KAP ***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

25.04.2019 - 19:35
KAP ***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.327.648 6.131.677 -862.550 2.177.091 52.387.655 49.885.512 118.047.033 34.724.728 152.771.761
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-75.380 -75.380 -75.380
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
8.327.648 6.131.677 -862.550 2.177.091 52.312.275 49.885.512 117.971.653 34.724.728 152.696.381
Transferler
49.885.512 -49.885.512
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27.145.951 27.145.951 310.155 27.456.106
Dönem Sonu Bakiyeler
10 8.327.648 6.131.677 -862.550 2.177.091 102.197.787 27.145.951 145.117.604 35.034.883 180.152.487
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.327.648 6.131.677 -996.057 2.182.731 102.240.657 60.655.029 178.541.685 36.341.312 214.882.997
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
8.327.648 6.131.677 -996.057 2.182.731 102.240.657 60.655.029 178.541.685 36.341.312 214.882.997
Transferler
60.655.029 -60.655.029
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33.158.382 33.158.382 882.568 34.040.950
Dönem Sonu Bakiyeler
10 8.327.648 6.131.677 -996.057 2.182.731 162.895.686 33.158.382 211.700.067 37.223.880 248.923.947


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.475.552 12.553.651
Dönem Karı (Zararı)
34.040.950 27.456.106
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
69.000.731 17.530.624
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8 1.666.984 1.435.866
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.678.156 7.434.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.678.156 7.387.686
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 47.064
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-31.508 -765.515
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-823.235 -1.853.268
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.838.999 -2.559.748
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.015.764 706.480
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.257.245 -384.265
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
53.086.885 3.602.576
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
48.455.370 -1.146.786
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
4.631.515 4.749.362
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.705.305 8.060.480
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-24.611 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-24.611 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-111.091.457 -29.506.619
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-18.789.605 -61.357.364
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.851.657 1.031.392
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.421.217 11.863.192
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.371.042 -2.319.161
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-623.372 140.521
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.010.686 21.136.412
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.878 -1.611
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.049.776 15.480.111
Alınan Faiz
1.978.766 2.557.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-138.755 -83.666
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.378.713 -2.230.370
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.887.074 -3.170.371
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.335.736 309.099
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.001
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.001
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.417.245 -456.416
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.104.633 -278.764
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -312.612 -177.652
Alınan Temettüler
31.508 765.515
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.234.917 -706.480
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.638.343 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
612.338
Ödenen Faiz
-1.015.764 -706.480
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.576.371 12.156.270
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.257.245 384.265
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.319.126 12.540.535
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 102.000.815 71.685.101
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 89.681.689 84.225.636


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 89.794.552 102.222.128
Finansal Yatırımlar
5 98.541.567 84.383.477
Ticari Alacaklar
6 2.995.292 174.952
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 72.579 323
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.922.713 174.629
Diğer Alacaklar
194.144.326 148.705.847
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 34.056.685 100.724.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
160.087.641 47.981.359
Türev Araçlar
22.065.824 6.263.994
Peşin Ödenmiş Giderler
3.240.867 1.869.825
Diğer Dönen Varlıklar
50.935 27.057
ARA TOPLAM
410.833.363 343.647.280
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
410.833.363 343.647.280
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 296.641 296.641
Maddi Duran Varlıklar
7 11.038.058 10.916.341
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 4.084.310 4.068.685
Taşıtlar
7 78.722 109.482
Mobilya ve Demirbaşlar
7 2.086.040 2.212.611
Özel Maliyetler
7 4.788.986 4.525.563
Kullanım Hakkı Varlıkları
28.118.862 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 3.634.293 4.031.139
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 3.634.293 4.031.139
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11.704.258 2.846.539
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
54.792.112 18.090.660
TOPLAM VARLIKLAR
465.625.475 361.737.940
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.739.528 87.940
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.726.283 87.940
Banka Kredileri
2.726.283 87.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.245 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13.245 0
Ticari Borçlar
6 1.398.650 2.022.022
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 116.095 94.014
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.282.555 1.928.008
Diğer Borçlar
76.905.374 118.916.060
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 32.517.881 75.541.876
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
44.387.493 43.374.184
Türev Araçlar
66.516.343 2.259.143
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18.520.775 4.319.202
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.091.066 14.698.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 15.532.025 13.139.585
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
1.559.041 1.559.041
ARA TOPLAM
183.171.736 142.302.993
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
183.171.736 142.302.993
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
28.717.955 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.333.025 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19.333.025 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.384.930 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.384.930 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.811.837 4.551.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 4.811.837 4.551.950
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.529.792 4.551.950
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
216.701.528 146.854.943
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
211.700.067 178.541.685
Ödenmiş Sermaye
10 8.327.648 8.327.648
Sermaye Düzeltme Farkları
6.131.677 6.131.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -996.057 -996.057
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -996.057 -996.057
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -996.057 -996.057
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 2.182.731 2.182.731
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 162.895.686 102.240.657
Net Dönem Karı veya Zararı
33.158.382 60.655.029
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
37.223.880 36.341.312
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
248.923.947 214.882.997
TOPLAM KAYNAKLAR
465.625.475 361.737.940


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 482.635.159 590.567.709
Satışların Maliyeti
11 -405.726.910 -516.896.563
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
76.908.249 73.671.146
BRÜT KAR (ZARAR)
76.908.249 73.671.146
Genel Yönetim Giderleri
12 -40.951.126 -39.889.720
Pazarlama Giderleri
12 -848.539 -1.516.629
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.974.942 897.220
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.183.088 -304.514
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.900.438 32.857.503
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
56.119 765.515
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.956.557 33.623.018
Finansman Gelirleri
14 15.793.364 6.677.477
Finansman Giderleri
14 -9.003.666 -4.783.909
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
43.746.255 35.516.586
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.705.305 -8.060.480
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-18.563.024 -9.929.497
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.857.719 1.869.017
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34.040.950 27.456.106
DÖNEM KARI (ZARARI)
34.040.950 27.456.106
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
882.568 310.155
Ana Ortaklık Payları
33.158.382 27.145.951
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.040.950 27.456.106
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
882.568 310.155
Ana Ortaklık Payları
33.158.382 27.145.951http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758125


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.166 Değişim: 1,14% Hacim : 89.367 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 10.041 12.06.2024 Yüksek 10.232
Açılış: 10.063
32,2897 Değişim: -0,06%
Düşük 32,2311 13.06.2024 Yüksek 32,3080
Açılış: 32,3077
35,0546 Değişim: 0,35%
Düşük 34,8787 13.06.2024 Yüksek 35,1714
Açılış: 34,9325
2.410,56 Değişim: -0,19%
Düşük 2.408,19 13.06.2024 Yüksek 2.415,50
Açılış: 2.415,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.