KAP ***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 - 19:06
KAP ***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.327.648 6.131.677 -862.550 2.177.091 52.387.655 49.885.512 118.047.033 34.724.728 152.771.761
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-75.380 -75.380 -75.380
Diğer Düzeltmeler
49.885.512 -49.885.512
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
8.327.648 6.131.677 -862.550 2.177.091 52.312.275 49.885.512 117.971.653 34.724.728 152.696.381
Transferler
3.829 -3.829
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
57.903.415 57.903.415 1.339.950 59.243.365
Kar Payları
-483.199 -483.199
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-321 1.811 46.699 48.189 -109.569 -61.380
Dönem Sonu Bakiyeler
13 8.327.648 6.131.677 -862.871 2.182.731 102.240.657 57.903.415 175.923.257 35.471.910 211.395.167
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.327.648 6.131.677 -996.057 60.655.029 178.541.685 36.341.312 214.882.997
Diğer Düzeltmeler
60.655.029 -60.655.029
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
8.327.648 6.131.677 -996.057 2.182.731 102.240.657 60.655.029 178.541.685 36.341.312 214.882.997
Transferler
4.195 -4.195
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
103.622.266 103.622.266 2.820.468 106.442.734
Kar Payları
-679.647 -679.647
Dönem Sonu Bakiyeler
13 8.327.648 6.131.677 -996.057 2.186.926 162.891.491 103.622.266 282.163.951 38.482.133 320.646.084


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.370.921 32.731.196
Dönem Karı (Zararı)
106.442.734 59.243.365
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
48.149.790 -15.095.520
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 9.733.033 4.566.229
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.451.522 20.719.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19.991.475 20.921.156
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
460.047 -201.599
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-772.481 -2.046.764
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-11.245.489 -2.888.531
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-17.966.411 -7.264.341
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.720.922 4.375.810
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.996.112 -13.691.351
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-922.167 -38.335.124
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.450.816 -38.289.238
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.372.983 -45.886
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28.933.871 16.580.464
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-24.611 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-24.611 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-81.679.589 9.867.187
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-52.982.034 -6.460.394
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.119.658 4.580.409
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-112.871.631 -71.786.658
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
203.727 -771.475
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-596.023 -1.673.971
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
87.689.293 89.891.286
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.263 -3.912.010
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
72.912.935 54.015.032
Alınan Faiz
18.177.745 6.443.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-533.954 -583.589
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-25.216.221 -15.732.622
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-13.969.584 -11.411.157
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.885.387 -1.441.589
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.001 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.001 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.707.869 -3.488.353
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.066.377 -2.979.262
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -2.641.492 -509.091
Alınan Temettüler
772.481 2.046.764
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.165.259 -4.550.589
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -61.380
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.929.272 369.800
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.993.725 0
Ödenen Temettüler
-679.647 -483.199
Ödenen Faiz
-3.421.159 -4.375.810
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.320.275 26.739.018
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.738.817 13.691.351
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.581.458 40.430.369
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 102.000.815 71.685.101
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 138.582.273 112.115.470


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 137.507.767 102.222.128
Finansal Yatırımlar
6 139.738.494 84.383.477
Ticari Alacaklar
7 4.379.095 174.952
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 28.247 323
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.350.848 174.629
Diğer Alacaklar
8 261.577.478 148.705.847
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 92.808.096 100.724.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
168.769.382 47.981.359
Türev Araçlar
7.468.793 6.263.994
Peşin Ödenmiş Giderler
1.666.098 1.869.825
Diğer Dönen Varlıklar
30.320 27.057
ARA TOPLAM
552.368.045 343.647.280
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
552.368.045 343.647.280
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 296.641 296.641
Maddi Duran Varlıklar
9 10.120.899 10.916.341
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.3 20.237.463 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 4.383.944 4.031.139
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 5.422.538 2.846.539
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
40.461.485 18.090.660
TOPLAM VARLIKLAR
592.829.530 361.737.940
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.356.456 87.940
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.356.456 87.940
Banka Kredileri
18 2.017.212 87.940
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.3 339.244 0
Ticari Borçlar
7 1.425.999 2.022.022
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 55.668 94.014
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.370.331 1.928.008
Diğer Borçlar
8 206.605.353 118.916.060
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 146.350.265 75.541.876
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
60.255.088 43.374.184
Türev Araçlar
4.914.758 2.259.143
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 10.612.851 4.319.202
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.912.131 14.698.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 17.893.043 13.139.585
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.019.088 1.559.041
ARA TOPLAM
245.827.548 142.302.993
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
245.827.548 142.302.993
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.069.469 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.732.892 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.3 12.732.892 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.336.577 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.3 8.336.577 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.286.429 4.551.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 5.286.429 4.551.950
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.355.898 4.551.950
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
272.183.446 146.854.943
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
282.163.951 178.541.685
Ödenmiş Sermaye
13 8.327.648 8.327.648
Sermaye Düzeltme Farkları
6.131.677 6.131.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-996.057 -996.057
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-996.057 -996.057
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 2.186.926 2.182.731
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 162.891.491 102.240.657
Net Dönem Karı veya Zararı
103.622.266 60.655.029
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
38.482.133 36.341.312
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
320.646.084 214.882.997
TOPLAM KAYNAKLAR
592.829.530 361.737.940


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 3.815.356.666 4.755.121.256 1.430.697.867 278.661.798
Satışların Maliyeti
14 -3.611.985.720 -4.556.630.358 -1.358.636.565 -212.557.156
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
203.370.946 198.490.898 72.061.302 66.104.642
BRÜT KAR (ZARAR)
203.370.946 198.490.898 72.061.302 66.104.642
Genel Yönetim Giderleri
-121.474.225 -120.784.701 -39.224.898 -40.847.271
Pazarlama Giderleri
-2.655.332 -1.715.887 -959.040 783.234
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.791.057 9.399.058 1.760.810 6.243.608
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-6.049.312 -26.839.001 -3.086.614 -25.636.240
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
79.983.134 58.550.367 30.551.560 6.647.973
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
797.092 2.046.764 2.615 252.213
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
80.780.226 60.597.131 30.554.175 6.900.186
Finansman Gelirleri
16 66.659.293 21.813.188 22.385.111 11.928.320
Finansman Giderleri
16 -12.062.914 -6.586.490 -1.124.437 -445.328
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
135.376.605 75.823.829 51.814.849 18.383.178
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-28.933.871 -16.580.464 -10.962.721 -3.784.215
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -31.509.870 -10.787.165 -11.226.863 3.560.845
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 2.575.999 -5.793.299 264.142 -7.345.060
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
106.442.734 59.243.365 40.852.128 14.598.963
DÖNEM KARI (ZARARI)
106.442.734 59.243.365 40.852.128 14.598.963
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.820.468 1.339.950 808.041 1.157.594
Ana Ortaklık Payları
103.622.266 57.903.415 40.044.087 13.441.369
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
106.442.734 59.243.365 40.852.128 14.598.963
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.820.468 1.339.950 808.041 1.157.594
Ana Ortaklık Payları
103.622.266 57.903.415 40.044.087 13.441.369http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795027


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5512 Değişim: 0,01%
Düşük 32,4973 24.04.2024 Yüksek 32,5559
Açılış: 32,5468
34,8683 Değişim: 0,01%
Düşük 34,7749 24.04.2024 Yüksek 34,9612
Açılış: 34,8658
2.429,93 Değişim: -0,01%
Düşük 2.426,36 24.04.2024 Yüksek 2.430,74
Açılış: 2.430,12
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.