KAP ***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2020 - 19:38
KAP ***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.327.648 6.131.677 -996.057 2.182.731 102.240.657 60.655.029 178.541.685 36.341.312 214.882.997
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
8.327.648 6.131.677 -996.057 2.182.731 102.240.657 60.655.029 178.541.685 36.341.312 214.882.997
Transferler
4.195 60.655.029 -60.659.224 -679.647 -679.647
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
63.578.159 103.622.266 2.820.468 106.442.734
Dönem Karı (Zararı)
63.578.159 103.622.266 2.820.468 106.442.734
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 8.327.648 6.131.677 -996.057 2.186.926 162.895.686 103.618.071 282.163.951 38.482.133 320.646.084
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.327.648 6.131.677 -905.079 2.186.926 162.884.729 143.841.732 322.467.633 39.154.042 361.621.675
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
8.327.648 6.131.677 -905.079 2.186.926 162.884.729 143.841.732 322.467.633 39.154.042 361.621.675
Transferler
6.574 143.841.732 -143.848.306 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
334.451.317 334.451.317 269.821 334.721.138
Dönem Karı (Zararı)
334.451.317 334.451.317 269.821 334.721.138
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-945.002 -945.002
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 8.327.648 6.131.677 -905.079 2.193.500 306.719.887 334.451.317 656.918.950 38.478.861 695.397.811


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-138.275.453 37.727.360
Dönem Karı (Zararı)
334.721.138 106.442.734
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
95.704.509 48.149.790
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.950.417 9.733.033
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.631.202 20.451.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 12.357.630 19.991.475
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.273.572 460.047
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.316.778 -772.481
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-15.615.608 -11.245.489
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-34.159.383 -17.966.411
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18.543.775 6.720.922
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-11.183.379 1.996.112
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.433.867 -922.167
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4.742.697 1.450.816
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.308.830 -2.372.983
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 95.804.788 28.933.871
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -24.611
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -24.611
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-494.779.364 -81.679.589
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-290.795.544 -52.982.034
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.419.826 -3.119.658
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.419.826 -3.119.658
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-313.026.052 -112.871.631
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-313.026.052 -112.871.631
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-895.047 203.727
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
907.669 -596.023
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
907.669 -596.023
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
133.446.328 87.689.293
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
133.446.328 87.689.293
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.108 -3.263
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.108 -3.263
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-64.353.717 72.912.935
Alınan Faiz
15.001.370 4.534.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-15.924.850 -14.503.538
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-72.998.256 -25.216.221
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.106.746 -3.885.387
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 50.001
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 50.001
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.423.524 -4.707.869
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.715.266 -2.066.377
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-708.258 -2.641.492
Alınan Temettüler
16 1.316.778 772.481
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
146.107.041 4.478.302
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
152.794.410 1.929.272
Kredilerden Nakit Girişleri
19 152.794.410 1.929.272
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.885.375 -6.993.725
Ödenen Temettüler
-945.002 -679.647
Ödenen Faiz
17 -16.105.013 -3.421.159
Alınan Faiz
17 19.248.021 13.643.561
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.724.842 38.320.275
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
11.788.852 -1.738.817
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.513.694 36.581.458
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 99.516.754 102.000.815
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 118.030.448 138.582.273


