KAP ***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.01.2021 - 20:28
KAP ***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.327.648 6.131.677 -996.057 2.182.731 102.240.657 60.655.029 178.541.685 36.341.312 214.882.997
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
4.195 60.650.834 -60.655.029 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
90.978 143.961.514 144.052.492 3.485.615 147.538.107
Dönem Karı (Zararı)
143.961.514 143.961.514 3.507.405 147.468.919
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
90.978 90.978 -21.790 69.188
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-679.647 -679.647
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 8.327.648 6.131.677 -905.079 2.186.926 162.891.491 143.961.514 322.467.633 39.154.042 361.621.675
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.327.648 6.131.677 -905.079 2.186.926 162.884.729 143.841.732 322.467.633 39.154.042 361.621.675
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
8.327.648 6.131.677 -905.079 2.186.926 162.884.729 143.841.732 322.467.633 39.154.042 361.621.675
Transferler
6.574 143.835.158 -143.841.732 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-756.673 490.584.610 489.827.937 1.134.099 490.962.036
Dönem Karı (Zararı)
490.584.610 490.584.610 1.158.112 491.742.722
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-756.673 -756.673 -24.013 -780.686
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-945.000 -945.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 8.327.648 6.131.677 -1.661.752 2.193.500 306.719.887 490.584.610 812.295.570 39.343.141 851.638.711


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.046.710 -26.697.229
Dönem Karı (Zararı)
491.742.722 147.349.137
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
106.677.065 41.144.438
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15.007.139 12.858.086
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.752.340 26.885.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.809.099 25.216.159
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.943.241 1.669.622
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
20 -2.917.454 -2.031.632
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-23.437.052 -30.951.351
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-49.985.077 -39.610.233
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26.548.025 8.658.882
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-7.812.400 -3.453.670
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-35.422.990 -2.055.068
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.288.434 2.086.999
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-33.134.556 -4.142.067
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 140.507.482 39.916.903
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -24.611
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -24.611
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-461.514.402 -167.825.001
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-322.263.957 -125.319.213
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.531.588 -10.490.964
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.531.588 -10.490.964
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-318.468.193 -193.423.642
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-318.468.193 -193.423.642
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-132.397 1.142.588
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.975.474 2.877.565
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.975.474 2.877.565
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
193.903.307 157.396.260
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
193.903.307 157.396.260
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.952 -7.595
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.952 -7.595
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
136.905.385 20.668.574
Alınan Faiz
2.084.334 4.332.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-18.520.491 -22.256.608
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-116.422.518 -29.441.713
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.081.599 -3.561.409
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 50.001
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 50.001
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.999.053 -5.643.042
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.666.555 -2.095.425
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.332.498 -3.547.617
Alınan Temettüler
16 2.917.454 2.031.632
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
200.798.636 24.077.023
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
185.945.446 3.249.126
Kredilerden Nakit Girişleri
19 185.945.446 3.249.126
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
tüler
-945.000 -679.647
Ödenen Faiz
17 -23.564.115 -4.361.232
Alınan Faiz
17 47.905.000 34.882.378
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
199.763.747 -6.181.615
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.564.275 3.697.554
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
208.328.022 -2.484.061
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 99.516.754 102.000.815
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 307.844.776 99.516.754


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 303.101.670 98.812.744
Finansal Yatırımlar
6 569.243.271 213.844.758
Ticari Alacaklar
8 32.850.972 11.284.545
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 8.380.292 1.931.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
24.470.680 9.352.719
Diğer Alacaklar
9 575.320.701 257.633.194
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 281.664 154.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
575.039.037 257.478.279
Türev Araçlar
10 7.016.218 5.147.913
Peşin Ödenmiş Giderler
11 859.634 727.237
Diğer Dönen Varlıklar
11 31.700 34.652
ARA TOPLAM
1.488.424.166 587.485.043
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.488.424.166 587.485.043
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 296.641 296.641
Maddi Duran Varlıklar
12 5.933.204 9.215.773
Kullanım Hakkı Varlıkları
20.585.703 18.772.253
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 5.717.427 4.564.400
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 3.062.841 3.541.022
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.595.816 36.390.089
TOPLAM VARLIKLAR
1.524.019.982 623.875.132
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 217.880.743 30.315.735
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.897.672 3.574.577
Banka Kredileri
24 22.310.050 3.337.066
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.587.622 237.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
193.983.071 26.741.158
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23 269.451
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
193.713.620 26.741.158
Ticari Borçlar
8 8.121.904 5.146.430
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 1.263.810 79.936
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.858.094 5.066.494
Diğer Borçlar
9 358.731.330 164.828.023
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 280.428.039 107.774.420
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
78.303.291 57.053.603
Türev Araçlar
10 2.809.932 3.230.061
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 39.118.608 15.511.825
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.142.732 17.777.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 14.642.490 15.250.396
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.500.242 2.526.631
ARA TOPLAM
644.805.249 236.809.101
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
644.805.249 236.809.101
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.401.324 20.135.802
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.928.914 11.960.942
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23 19.928.914 11.960.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
472.410 8.174.860
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
472.410 8.174.860
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.174.698 5.308.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 7.174.698 5.308.554
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.576.022 25.444.356
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
672.381.271 262.253.457
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
812.295.570 322.467.633
Ödenmiş Sermaye
16 8.327.648 8.327.648
Sermaye Düzeltme Farkları
6.131.677 6.131.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.661.752 -905.079
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.661.752 -905.079
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.661.752 -905.079
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 2.193.500 2.186.926
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 306.719.887 162.884.729
Net Dönem Karı veya Zararı
490.584.610 143.841.732
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
39.343.141 39.154.042
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
851.638.711 361.621.675
TOPLAM KAYNAKLAR
1.524.019.982 623.875.132


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 19.380.209.284 5.686.709.398
Satışların Maliyeti
17 -18.547.220.176 -5.359.637.669
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
832.989.108 327.071.729
BRÜT KAR (ZARAR)
832.989.108 327.071.729
Genel Yönetim Giderleri
18 -220.642.942 -163.754.108
Pazarlama Giderleri
18 -1.872.679 -5.453.663
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.071.709 7.265.669
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-27.447.868 -7.660.113
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
608.097.328 157.469.514
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 2.917.454 2.056.243
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
611.014.782 159.525.757
Finansman Gelirleri
21 49.358.189 37.113.156
Finansman Giderleri
21 -28.122.767 -9.372.873
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
632.250.204 187.266.040
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-140.507.482 -39.916.903
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -139.840.357 -40.634.336
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -667.125 717.433
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
491.742.722 147.349.137
DÖNEM KARI (ZARARI)
491.742.722 147.349.137
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.158.112 3.507.405
Ana Ortaklık Payları
490.584.610 143.841.732
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-780.686 69.189
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-969.630 92.138
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
188.944 -22.949
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
188.944 -22.949
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-780.686 69.189
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
490.962.036 147.418.326
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.134.099 3.485.616
Ana Ortaklık Payları
489.827.937 143.932.710http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905086


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.530 Değişim: -0,18% Hacim : 98.654 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.504 17.04.2024 Yüksek 9.717
Açılış: 9.617
32,5030 Değişim: 0,17%
Düşük 32,3698 18.04.2024 Yüksek 32,5314
Açılış: 32,4475
34,8164 Değişim: 0,27%
Düşük 34,6200 18.04.2024 Yüksek 34,8371
Açılış: 34,721
2.472,93 Değişim: 0,43%
Düşük 2.456,07 18.04.2024 Yüksek 2.475,33
Açılış: 2.462,29
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.