KAP ***GSB*** GSD YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

12.03.2018 - 20:00
KAP ***GSB*** GSD YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***GSB*** GSD YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
1 741 14.600 15.341 723 18.185 18.908
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2 0 0 0 503 0 503
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
503 0 503
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
503 0 503
BANKALAR
3 21 1.660 1.681 14 1.414 1.428
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 160 0 160 1.152 0 1.152
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
160 0 160 160 0 160
Diğer Menkul Değerler
992 0 992
KREDİLER VE ALACAKLAR
5 195.288 28.314 223.602 182.867 0 182.867
Krediler ve Alacaklar
195.288 28.314 223.602 182.867 0 182.867
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
1.307 28.314 29.621 10.541 0 10.541
Diğer
193.981 0 193.981 172.326 172.326
Takipteki Krediler
3.936 0 3.936 3.928 0 3.928
Özel Karşılıklar (-)
-3.936 0 -3.936 -3.928 0 -3.928
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
6 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
7 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
8 0 0 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
9 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
10 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
11 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 87 87 117 117
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 214 0 214 197 0 197
Diğer
214 0 214 197 0 197
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
14 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
15 529 0 529 111 0 111
Ertelenmiş Vergi Varlığı
529 0 529 111 0 111
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 53.550 0 53.550 59.205 0 59.205
Satış Amaçlı
53.550 0 53.550 59.205 0 59.205
DİĞER AKTİFLER
17 1.426 1.132 2.558 3.263 0 3.263
AKTİF TOPLAMI
252.016 45.706 297.722 248.152 19.599 267.751
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
1 0 0 0
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
2 1.569 0 1.569 132 0 132
ALINAN KREDİLER
3 7.258 7.258 4.002 10.742 14.744
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
14.629 0 14.629 2.201 0 2.201
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
14.629 0 14.629 2.201 0 2.201
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
FONLAR
11.141 119.914 131.055 4.616 125.844 130.460
Müstakriz Fonları
11.141 119.914 131.055 4.616 125.844 130.460
MUHTELİF BORÇLAR
55 0 55 86 0 86
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
4 1.443 0 1.443 3.589 0 3.589
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
5 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
6 0 0 0
KARŞILIKLAR
7 2.500 0 2.500 3.879 0 3.879
Genel Karşılıklar
1.625 0 1.625 2.975 0 2.975
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
557 0 557 608 0 608
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
318 0 318 296 0 296
VERGİ BORCU
8 2.225 0 2.225 1.250 0 1.250
Cari Vergi Borcu
2.225 0 2.225 1.250 0 1.250
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
9 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
10 0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
11 136.988 0 136.988 111.410 0 111.410
Ödenmiş Sermaye
50.000 50.000 50.000 50.000
Sermaye Yedekleri
2.713 0 2.713 2.713 0 2.713
Diğer Sermaye Yedekleri
2.713 0 2.713 2.713 0 2.713
Kar Yedekleri
58.728 58.728 43.355 43.355
Yasal Yedekler
4.641 4.641 3.874 3.874
Olağanüstü Yedekler
53.781 53.781 39.206 39.206
Diğer Kar Yedekleri
306 306 275 275
Kar veya Zarar
25.547 0 25.547 15.342 0 15.342
Dönem Net Karı / Zararı
25.547 0 25.547 15.342 15.342
PASİF TOPLAMI
170.550 127.172 297.722 131.165 136.586 267.751


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 2.713 3.602 34.031 350 5.447 96.143
Yeni Bakiye
50.000 2.713 3.602 34.031 350 5.447 96.143
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Diğer
-75 -75
Dönem Net Karı (Zararı)
15.342 15.342
Kar Dağıtımı
3 272 5.175 -5.447
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
272 5.175 -5.447
Diğer
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 2.713 3.874 39.206 275 15.342 111.410
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 2.713 3.874 39.206 275 15.342 111.410
Yeni Bakiye
50.000 2.713 3.874 39.206 275 15.342 111.410
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Diğer
31 31
Dönem Net Karı (Zararı)
25.547 25.547
Kar Dağıtımı
3 767 14.575 -15.342
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
767 14.575 -15.342
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 2.713 4.641 53.781 306 25.547 136.988


