KAP ***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2021 - 18:09
KAP ***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.327.648 6.131.677 -905.079 2.186.926 162.884.729 143.841.732 322.467.633 39.154.042 361.621.675
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
8.327.648 6.131.677 -905.079 2.186.926 162.884.729 143.841.732 322.467.633 39.154.042 361.621.675
Transferler
143.835.158 -143.841.732 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.574 334.451.317 334.451.317 269.821 334.721.138
Dönem Karı (Zararı)
334.451.317 334.451.317 269.821 334.721.138
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
-945.002 -945.002
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 8.327.648 6.131.677 -905.079 2.193.500 306.719.887 334.451.317 656.918.950 38.478.861 695.397.811
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.327.648 6.131.677 -1.661.752 2.193.500 306.719.887 490.584.610 812.295.570 39.343.141 851.638.711
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
8.327.648 6.131.677 -1.661.752 2.193.500 306.719.887 490.584.610 812.295.570 39.343.141 851.638.711
Transferler
2.170 490.582.440 -490.584.610 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
392.878.286 392.878.286 1.026.822 393.905.108
Dönem Karı (Zararı)
392.878.286 392.878.286 1.026.822 393.905.108
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-410.280 -410.280
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 8.327.648 6.131.677 -1.661.752 2.195.670 797.302.327 392.878.286 1.205.173.856 39.959.683 1.245.133.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
114.224.819 -147.200.781
Dönem Karı (Zararı)
393.905.108 334.721.138
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
99.360.617 95.704.509
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.086.449 11.950.417
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.460.995 13.631.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.816.427 12.357.630
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.644.568 1.273.572
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
20 -5.948.656 -1.316.778
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-69.569.628 -15.615.608
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-92.127.123 -34.159.383
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22.557.495 18.543.775
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-12.230.202 -11.183.379
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
33.430.607 2.433.867
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-7.709.842 4.742.697
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
41.140.449 -2.308.830
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 125.131.052 95.804.788
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-212.621.853 -494.779.364
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-348.178.796 -290.795.544
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.781.240 -24.419.826
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.781.240 -24.419.826
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
330.092.440 -313.026.052
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
330.092.440 -313.026.052
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.571.538 -895.047
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.019.085 907.669
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.019.085 907.669
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-173.177.580 133.446.328
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-173.177.580 133.446.328
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.946 3.108
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13.946 3.108
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
280.643.872 -64.353.717
Alınan Faiz
2.318.956 6.076.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-10.697.307 -15.924.850
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-158.040.702 -72.998.256
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.490.194 -1.106.746
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.458.462 -2.423.524
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-204.740 -1.715.266
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.253.722 -708.258
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
16 5.948.656 1.316.778
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-120.986.994 155.032.369
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-183.169.515 152.794.410
Kredilerden Nakit Girişleri
19 -183.169.515 152.794.410
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.547.997 -8.885.375
Ödenen Temettüler
0 -945.002
Ödenen Faiz
17 -20.142.121 -16.105.013
Alınan Faiz
17 89.872.639 28.173.349
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.271.981 6.724.842
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
12.230.202 11.788.852
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.958.221 18.513.694
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 307.844.776 99.516.754
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 317.802.997 118.030.448