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 116.811.516 98.812.744
Finansal Yatırımlar
6 506.949.132 213.844.758
Ticari Alacaklar
7 36.129.285 11.284.545
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 9.091.790 1.931.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
27.037.495 9.352.719
Diğer Alacaklar
8 570.659.246 257.633.194
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 140.227 154.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
570.519.019 257.478.279
Türev Araçlar
7.790.540 5.147.913
Peşin Ödenmiş Giderler
1.622.284 727.237
Diğer Dönen Varlıklar
31.544 34.652
ARA TOPLAM
1.239.993.547 587.485.043
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.239.993.547 587.485.043
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 296.641 296.641
Maddi Duran Varlıklar
9 6.215.134 9.215.773
Kullanım Hakkı Varlıkları
20.920.399 18.772.253
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 3.897.949 4.564.400
Ertelenmiş Vergi Varlığı
7.823.419 3.541.022
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
39.153.542 36.390.089
TOPLAM VARLIKLAR
1.279.147.089 623.875.132
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
158.147.754 3.574.577
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.161.568 3.574.577
Banka Kredileri
19 7.404.438 3.337.066
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.757.130 237.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
148.986.186
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
259.148
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
148.727.038
Ticari Borçlar
7 5.807.256 4.899.587
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 95.949 79.936
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.711.307 4.819.651
Diğer Borçlar
8 325.262.352 191.816.024
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 234.448.199 107.774.420
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
90.814.153 84.041.604
Türev Araçlar
10.615.385 3.230.061
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 42.600.754 15.511.825
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.552.040 17.777.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 10.751.837 15.250.396
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11.2 3.800.203 2.526.631
ARA TOPLAM
556.985.541 236.809.101
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
556.985.541 236.809.101
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.523.844 20.135.802
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.988.532 11.960.942
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19.988.532 11.960.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
535.312 8.174.860
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
535.312 8.174.860
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.239.893 5.308.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 6.239.893 5.308.554
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.763.737 25.444.356
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
583.749.278 262.253.457
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
656.918.950 322.467.633
Ödenmiş Sermaye
13 8.327.648 8.327.648
Sermaye Düzeltme Farkları
6.131.677 6.131.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -905.079 -905.079
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-905.079 -905.079
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -905.079 -905.079
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 2.193.500 2.186.926
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 306.719.887 162.884.729
Net Dönem Karı veya Zararı
334.451.317 143.841.732
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
38.478.861 39.154.042
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
695.397.811 361.621.675
TOPLAM KAYNAKLAR
1.279.147.089 623.875.132


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 12.113.529.069 3.854.568.484 2.541.647.034 1.445.096.260
Satışların Maliyeti
14 -11.537.389.641 -3.612.302.676 -2.336.902.922 -1.358.953.521
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
576.139.428 242.265.808 204.744.112 86.142.739
BRÜT KAR (ZARAR)
576.139.428 242.265.808 204.744.112 86.142.739
Genel Yönetim Giderleri
15 -156.925.290 -122.989.427 -54.269.166 -39.729.375
Pazarlama Giderleri
15 -909.282 -2.655.332 -155.750 -959.040
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.339.490 6.791.057 11.558.555 1.760.810
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-12.156.346 -6.049.312 -7.474.126 -3.086.614
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
428.488.000 117.362.794 154.403.625 44.128.520
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 1.316.778 797.092 721.792 2.615
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
429.804.778 118.159.886 155.125.417 44.131.135
Finansman Gelirleri
17 20.321.015 24.476.298 9.846.732 10.234.047
Finansman Giderleri
17 -19.599.867 -7.259.579 -8.461.981 -2.550.333
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
430.525.926 135.376.605 156.510.168 51.814.849
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-95.804.788 -28.933.871 -34.501.788 -10.962.721
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -100.087.185 -31.509.870 -42.690.412 -11.226.863
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 4.282.397 2.575.999 8.188.624 264.142
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
334.721.138 106.442.734 122.008.380 40.852.128
DÖNEM KARI (ZARARI)
334.721.138 106.442.734 122.008.380 40.852.128
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
269.821 2.820.468 380.858 808.041
Ana Ortaklık Payları
334.451.317 103.622.266 121.627.522 40.044.087
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
334.721.138 106.442.734 122.008.380 40.852.128
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
269.821 2.820.468 380.858 808.041
Ana Ortaklık Payları
334.451.317 103.622.266 121.627.522 40.044.087http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884085


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.062 Değişim: -1,28% Hacim : 131.770 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.062 28.02.2024 Yüksek 9.237
Açılış: 9.185
31,2262 Değişim: 0,08%
Düşük 31,1201 29.02.2024 Yüksek 31,2691
Açılış: 31,2017
33,9438 Değişim: 0,27%
Düşük 33,7735 29.02.2024 Yüksek 34,0964
Açılış: 33,8529
2.043,35 Değişim: 0,14%
Düşük 2.035,77 29.02.2024 Yüksek 2.046,24
Açılış: 2.040,58
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.