KAP ***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

31.01.2019 - 01:16
KAP ***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.327.648 6.131.677 -1.075.468 1.444.307 32.960.449 20.159.990 67.948.603 34.197.258 102.145.861
Diğer Düzeltmeler
20.159.990 -20.159.990
Transferler
732.784 -732.784
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
212.918 49.885.512 50.098.430 2.027.914 52.126.344
Kar Payları
-1.500.444 -1.500.444
Dönem Sonu Bakiyeler
13 8.327.648 6.131.677 -862.550 2.177.091 52.387.655 49.885.512 118.047.033 34.724.728 152.771.761
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.327.648 6.131.677 -862.550 2.177.091 52.387.655 49.885.512 118.047.033 34.724.728 152.771.761
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2,3 -75.380 -75.380 -75.380
Diğer Düzeltmeler
49.885.512 -49.885.512
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
8.327.648 6.131.677 -862.550 2.177.091 52.312.275 49.885.512 117.971.653 34.724.728 152.696.381
Transferler
3.829 -3.829
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-133.186 60.655.029 60.521.843 2.209.352 62.731.195
Kar Payları
-483.199 -483.199
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-321 1.811 46.699 48.189 -109.569 -61.380
Dönem Sonu Bakiyeler
13 8.327.648 6.131.677 -996.057 2.182.731 102.240.657 60.655.029 178.541.685 36.341.312 214.882.997


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.869.567 36.633.480
Dönem Karı (Zararı)
62.892.990 51.934.853
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
40.045.692 27.145.845
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 6.236.685 5.203.302
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
32.158.032 18.368.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 31.861.522 17.282.635
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
296.510 1.085.731
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-2.257.164 -907.639
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.401.944 -4.208.597
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.823.340 -6.266.949
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 5.421.396 2.058.352
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-4.777.477 -429.625
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.320.599 -3.718.119
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.264.308 -445.207
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-56.291 -3.272.912
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 17.408.159 12.838.157
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-37.617.014 -18.005.410
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-4.127.023 -5.779.987
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 6.732.484 -6.741.740
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-119.889.253 -13.536.589
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-536.449 -22.834
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -231.092 681.248
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
80.437.678 7.396.186
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.359 -1.694
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
65.321.668 61.075.288
Alınan Faiz
11.462.375 6.247.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -1.677.254 -1.197.429
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -15.872.572 -11.902.502
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12 -22.364.650 -17.589.812
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.453.295 -3.302.353
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.710.459 -4.209.992
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -5.949.841 -1.558.031
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.760.618 -2.651.961
Alınan Temettüler
2.257.164 907.639
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.878.035 -3.558.796
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.380
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
87.940 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
13 -483.199 -1.500.444
Ödenen Faiz
-5.421.396 -2.058.352
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.538.237 29.772.331
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.777.477 429.625
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.315.714 30.201.956
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 71.685.101 41.483.145
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 102.000.815 71.685.101


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 102.222.128 71.774.211
Finansal Yatırımlar
5 84.383.477 80.200.163
Ticari Alacaklar
6-22 174.952 6.754.054
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 323 44.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
174.629 6.709.532
Diğer Alacaklar
7-22 148.705.847 28.837.855
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 100.724.488 6.202.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
47.981.359 22.634.883
Türev Araçlar
24 6.263.994 2.443.282
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.869.825 1.333.376
Diğer Dönen Varlıklar
8 27.057 23.698
ARA TOPLAM
343.647.280 191.366.639
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
343.647.280 191.366.639
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 296.641 296.641
Maddi Duran Varlıklar
9 10.916.341 8.267.971
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 4.068.685 5.018.706
Taşıtlar
9 109.482 135.798
Mobilya ve Demirbaşlar
9 2.212.611 1.006.893
Özel Maliyetler
9 4.525.563 2.106.574
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 4.031.139 5.205.735
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 4.031.139 5.205.735
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 2.846.539 1.075.985
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.090.660 14.846.332
TOPLAM VARLIKLAR
361.737.940 206.212.971
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 87.940 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
87.940 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 87.940 0
Ticari Borçlar
6-22 2.022.022 2.253.114
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 94.014 80.639
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.928.008 2.172.475
Diğer Borçlar
7-22 118.916.060 38.478.382
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 75.541.876 5.750.297
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
43.374.184 32.728.085
Türev Araçlar
24 2.259.143 702.739
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 4.319.202 1.067.351
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.698.626 7.381.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 13.139.585 6.118.762
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
11 1.559.041 1.262.531
ARA TOPLAM
142.302.993 49.882.879
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
142.302.993 49.882.879
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
4.551.950 3.558.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 4.551.950 3.558.331
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.551.950 3.558.331
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
146.854.943 53.441.210
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
178.541.685 118.047.033
Ödenmiş Sermaye
13 8.327.648 8.327.648
Sermaye Düzeltme Farkları
6.131.677 6.131.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -996.057 -862.550
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
13 -996.057 -862.550
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 2.182.731 2.177.091
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 102.240.657 52.387.655
Net Dönem Karı veya Zararı
60.655.029 49.885.512
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
36.341.312 34.724.728
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
214.882.997 152.771.761
TOPLAM KAYNAKLAR
361.737.940 206.212.971


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 5.006.306.033 2.350.524.023
Satışların Maliyeti
14 -4.766.826.851 -2.151.108.404
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
239.479.182 199.415.619
BRÜT KAR (ZARAR)
239.479.182 199.415.619
Genel Yönetim Giderleri
15 -167.135.877 -142.877.851
Pazarlama Giderleri
15 -3.027.906 -3.407.569
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 19.549.297 8.879.893
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -30.527.464 -7.543.274
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
58.337.232 54.466.818
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 2.257.164 503.417
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
60.594.396 54.970.235
Finansman Gelirleri
19 28.612.841 15.622.254
Finansman Giderleri
19 -8.906.088 -5.819.479
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
80.301.149 64.773.010
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.408.159 -12.838.157
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -19.124.423 -13.231.100
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 1.716.264 392.943
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
62.892.990 51.934.853
DÖNEM KARI (ZARARI)
62.892.990 51.934.853
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.237.961 2.049.341
Ana Ortaklık Payları
60.655.029 49.885.512
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-161.795 191.491
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-161.795 191.491
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-161.795 191.491
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-161.795 191.491
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
62.731.195 52.126.344
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.209.352 2.027.914
Ana Ortaklık Payları
60.521.843 50.098.430http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/735927


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.