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 316.678.107 303.101.670
Finansal Yatırımlar
6 876.281.618 569.243.271
Ticari Alacaklar
8 47.949.524 32.850.972
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 4.676.192 8.380.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
43.273.332 24.470.680
Diğer Alacaklar
9 245.228.261 575.320.701
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 324.052 281.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
244.904.209 575.039.037
Türev Araçlar
10 19.154.336 7.016.218
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.431.172 859.634
Diğer Dönen Varlıklar
11 17.754 31.700
ARA TOPLAM
1.507.740.772 1.488.424.166
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.507.740.772 1.488.424.166
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 296.641 296.641
Maddi Duran Varlıklar
12 4.725.644 5.933.204
Kullanım Hakkı Varlıkları
23.523.248 20.585.703
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 4.533.555 5.717.427
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 17.100.240 3.062.841
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
50.179.328 35.595.816
TOPLAM VARLIKLAR
1.557.920.100 1.524.019.982
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 34.406.439 217.880.743
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.477.335 23.897.672
Banka Kredileri
24 1.098.385 22.310.050
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.378.950 1.587.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
31.929.104 193.983.071
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23 173.334 269.451
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
31.755.770 193.713.620
Ticari Borçlar
8 7.102.819 8.121.904
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 1.159.124 1.263.810
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.943.695 6.858.094
Diğer Borçlar
9 185.964.030 358.731.330
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 166.398.512 280.428.039
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
19.565.518 78.303.291
Türev Araçlar
10 7.238.208 2.809.932
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 20.246.357 39.118.608
Kısa Vadeli Karşılıklar
25.899.112 18.142.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 18.754.302 14.642.490
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 7.144.810 3.500.242
ARA TOPLAM
280.856.965 644.805.249
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
280.856.965 644.805.249
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.747.590 20.401.324
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.473.884 19.928.914
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23 23.473.884 19.928.914
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
273.706 472.410
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
273.706 472.410
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.182.006 7.174.698
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 8.182.006 7.174.698
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.929.596 27.576.022
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
312.786.561 672.381.271
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.205.173.856 812.295.570
Ödenmiş Sermaye
16 8.327.648 8.327.648
Sermaye Düzeltme Farkları
6.131.677 6.131.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.661.752 -1.661.752
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.661.752 -1.661.752
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.661.752 -1.661.752
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 2.195.670 2.193.500
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 797.302.327 306.719.887
Net Dönem Karı veya Zararı
392.878.286 490.584.610
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
39.959.683 39.343.141
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.245.133.539 851.638.711
TOPLAM KAYNAKLAR
1.557.920.100 1.524.019.982


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 26.421.739.179 11.838.177.243 8.300.812.524 2.476.454.886
Satışların Maliyeti
17 -25.979.194.459 -11.537.389.641 -8.212.866.760 -2.337.145.388
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
442.544.720 300.787.602 87.945.764 139.309.498
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
177.794.604 266.425.922 42.844.591 60.932.383
BRÜT KAR (ZARAR)
620.339.324 567.213.524 130.790.355 200.241.881
Genel Yönetim Giderleri
18 -194.701.992 -150.984.805 -63.099.318 -51.471.292
Pazarlama Giderleri
18 -1.934.637 -909.282 -752.870 -155.750
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35.408.774 20.171.759 7.861.859 10.541.925
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-12.555.899 -15.928.524 -8.586.324 -9.254.794
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
446.555.570 419.562.672 66.213.702 149.901.970
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 5.948.656 1.316.778 726.876 721.792
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
452.504.226 420.879.450 66.940.578 150.623.762
Finansman Gelirleri
21 91.087.678 29.246.343 39.704.013 13.121.725
Finansman Giderleri
21 -24.555.744 -19.599.867 -6.524.195 -7.235.319
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
519.036.160 430.525.926 100.120.396 156.510.168
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-125.131.052 -95.804.788 -25.157.506 -34.501.788
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -139.203.730 -100.087.185 -20.886.732 -42.690.412
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 14.072.678 4.282.397 -4.270.774 8.188.624
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
393.905.108 334.721.138 74.962.890 122.008.380
DÖNEM KARI (ZARARI)
393.905.108 334.721.138 74.962.890 122.008.380
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.026.822 269.821 137.131 380.858
Ana Ortaklık Payları
392.878.286 334.451.317 74.825.759 121.627.522
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
393.905.108 334.721.138 74.962.890 122.008.380
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.026.822 269.821 137.131 380.858
Ana Ortaklık Payları
392.878.286 334.451.317 74.825.759 121.627.522http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972525


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.980 Değişim: 2,73% Hacim : 41.204 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.943 07.12.2021 Yüksek 1.984
Açılış: 1.945
13,5937 Değişim: -1,48%
Düşük 13,5189 07.12.2021 Yüksek 13,8423
Açılış: 13,7976
15,3034 Değişim: -1,77%
Düşük 15,2834 07.12.2021 Yüksek 15,6429
Açılış: 15,5798
779,61 Değişim: -1,22%
Düşük 774,95 07.12.2021 Yüksek 792,42
Açılış: 789,27
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.