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
832.643 326.062 1.158.705 599.197 326.464 925.661
GARANTİ VE KEFALETLER
1 757.075 252.510 1.009.585 510.437 237.604 748.041
Teminat Mektupları
757.075 252.510 1.009.585 510.437 237.604 748.041
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.437 0 1.437 67 0 67
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
534 0 534 534 0 534
Diğer Teminat Mektupları
755.104 252.510 1.007.614 509.836 237.604 747.440
TAAHHÜTLER
1 29 0 29 27 0 27
Cayılamaz Taahhütler
29 0 29 27 0 27
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
29 0 29 27 0 27
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2 75.539 73.552 149.091 88.733 88.860 177.593
Alım Satım Amaçlı İşlemler
75.539 73.552 149.091 88.733 88.860 177.593
Para ve Faiz Swap İşlemleri
75.539 73.552 149.091 88.733 88.860 177.593
Swap Para Alım İşlemleri
73.552 73.552 88.860 88.860
Swap Para Satım İşlemleri
75.539 0 75.539 88.733 0 88.733
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
3.687.020 1.617.723 5.304.743 3.005.586 1.471.260 4.476.846
EMANET KIYMETLER
4.313 0 4.313 3.584 0 3.584
Tahsile Alınan Çekler
3.363 0 3.363 3.577 0 3.577
Tahsile Alınan Ticari Senetler
950 950 7 0 7
REHİNLİ KIYMETLER
525.749 45.844 571.593 341.364 43.371 384.735
Teminat Senetleri
116.664 42.917 159.581 112.941 41.217 154.158
Gayrimenkul
84.570 0 84.570 84.570 0 84.570
Diğer Rehinli Kıymetler
324.515 2.927 327.442 143.853 2.154 146.007
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
3.156.958 1.571.879 4.728.837 2.660.638 1.427.889 4.088.527
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
4.519.663 1.943.785 6.463.448 3.604.783 1.797.724 5.402.507


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
26.798 20.641
Alınan Faizler
43.032 32.384
Ödenen Faizler
-6.696 -3.568
Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.248 7.444
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-917 17.015
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
-32 10.026
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-5.658 -5.862
Ödenen Vergiler
-5.483 -3.144
Diğer
1 -6.696 -33.654
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-28.811 -23.030
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
306
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-39.382 63.571
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
9.085 -29.980
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-7.363 -16.095
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.615
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1 8.849 -39.217
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-2.013 -2.389
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
935 -1.079
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-63 -163
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
6 76
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-992
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
992
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
489 9.513
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-589 6.045
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2 7.731 1.686
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 7.142 7.731


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 44.361 32.853
Kredilerden Alınan Faizler
44.157 32.730
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
121 83
Bankalardan Alınan Faizler
61 16
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
7 24
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
7 24
Diğer Faiz Gelirleri
15 0
FAİZ GİDERLERİ
2 -6.736 -5.690
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-2.568 -1.955
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-131 -3
Diğer Faiz Giderleri
12 -4.037 -3.732
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
37.625 27.163
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
8.759 7.296
Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.248 7.444
Gayri Nakdi Kredilerden
9.063 7.186
Diğer
185 258
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-489 -148
Gayri Nakdi Kredilere
-173 -7
Diğer
-316 -141
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 -7.307 -9.326
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.420 11.394
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-5.887 -20.720
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 2.842 4.734
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
41.919 29.867
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
6 -646 -1.762
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -9.685 -9.160
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
31.588 18.945
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 31.588 18.945
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -6.041 -3.603
Cari Vergi Karşılığı
-6.467 -3.196
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
426 -407
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 25.547 15.342
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11 25.547 15.342
Grubun Karı (Zararı)
25.547 15.342
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,51 0,31000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
0 0
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
38 -94
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
-7 19
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
31 -75
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.547 15.342
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
25.547 15.342
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
25.578 15.267http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667933


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5582 Değişim: 0,04%
Düşük 32,4973 24.04.2024 Yüksek 32,5657
Açılış: 32,5468
34,9119 Değişim: 0,13%
Düşük 34,7749 24.04.2024 Yüksek 34,9612
Açılış: 34,8658
2.429,71 Değişim: -0,02%
Düşük 2.426,36 24.04.2024 Yüksek 2.433,36
Açılış: 2.430,12
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.