KAP ***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.07.2019 - 21:03
KAP ***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.327.648 6.131.677 -862.550 2.177.091 52.387.655 49.885.512 118.047.033 34.724.728 152.771.761
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-75.380 -75.380 -75.380
Diğer Düzeltmeler
49.885.512 -49.885.512
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
8.327.648 6.131.677 -862.550 2.177.091 52.312.275 49.885.512 117.971.653 34.724.728 152.696.381
Transferler
3.501 -3.501
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
44.462.046 44.462.046 182.356 44.644.402
Kar Payları
-483.199 -483.199
Dönem Sonu Bakiyeler
10 8.327.648 6.131.677 -862.550 2.180.592 102.194.286 44.462.046 162.433.699 34.423.885 196.857.584
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.327.648 6.131.677 -996.057 2.182.731 102.240.657 60.655.029 178.541.685 36.341.312 214.882.997
Diğer Düzeltmeler
60.655.029 -60.655.029
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
8.327.648 6.131.677 -996.057 2.182.731 102.240.657 60.655.029 178.541.685 36.341.312 214.882.997
Transferler
4.195 -4.195
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
63.578.179 63.578.179 2.012.427 65.590.606
Kar Payları
-679.647 -679.647
Dönem Sonu Bakiyeler
10 8.327.648 6.131.677 -996.057 2.186.926 162.891.491 63.578.179 242.119.864 37.674.092 279.793.956


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.503.917 30.588.319
Dönem Karı (Zararı)
65.590.606 44.644.402
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
34.761.203 22.272.955
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8 6.592.025 2.987.907
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.168.050 14.306.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.962.707 14.358.384
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-794.657 -51.665
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-769.866 -1.794.551
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.087.617 -1.449.462
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.633.638 -4.480.662
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.546.021 3.031.200
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.449.914 -5.965.618
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.361.986 1.391.711
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
2.891.448 -3.096.559
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-529.462 4.488.270
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.971.150 12.796.249
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-24.611 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-24.611 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-62.275.770 -21.383.689
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-23.437.822 -8.117.578
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.894.369 6.621.831
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.750.866 -34.163.113
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-787.279 -1.648.516
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
475.575 -1.011.726
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.874.007 16.939.315
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.002 -3.902
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
38.076.039 45.533.668
Alınan Faiz
8.844.972 4.379.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-448.965 -223.224
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-24.346.291 -11.237.841
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-10.621.838 -7.864.208
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.291.438 -962.865
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.001 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.001 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.111.305 -2.757.416
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.436.113 -2.452.621
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.675.192 -304.795
Alınan Temettüler
769.866 1.794.551
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.531.853 -2.662.554
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
338.260 851.845
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.934.340
Ödenen Temettüler
-679.647 -483.199
Ödenen Faiz
-2.256.126 -3.031.200
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.680.626 26.962.900
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.814.075 5.965.618
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.494.701 32.928.518
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 102.000.815 71.685.101
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 105.495.516 104.613.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 105.474.411 102.222.128
Finansal Yatırımlar
5 108.350.761 84.383.477
Ticari Alacaklar
6 2.100.405 174.952
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 37.974 323
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.062.431 174.629
Diğer Alacaklar
177.456.713 148.705.847
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 27.649.611 100.724.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
149.807.102 47.981.359
Türev Araçlar
4.426.127 6.263.994
Peşin Ödenmiş Giderler
2.657.104 1.869.825
Diğer Dönen Varlıklar
34.059 27.057
ARA TOPLAM
400.499.580 343.647.280
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
400.499.580 343.647.280
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 296.641 296.641
Maddi Duran Varlıklar
7 10.396.227 10.916.341
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 3.633.995 4.068.685
Taşıtlar
7 75.770 109.482
Mobilya ve Demirbaşlar
7 2.186.904 2.212.611
Özel Maliyetler
7 4.499.558 4.525.563
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.3 23.618.641 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 4.224.758 4.031.139
Ertelenmiş Vergi Varlığı
5.158.396 2.846.539
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
43.694.663 18.090.660
TOPLAM VARLIKLAR
444.194.243 361.737.940
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
647.948 87.940
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
647.948 87.940
Banka Kredileri
16 426.200 87.940
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.3 221.748 0
Ticari Borçlar
6 2.497.597 2.022.022
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 59.271 94.014
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.438.326 1.928.008
Diğer Borçlar
111.042.053 118.916.060
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 48.678.136 75.541.876
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
62.363.917 43.374.184
Türev Araçlar
3.312.724 2.259.143
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
255.918 4.319.202
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.392.381 14.698.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 16.627.997 13.139.585
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
764.384 1.559.041
ARA TOPLAM
135.148.621 142.302.993
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
135.148.621 142.302.993
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.296.224 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.874.853 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.3 15.874.853 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.421.371 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.3 8.421.371 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.955.442 4.551.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 4.955.442 4.551.950
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.251.666 4.551.950
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
164.400.287 146.854.943
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
242.119.864 178.541.685
Ödenmiş Sermaye
10 8.327.648 8.327.648
Sermaye Düzeltme Farkları
6.131.677 6.131.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-996.057 -996.057
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
10 -996.057 -996.057
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 2.186.926 2.182.731
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 162.891.491 102.240.657
Net Dönem Karı veya Zararı
63.578.179 60.655.029
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
37.674.092 36.341.312
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
279.793.956 214.882.997
TOPLAM KAYNAKLAR
444.194.243 361.737.940


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 2.384.658.799 4.476.283.101 1.902.023.640 3.885.715.392
Satışların Maliyeti
11 -2.253.349.155 -4.344.073.202 -1.847.622.245 -3.827.176.639
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
131.309.644 132.209.899 54.401.395 58.538.753
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
131.309.644 132.209.899 54.401.395 58.538.753
Genel Yönetim Giderleri
12 -82.249.327 -79.937.430 -41.298.201 -40.047.710
Pazarlama Giderleri
12 -1.696.292 -2.322.764 -847.753 -806.135
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.030.247 3.155.450 2.055.305 2.258.230
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.962.698 -1.202.761 -1.779.610 -898.247
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.431.574 51.902.394 12.531.136 19.044.891
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
794.477 1.794.551 738.358 1.029.036
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
50.226.051 53.696.945 13.269.494 20.073.927
Finansman Gelirleri
14 44.274.182 9.884.868 28.480.818 3.207.391
Finansman Giderleri
14 -10.938.477 -6.141.162 -1.934.811 -1.357.253
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
83.561.756 57.440.651 39.815.501 21.924.065
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.971.150 -12.796.249 -8.265.845 -4.735.769
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-20.283.007 -14.348.010 -1.719.983 -4.418.513
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.311.857 1.551.761 -6.545.862 -317.256
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
65.590.606 44.644.402 31.549.656 17.188.296
DÖNEM KARI (ZARARI)
65.590.606 44.644.402 31.549.656 17.188.296
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.012.427 182.356 1.129.859 -127.799
Ana Ortaklık Payları
63.578.179 44.462.046 30.419.797 17.316.095
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
65.590.606 44.644.402 31.549.656 17.188.296
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.012.427 182.356 1.129.859 -127.799
Ana Ortaklık Payları
63.578.179 44.462.046 30.419.797 17.316.095http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/777583


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2247 Değişim: 0,14%
Düşük 32,1349 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9384 Değişim: 0,27%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 35,0029
Açılış: 34,845
2.418,50 Değişim: 0,36%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.433,26
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.