KAP ***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 18:11
KAP ***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 62.895 22.102
Satışların Maliyeti
24 -25.813 -13.334
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
37.082 8.768
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
101 1
Kambiyo Gelirleri
25 2 1
Faiz Gelirleri
83 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
16 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 -385
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
25 0 -385
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
101 -384
BRÜT KAR (ZARAR)
37.183 8.384
Genel Yönetim Giderleri
26 -1.758 -1.297
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 4.141 2.011
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -998 -353
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.568 8.745
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 1.964 198
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
40.532 8.943
Finansman Giderleri
30 -2.801 -1.224
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
37.731 7.719
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.456 102
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 7.293 18
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -837 84
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
44.187 7.821
DÖNEM KARI (ZARARI)
44.187 7.821
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
44.187 7.821
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 0,29800000 0,15300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.814 21.918
Dönem Karı (Zararı)
44.187 7.821
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
44.187 7.821
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-17.259 -11.263
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15,16 9.519 5.490
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
269 74
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
285 74
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-16 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.088 1.171
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-713 -53
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.801 1.224
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-22.679 -17.896
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-6.456 -102
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-52.497 25.696
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -93.612 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.430 2.610
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-131 -137
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.299 2.747
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-2 -2
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -2
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 75 91
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 827 346
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.174 61
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6 2
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.180 59
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
7 5
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.243 1.768
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
96 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.147 1.768
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.958 1.868
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.263 18.951
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
49.347 20.073
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-12.084 -1.122
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-25.569 22.254
Alınan Faiz
1.211 59
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -48
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-456 -347
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.964 198
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Alınan Temettüler
29 0 198
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
29 1.964 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.405 -20.357
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 173.597
Kredilerden Nakit Girişleri
0 173.597
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.488 -192.062
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.488 -192.062
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-182 -148
Ödenen Faiz
-2.735 -1.744
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.255 1.759
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.374 1.184
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.881 2.943
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
312.257 11.910
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 279.376 14.853


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 279.874 312.689
Finansal Yatırımlar
93.612 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
93.612 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
93.612 0
Ticari Alacaklar
7.1 8.529 1.099
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.094 963
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.435 136
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 26 24
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8.1 26 24
Diğer Alacaklar
0 0
Stoklar
10 1.383 1.458
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.343 3.170
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.343 3.170
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 38 0
Diğer Dönen Varlıklar
22 1.325 1.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 1.325 1.259
ARA TOPLAM
387.130 319.699
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 76 76
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
387.206 319.775
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 1.655 1.655
Maddi Duran Varlıklar
14 586.649 542.911
Taşıtlar
14 497.004 461.250
Mobilya ve Demirbaşlar
14 150 164
Yapılmakta Olan Yatırımlar
89.495 81.497
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 1.934 1.050
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 24 26
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 24 26
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 355 1.176
Diğer Duran Varlıklar
5 5
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
5 5
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
590.622 546.823
TOPLAM VARLIKLAR
977.828 866.598
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
46.775 42.461
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 346 327
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 346 327
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
46.429 42.134
Banka Kredileri
17.2 46.157 42.046
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
272 88
Ticari Borçlar
7.2 1.929 755
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 26 32
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.903 723
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
8 95 88
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8.2 95 88
Diğer Borçlar
9 7.422 179
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9.2 96 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.2 7.326 179
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 8.515 6.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 8.515 6.557
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 12.581
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 340 261
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.1 340 261
ARA TOPLAM
65.076 62.882
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.076 62.882
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
212.348 199.079
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 600 694
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 600 694
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
211.748 198.385
Banka Kredileri
17.2 210.920 198.336
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
828 49
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 1.274 977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.2 1.274 977
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
213.622 200.056
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
278.698 262.938
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
699.130 603.660
Ödenmiş Sermaye
23.1 150.000 150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23.2 24.085 24.085
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.3 9.175 9.175
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23.4 -12.181 -12.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.5 -70 -24
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-70 -24
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.6 380.147 328.761
Yabancı Para Çevrim Farkları
380.147 328.761
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.7 20.355 20.388
Yasal Yedekler
20.355 20.388
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.8 83.432 -55.790
Net Dönem Karı veya Zararı
44.187 139.246
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
699.130 603.660
TOPLAM KAYNAKLAR
977.828 866.598


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 52.181 24.085 9.189 -12.181 -19 135.728 19.505 -38.302 -17.135 173.051 173.051
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-17.135 17.135 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3 23.385 -19 7.821 31.184 31.184
Dönem Karı (Zararı)
7.821 7.821 7.821
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3 23.385 -19 23.363 23.363
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
23 52.181 24.085 9.189 -12.181 -22 159.113 19.505 -55.456 7.821 204.235 204.235
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 150.000 24.085 9.175 -12.181 -24 328.761 20.388 -55.790 139.246 603.660 603.660
Transferler
24 139.246 -139.246
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-70 51.386 -24 44.187 95.503 95.503
Dönem Karı (Zararı)
44.187 44.187 44.187
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-70 51.386 -24 51.316 51.316
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-33 -33 -33
Dönem Sonu Bakiyeler
23 150.000 24.085 9.175 -12.181 -70 380.147 20.355 83.432 44.187 699.130 699.130


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
44.187 7.821
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-70 -22
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-70 -22
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
51.386 23.385
Yabancı Para Çevrim Farkları
51.386 23.385
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
23 51.386 23.385
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.316 23.363
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
95.503 31.184
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
95.503 31.184http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028502


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,00% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,7931 Değişim: -0,09%
Düşük 32,7082 24.06.2024 Yüksek 32,8438
Açılış: 32,8221
35,0415 Değişim: -0,29%
Düşük 35,0209 24.06.2024 Yüksek 35,1829
Açılış: 35,1421
2.450,85 Değişim: 0,01%
Düşük 2.438,69 24.06.2024 Yüksek 2.454,56
Açılış: 2.450,67
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.