KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

24.07.2018 - 18:34
KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 -81.370 494.554 1.133.373 1.820.808 35.367.365 35.367.365
Transferler
91.041 1.729.767 -1.820.808 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 983.165 983.165 983.165
Kar Payları
9 -1.550.000 -1.550.000 -1.550.000
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 -81.370 585.595 1.313.140 983.165 34.800.530 34.800.530
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 -103.528 585.595 1.313.140 2.119.360 35.914.567 35.914.567
Transferler
9 105.968 2.013.392 -2.119.360 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
188.586 188.586 188.586
Kar Payları
9 -498.000 -498.000 -498.000
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 -103.528 691.563 2.828.532 188.586 35.605.153 35.605.153


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.595.838 3.787.007
Dönem Karı (Zararı)
188.586 983.165
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.442.646 -3.275.053
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5-6 12.011 9.290
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7-8 48.665 43.042
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
10 -379.213 -355.187
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10 -985.841 -1.154.818
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.747.024 -1.817.380
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-400.448 4.580.356
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
581.601 4.557.284
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
415.969 -6.857
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-978.362 43.569
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-419.656 14.470
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -8.545
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -19.565
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.230.784 2.288.468
Alınan Temettüler
10 379.213 355.187
Alınan Faiz
985.841 1.143.352
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.822 -1.049
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -22.822 -1.049
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-448.000 -1.550.000
Ödenen Temettüler
9 -448.000 -1.550.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.125.016 2.235.958
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.125.016 2.235.958
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.997.593 6.679.969
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.122.609 8.915.927


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 6.259.562 4.019.943
Finansal Yatırımlar
4 27.787.161 31.230.388
Ticari Alacaklar
40.204 456.173
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 40.204 44.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 411.650
Diğer Alacaklar
1.849.907 922.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.849.907 922.211
Türev Araçlar
15.960 0
Peşin Ödenmiş Giderler
42.919 11.194
Diğer Dönen Varlıklar
27.600 23.698
ARA TOPLAM
36.023.313 36.663.607
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.023.313 36.663.607
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
5 45.124 33.014
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 32.529 33.827
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
77.653 66.841
TOPLAM VARLIKLAR
36.100.966 36.730.448
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
44.556 464.212
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14 37.038 41.048
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.518 423.164
Diğer Borçlar
162.333 73.410
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
50.007 1.696
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
112.326 71.714
Türev Araçlar
6.000 44.000
Kısa Vadeli Karşılıklar
78.113 44.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 78.113 44.030
ARA TOPLAM
291.002 625.652
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
291.002 625.652
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
204.811 190.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 204.811 190.229
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
204.811 190.229
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
495.813 815.881
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
35.605.153 35.914.567
Ödenmiş Sermaye
9 32.000.000 32.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-103.528 -103.528
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-103.528 -103.528
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 691.563 585.595
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.828.532 1.313.140
Net Dönem Karı veya Zararı
188.586 2.119.360
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
35.605.153 35.914.567
TOPLAM KAYNAKLAR
36.100.966 36.730.448


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 13.215.878 40.053.803 7.499.963 12.667.762
Satışların Maliyeti
10 -11.069.134 -37.392.702 -6.552.708 -11.158.354
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.146.744 2.661.101 947.255 1.509.408
BRÜT KAR (ZARAR)
2.146.744 2.661.101 947.255 1.509.408
Genel Yönetim Giderleri
11 -1.777.746 -1.512.764 -985.340 -754.168
Pazarlama Giderleri
11 -176.357 -177.787 -88.732 -86.497
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10.859 15.427 4.685 5.824
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-14.914 -2.812 -10.034 -982
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
188.586 983.165 -132.166 673.585
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
188.586 983.165 -132.166 673.585
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
188.586 983.165 -132.166 673.585
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
188.586 983.165 -132.166 673.585
DÖNEM KARI (ZARARI)
188.586 983.165 -132.166 673.585
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
188.586 983.165 -132.166 673.585
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 13 0,00589300 -0,00413000 0,03072400 0,02105000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
188.586 983.165 -132.166 673.585
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
188.586 983.165 -132.166 673.585http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697461


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.