KAP ***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

27.07.2023 - 01:34
KAP ***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
350.000 0 0 38.506 0 -2.676 0 0 0 38.951 886.303 354.447 704.684 0 2.370.215
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
350.000 0 0 38.506 0 -2.676 0 0 0 38.951 886.303 354.447 704.684 0 2.370.215
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.510 0 0 730.691 0 753.201
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.150 514.534 -704.684 0 -30.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 -30.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.150 -160.150 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704.684 -704.684 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
350.000 0 0 38.506 0 -2.676 0 0 0 61.461 1.046.453 868.981 730.691 0 3.093.416
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
350.000 0 0 38.506 0 -8.782 0 0 0 62.022 1.046.454 868.981 1.415.873 0 3.773.054
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
350.000 0 0 38.506 0 -8.782 0 0 0 62.022 1.046.454 868.981 1.415.873 0 3.773.054
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.833 0 0 0 -137.200 0 0 1.408.725 0 1.269.692
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.308.926 1.947 -1.415.873 0 -105.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -105.000 0 0 -105.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.308.926 -1.308.926 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.415.873 -1.415.873 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 350.000 0 0 38.506 0 -10.615 0 0 0 -75.178 2.355.380 870.928 1.408.725 0 4.937.746


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.499.922 1.052.844 1.404.884 556.968
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
2.499.922 1.052.844 1.404.884 556.968
Finansal Kiralama Gelirleri
1.396.096 567.290 812.352 317.102
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
997.129 440.602 540.666 211.964
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
106.697 44.952 51.866 27.902
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-1.541.321 -528.425 -920.075 -299.959
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.247.829 -475.815 -848.737 -265.526
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-660 -550 -397 -283
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-178.650 -32.794 -14.284 -22.113
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-114.182 -19.266 -56.657 -12.037
BRÜT KAR (ZARAR)
958.601 524.419 484.809 257.009
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-487.298 -231.568 -263.844 -132.631
Personel Giderleri
17,1 -96.076 -45.944 -51.260 -25.574
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-2.827 -1.229 -1.592 -617
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
17,2 -388.395 -184.395 -210.992 -106.440
Diğer
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
471.303 292.851 220.965 124.378
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4.596.120 1.514.121 2.856.009 712.804
Bankalardan Alınan Faizler
61.530 7.110 39.100 4.145
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
79.411 47.338 66.888 24.031
Kambiyo İşlemleri Karı
2.974.093 795.376 1.883.636 371.921
Diğer
18 1.481.086 664.297 866.385 312.707
KARŞILIK GİDERLERİ
5, 6 -407.083 -207.155 -396.808 -94.638
Özel Karşılıklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-406.572 -206.868 -396.297 -94.578
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
-511 -287 -511 -60
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.830.557 -681.516 -1.759.841 -317.437
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-334.126 -19.835 -284.645 -8.515
Kambiyo İşlemleri Zararı
-2.484.580 -654.784 -1.468.926 -306.637
Diğer
-11.851 -6.897 -6.270 -2.285
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.829.783 918.301 920.325 425.107
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.829.783 918.301 920.325 425.107
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-421.058 -187.610 -224.653 -73.986
Cari Vergi Karşılığı
-302.994 -75.793 -197.362 -5.466
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
9 -167.996 -111.817 -77.223 -60.355
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
49.932 0 49.932 -8.165
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.408.725 730.691 695.672 351.121
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
1.408.725 730.691 695.672 351.121
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.408.725 730.691 695.672 351.121
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
2.547.157 1.045.845
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
2.308.600 1.020.663
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-1.396.236 -490.726
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
88.619 38.699
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5, 6 212.658 114.235
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-73.802 -37.449
Ödenen Vergiler
-154.926 -47.756
Diğer
1.562.244 448.179
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.715.160 -394.543
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-5.253.364 -1.602.905
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.993.719 -1.037.686
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
634 -3.786
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
8.379.748 1.729.289
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
581.861 520.545
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
4.262.317 651.302
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7 -3.138.619 -1.126.116
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7 395.161 210.579
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
8 -25.308 -6.079
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.768.766 -921.616
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
-741.343 333.538
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-402.200 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-105.000 -30.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.248.543 303.538
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-11.563 11.024
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
233.445 44.248
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
483.833 179.611
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 717.278 223.859


