KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.02.2021 - 17:09
KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 31/03/2021 tarihinde yapılacak olan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 26.02.2021
Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi 55. Sokak 42 Maslak No:2 A Blok Seminer Salonu Sarıyer- İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2020 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi.
4 - Bağımsız denetim raporunun okunması.
5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması.
7 - 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait gelir tablosundaki 1.201.525,69-TL. dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon, mali ödemeler düşüldükten sonra kalan 1.141.449,41-TL. net dağıtılabilir kardan ve kaynağı istisna kazançlardan olmak üzere (a) Pay sahiplerine 375.000-TL nakit olarak kar payı dağıtılması, (b) Pay sahiplerine kar payı dağıtılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması, (c) Kar payı dağıtım zamanı konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi" şeklindeki yönetim kurulu teklifinin genel kurulun onayına sunulması.
8 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13 üncü maddesinin "Sermaye şirketlerinde , 31.12.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir." hükmüne karşın şirketimizin 22 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşen 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında sehven %25 sınırını aşan bir karar alınmış, fakat kar payının %25'ine kadar olan kısmı ortaklara ve yönetim kurulu üyelerine dağıtılmış, yönetim kurulu üyelerine dağıtılmasına karar verilip de %25 sınırını aşması nedeniyle dağıtılmayan 35.280-TL'lik kısmına 2019 yılı geçmiş yıllar karında yer verilmiştir. 2019 yılı geçmiş yıllar karında yer alan 35.280-TL'nin yönetim kurulu üyelerine dağıtılması, dağıtım zamanı ve şekli hususunda yönetim kurulu başkanının yetkilendirilmesi" hususunun genel kurulun onayına sunulması.
9 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının tespitinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
11 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
12 - Bağış ve yardımlara ilişkin olarak yıl içinde yapılan bağış ve yardımların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 2021 yılı içinde, yapılması gerektiği takdirde, yapılacak bağış miktarının 10.000.-TL ile sınırlı tutulması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II.17.1)'nin 4.6.2. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 1.3.6. maddesi gereğince yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususlarında bilgi verilmesi.
15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
16 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 INVITATION2021.pdf - İlan Metni
EK: 3 TOPLANTI İLAN METNİ .pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 26/02/2021 tarihli 2021 -02 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında,
1) 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait gelir tablosundaki 1.201.525,69-TL. dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon, mali ödemeler düşüldükten sonra kalan 1.141.449,41-TL. net dağıtılabilir kardan ve kaynağı istisna kazançlardan olmak üzere (a) Pay sahiplerine 375.000-TL nakit olarak kar payı dağıtılması, (b) Pay sahiplerine kar payı dağıtılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması, (c) Kar payı dağıtım zamanı konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi" şeklindeki yönetim kurulu teklifinin genel kurulun onayına sunulmasına
2) "17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7244 sayılı kanunun 12 inci maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Geçici 13 üncü madde eklenmiş ve 17 Mayıs 2020 tarihli ve 31130 sayılı Resmi Gazete'de "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" yayınlanmıştı. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13 üncü maddesinin "Sermaye şirketlerinde , 31.12.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir." hükmüne karşın şirketimizin 22 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşen 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında sehven %25 sınırını aşan bir karar alınmış, fakat kar payının %25'ine kadar olan kısmı ortaklara ve yönetim kurulu üyelerine dağıtılmış, yönetim kurulu üyelerine dağıtılmasına karar verilip de %25 sınırını aşması nedeniyle dağıtılmayan 35.280-TL'lik kısmına 2019 yılı geçmiş yıllar karında yer verilmiştir. 2019 yılı geçmiş yıllar karında yer alan 35.280-TL'nin yönetim kurulu üyelerine dağıtılması, dağıtım zamanı ve şekli hususunda yönetim kurulu başkanının yetkilendirilmesi" hususunun genel kurulun onayına sunulmasına
3) 2021 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için belirlenen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine ve söz konusu şirketin Genel Kurulun onayına sunulmasına
4) 2021 yılı içinde gerektiği takdirde yapılacak bağış miktarının 10.000-TL ile sınırlı tutulmasına ve bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına
5) Olağan Genel Kurul Toplantısının, 2020 yılı çalışmalarını incelemek ve ilgili gündemi görüşüp karara bağlamak için 31 Mart 2021 tarihinde, saat 11.00'de, Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi 55. Sokak 42 Maslak No:2 A Blok Seminer Salonu Sarıyer- İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913358


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 0,00% Hacim : 122.678 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 21.05.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
32,2117 Değişim: 0,10%
Düşük 32,1477 21.05.2024 Yüksek 32,2558
Açılış: 32,1787
35,0161 Değişim: 0,08%
Düşük 34,9315 21.05.2024 Yüksek 35,1881
Açılış: 34,9888
2.503,06 Değişim: -0,29%
Düşük 2.491,56 21.05.2024 Yüksek 2.519,41
Açılış: 2.510,44
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.