'na ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi, oylama sonuçları ve kar dağıtım tablosu pdf olarak ekte sunulmuştur.
1- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılına ait yıllık faaliyet raporu, Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2020 yılına ait bağımsız denetim rapor ve Şirket'in 2020 yılına ait mali tabloları onaylanmıştır.
2- Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.
3- Üç yıl süre ile görev yapmak üzere (A) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Sn. Mehmet Turgut Yılmaz, Sn. Akgün Türer ve Sn. Hakan Yılmaz'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak, (B) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Sn. Ömer Asım Özgözükara'nın ve Sn. Sedat Temeltaş'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, (D) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Sn.Eyup Murat Gezgin'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
4- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 8.500,00 TL ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 4.250,00 TL olması kararlaştırılmıştır.
5- Yönetim Kurulu'nun, karın dağıtılmaması önerisi kabul edilmiş olup bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulmuştur.
6- Şirket'in 2021 yılı için bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.bağımsız denetim kuruluşu olarak onaylanmıştır.
7- Şirket'in 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi sunulmuş ve Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının 150.000,00 TL olarak kabulüne karar verilmiştir.
8- Şirket'in 2021 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
9-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
10- Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yönelik ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiş ve bu konuda görüş bildirmek isteyen pay sahiplerine söz verilmişir.
11- Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.
12- Şirket'in pay geri alım ve satım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 03.06.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 gsdde ogk 2020 toplantı sonuçları 260521.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2 gsdde ogk 2020 yılı tutanak 260521.pdf - Tutanak
EK: 3 gsdde ogk 2020 yılı toplatıda hazır bulunanlar listesi 260521.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 26 Mayıs 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 3 Haziran 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939927


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.