KAP ***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

28.07.2020 - 21:20
KAP ***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.327.648 6.131.677 -996.057 2.182.731 102.240.657 60.655.029 178.541.685 36.341.312 214.882.997
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
8.327.648 6.131.677 -996.057 2.182.731 102.240.657 60.655.029 178.541.685 36.341.312 214.882.997
Transferler
4.195 60.655.029 -60.659.224 -679.647 -679.647
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
63.578.159 63.578.159 2.012.427 65.590.606
Dönem Karı (Zararı)
63.578.159 63.578.159 2.012.427 65.590.606
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 8.327.648 6.131.677 -996.057 2.186.926 162.895.686 63.573.984 242.119.864 37.674.092 279.793.956
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.327.648 6.131.677 -905.079 2.186.926 162.884.729 143.841.732 322.467.633 39.154.042 361.621.675
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
8.327.648 6.131.677 -905.079 2.186.926 162.884.729 143.841.732 322.467.633 39.154.042 361.621.675
Transferler
143.841.732 -143.841.732 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
212.823.795 212.823.795 -111.037 212.712.758
Dönem Karı (Zararı)
212.823.795 212.823.795 -111.037 212.712.758
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 8.327.648 6.131.677 -905.079 2.186.926 306.726.461 212.823.795 535.291.428 39.043.005 574.334.433


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-303.119.944 5.941.604
Dönem Karı (Zararı)
212.712.758 65.590.606
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
41.664.259 34.761.203
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.288.737 6.592.025
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.535.286 14.168.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 7.544.566 14.962.707
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
990.720 -794.657
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
16 -594.986 -769.866
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.150.788 -4.087.617
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-19.699.215 -8.633.638
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10.548.427 4.546.021
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-4.178.088 -1.449.914
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-21.538.902 2.361.986
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
2.018.389 2.891.448
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-23.557.291 -529.462
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 61.303.000 17.971.150
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -24.611
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -24.611
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-501.799.997 -62.275.770
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-482.310.932 -23.437.822
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.051.029 -1.894.369
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.051.029 -1.894.369
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
212.830.351 -28.750.866
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
212.830.351 -28.750.866
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.336.078 -787.279
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.171.202 475.575
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.171.202 475.575
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-229.106.854 -7.874.007
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-229.106.854 -7.874.007
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.343 -7.002
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.343 -7.002
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-247.422.980 38.076.039
Alınan Faiz
14.982.595 3.282.659
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-11.118.033 -11.070.803
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-59.561.526 -24.346.291
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-753.154 -2.291.438
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 50.001
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 50.001
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.348.140 -3.111.305
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.089.018 -1.436.113
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-259.122 -1.675.192
Alınan Temettüler
16 594.986 769.866
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
333.627.843 -1.969.540
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
343.284.498 338.260
Kredilerden Nakit Girişleri
19 343.284.498 338.260
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.543.510 -4.934.340
Ödenen Temettüler
0 -679.647
Ödenen Faiz
17 -8.732.173 -2.256.126
Alınan Faiz
17 4.619.028 5.562.313
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.754.745 1.680.626
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.569.911 1.814.075
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.324.656 3.494.701
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 99.516.754 102.000.815
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 133.841.410 105.495.516


