KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.07.2020 - 00:38
KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.500.000 -133.209 691.563 1.328.532 2.321.853 37.708.739 37.708.739
Transferler
12 116.093 2.205.760 -2.321.853 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.087.864 2.087.864 2.087.864
Kar Payları
12 1.500.000 -2.203.250 -703.250 -703.250
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 -133.209 807.656 1.331.042 2.087.864 39.093.353 39.093.353
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 -155.817 807.656 1.331.042 3.638.883 40.621.764 40.621.764
Transferler
12 3.638.883 -3.638.883 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-115.199 -115.199 -115.199
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 -155.817 807.656 4.969.925 -115.199 40.506.565 40.506.565


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.151.802 7.242.464
Dönem Karı (Zararı)
-115.199 2.087.864
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.885.206 -3.295.595
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 193.619 11.458
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10-11 -19.348 106.614
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
13 -48.145 -220.659
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.044.290 -2.215.988
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.044.290 -2.215.988
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-967.042 -977.020
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.243.832 6.013.548
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-18.414.293 4.616.060
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.497.680 -37.651
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.217.337 1.497.593
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.458 19.367
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-83.424 -81.821
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.244.237 4.805.817
Alınan Temettüler
13 48.145 220.659
Alınan Faiz
13 1.044.290 2.215.988
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -9.897
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -9.897
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -703.250
Ödenen Temettüler
12 0 -703.250
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.151.802 6.529.317
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.151.802 6.529.317
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 20.016.416 11.113.868
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.864.614 17.643.185


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 7.801.822 20.014.349
Finansal Yatırımlar
4 31.376.801 11.863.207
Ticari Alacaklar
5 47.461 8.545.141
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 36.516 641
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10.945 8.544.500
Diğer Alacaklar
6 2.032.621 820.656
Peşin Ödenmiş Giderler
7 18.281 22.289
Diğer Dönen Varlıklar
7 30.746 32.566
ARA TOPLAM
41.307.732 41.298.208
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
41.307.732 41.298.208
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 42.636 55.091
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 1.082.432 1.200.900
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 27.337 28.635
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.152.405 1.284.626
TOPLAM VARLIKLAR
42.460.137 42.582.834
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 516.792 472.974
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
271.769 205.005
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
271.769 205.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
245.023 267.969
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
245.023 267.969
Ticari Borçlar
5 120.345 109.392
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 54.953 56.226
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
65.392 53.166
Diğer Borçlar
6 84.061 130.750
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 8
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
84.053 130.742
Türev Araçlar
3.680 5.600
Kısa Vadeli Karşılıklar
105.737 68.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 105.737 68.010
ARA TOPLAM
830.615 786.726
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
830.615 786.726
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
764.839 855.660
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
418.279 525.212
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
418.279 525.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
346.560 330.448
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
346.560 330.448
Uzun Vadeli Karşılıklar
358.118 318.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 358.118 318.684
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.122.957 1.174.344
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.953.572 1.961.070
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
40.506.565 40.621.764
Ödenmiş Sermaye
12 35.000.000 35.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-155.817 -155.817
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-155.817 -155.817
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 807.656 807.656
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.969.925 1.331.042
Net Dönem Karı veya Zararı
-115.199 3.638.883
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.506.565 40.621.764
TOPLAM KAYNAKLAR
42.460.137 42.582.834


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 6.960.445 10.574.474 5.779.487 5.536.465
Satışların Maliyeti
13 -4.882.519 -6.280.279 -3.987.103 -3.225.883
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.077.926 4.294.195 1.792.384 2.310.582
BRÜT KAR (ZARAR)
2.077.926 4.294.195 1.792.384 2.310.582
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.973.935 -2.017.961 -997.345 -1.027.181
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 116.624 72.661 97.384 64.683
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -250.404 -162.383 -39.991 -130.089
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-29.789 2.186.512 852.432 1.217.995
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-29.789 2.186.512 852.432 1.217.995
Finansman Giderleri
-85.410 -98.648 -36.371 -45.783
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-115.199 2.087.864 816.061 1.172.212
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-115.199 2.087.864 816.061 1.172.212
DÖNEM KARI (ZARARI)
-115.199 2.087.864 816.061 1.172.212
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18 -115.199 2.087.864 816.061 1.172.212
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 -0,00329100 0,05965000 0,02331600 0,03492000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-115.199 2.087.864 816.061 1.172.212
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-115.199 2.087.864 816.061 1.172.212http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862225


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: 0,00% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5671 Değişim: 0,06%
Düşük 32,4973 24.04.2024 Yüksek 32,5772
Açılış: 32,5468
34,8950 Değişim: 0,08%
Düşük 34,7749 24.04.2024 Yüksek 34,9612
Açılış: 34,8658
2.434,60 Değişim: 0,18%
Düşük 2.422,33 24.04.2024 Yüksek 2.439,15
Açılış: 2.430,12
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.