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 132.791.353 98.812.744
Finansal Yatırımlar
6 719.712.981 213.844.758
Ticari Alacaklar
7 14.779.213 11.284.545
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 5.274.381 1.931.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9.504.832 9.352.719
Diğer Alacaklar
8 129.299.139 342.129.490
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 204.969 84.651.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
129.094.170 257.478.279
Türev Araçlar
6.263.341 5.147.913
Peşin Ödenmiş Giderler
2.063.315 727.237
Diğer Dönen Varlıklar
31.309 34.652
ARA TOPLAM
1.004.940.651 671.981.339
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.004.940.651 671.981.339
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 296.641 296.641
Maddi Duran Varlıklar
9 7.530.082 9.215.773
Kullanım Hakkı Varlıkları
12.032.559 18.772.253
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 4.105.035 4.564.400
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 3.541.022
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.964.317 36.390.089
TOPLAM VARLIKLAR
1.028.904.968 708.371.428
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
348.114.563 3.574.577
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
348.114.563 3.574.577
Banka Kredileri
19 346.621.564 3.337.066
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.492.999 237.511
Ticari Borçlar
7 6.070.789 4.899.587
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 136.781 79.936
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.934.008 4.819.651
Diğer Borçlar
8 47.205.466 276.312.320
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 11.290 192.270.716
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
47.194.176 84.041.604
Türev Araçlar
6.363.878 3.230.061
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 13.347.072 15.511.825
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.619.168 17.777.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 11.101.817 15.250.396
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11.2 3.517.351 2.526.631
ARA TOPLAM
435.720.936 321.305.397
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
435.720.936 321.305.397
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.600.728 20.135.802
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.411.418 11.960.942
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11.411.418 11.960.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.189.310 8.174.860
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.189.310 8.174.860
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.883.666 5.308.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 5.883.666 5.308.554
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
365.205 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.849.599 25.444.356
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
454.570.535 346.749.753
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
535.291.428 322.467.633
Ödenmiş Sermaye
13 8.327.648 8.327.648
Sermaye Düzeltme Farkları
6.131.677 6.131.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -905.079 -905.079
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-905.079 -905.079
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -905.079 -905.079
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 2.186.926 2.186.926
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 306.726.461 162.884.729
Net Dönem Karı veya Zararı
212.823.795 143.841.732
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
39.043.005 39.154.042
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
574.334.433 361.621.675
TOPLAM KAYNAKLAR
1.028.904.968 708.371.428


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 9.572.866.231 2.409.081.054 3.348.045.362 1.921.940.317
Satışların Maliyeti
14 -9.200.244.253 -2.253.142.797 -3.169.916.244 -1.847.518.162
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
372.621.978 155.938.257 178.129.118 74.422.155
BRÜT KAR (ZARAR)
372.621.978 155.938.257 178.129.118 74.422.155
Genel Yönetim Giderleri
15 -102.656.124 -83.260.052 -47.219.784 -41.815.660
Pazarlama Giderleri
15 -753.532 -1.696.292 -277.706 -847.753
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10.780.935 5.030.247 6.917.326 2.055.305
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.682.220 -2.962.698 -2.234.949 -1.779.610
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
275.311.037 73.049.462 135.314.005 32.034.437
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 594.986 794.477 384.355 738.358
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
275.906.023 73.843.939 135.698.360 32.772.795
Finansman Gelirleri
17 9.247.621 14.427.063 4.213.681 9.646.178
Finansman Giderleri
17 -11.137.886 -4.709.246 -2.551.177 -2.603.472
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
274.015.758 83.561.756 137.360.864 39.815.501
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-61.303.000 -17.971.150 -29.790.417 -8.265.845
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -57.396.773 -20.283.007 -13.801.369 -1.719.983
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -3.906.227 2.311.857 -15.989.048 -6.545.862
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
212.712.758 65.590.606 107.570.447 31.549.656
DÖNEM KARI (ZARARI)
212.712.758 65.590.606 107.570.447 31.549.656
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-111.037 2.012.427 786.575 1.129.859
Ana Ortaklık Payları
212.823.795 63.578.179 106.783.872 30.419.797
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
212.712.758 65.590.606 107.570.447 31.549.656
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-111.037 2.012.427 786.575 1.129.859
Ana Ortaklık Payları
212.823.795 63.578.179 106.783.872 30.419.797http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862895


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.457 Değişim: 0,00% Hacim : 16.267 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 10.06.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,4326 Değişim: 0,06%
Düşük 8,4216 11.06.2021 Yüksek 8,4469
Açılış: 8,4279
10,2793 Değişim: 0,02%
Düşük 10,2638 11.06.2021 Yüksek 10,3018
Açılış: 10,2776
515,80 Değişim: 0,26%
Düşük 514,09 11.06.2021 Yüksek 516,39
Açılış: 514,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.