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.408.725 730.691
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-139.033 22.510
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.833 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -2.332 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
499 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-137.200 22.510
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-173.041 30.193
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35.841 -7.683
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.269.692 753.201


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4,1 675.108 42.660 717.768 459.229 24.604 483.833
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4,2 300.645 115.968 416.613 65.468 90.304 155.772
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.068.428 9.418.320 15.486.748 3.683.779 6.755.986 10.439.765
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacakları
0 0 0 0 0 0
Tasarruf Fon Havuzundan
0 0 0 0 0 0
Özkaynaklardan
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
6.077.617 9.343.188 15.420.805 3.741.222 6.803.760 10.544.982
Finansal Kiralama Alacakları
5 8.116.836 10.424.593 18.541.429 4.975.907 7.493.333 12.469.240
Faaliyet Kiralaması Alacakları
6 132.608 0 132.608 96.089 0 96.089
Kazanılmamış Gelirler (-)
-2.171.827 -1.081.405 -3.253.232 -1.330.774 -689.573 -2.020.347
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
5 376.795 1.009.576 1.386.371 263.590 759.686 1.023.276
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-385.984 -934.444 -1.320.428 -321.033 -807.460 -1.128.493
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 9.450.671 0 9.450.671 6.731.596 0 6.731.596
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 44.215 0 44.215 26.143 0 26.143
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
9 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 124.201 0 124.201 53.778 0 53.778
DİĞER AKTİFLER
10, 5 2.930.668 3.365.214 6.295.882 2.137.551 2.164.613 4.302.164
ARA TOPLAM
19.593.936 12.942.162 32.536.098 13.157.544 9.035.507 22.193.051
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
10.708 0 10.708 10.708 0 10.708
Satış Amaçlı
10.708 0 10.708 10.708 0 10.708
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
19.604.644 12.942.162 32.546.806 13.168.252 9.035.507 22.203.759
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
11 12.348.625 9.702.769 22.051.394 7.429.742 6.006.354 13.436.096
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
12 8.268 0 8.268 4.897 0 4.897
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 770.388 0 770.388 2.004.396 0 2.004.396
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4,3 752.523 14.743 767.266 34.247 0 34.247
KARŞILIKLAR
15 101.064 405 101.469 129.001 1.311 130.312
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
45.451 405 45.856 48.888 1.311 50.199
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
55.613 0 55.613 80.113 0 80.113
CARİ VERGİ BORCU
9 174.847 0 174.847 26.779 0 26.779
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
9 594.570 0 594.570 442.423 0 442.423
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
14 2.364.584 776.274 3.140.858 1.680.026 671.529 2.351.555
ARA TOPLAM
17.114.869 10.494.191 27.609.060 11.751.511 6.679.194 18.430.705
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
16 4.865.438 72.308 4.937.746 3.709.806 63.248 3.773.054
Ödenmiş Sermaye
350.000 0 350.000 350.000 0 350.000
Sermaye Yedekleri
38.506 0 38.506 38.506 0 38.506
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
38.506 0 38.506 38.506 0 38.506
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-10.615 0 -10.615 -8.782 0 -8.782
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-147.486 72.308 -75.178 -1.226 63.248 62.022
Kar Yedekleri
2.355.380 0 2.355.380 1.046.454 0 1.046.454
Yasal Yedekler
228.040 0 228.040 78.950 0 78.950
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.127.340 0 2.127.340 967.504 0 967.504
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
2.279.653 0 2.279.653 2.284.854 0 2.284.854
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
870.928 0 870.928 868.981 0 868.981
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.408.725 0 1.408.725 1.415.873 0 1.415.873
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
21.980.307 10.566.499 32.546.806 15.461.317 6.742.442 22.203.759


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
20,1 42.735.407 238.179.321 280.914.728 36.796.886 197.725.407 234.522.293
VERİLEN TEMİNATLAR
20,2 1.785.867 4.200 1.790.067 1.133.458 2.971 1.136.429
TAAHHÜTLER
20,3 3.021.450 2.816.458 5.837.908 2.111.723 3.274.513 5.386.236
Cayılamaz Taahhütler
0 212.519 212.519 0 457.216 457.216
Cayılabilir Taahhütler
3.021.450 2.603.939 5.625.389 2.111.723 2.817.297 4.929.020
Kiralama Taahhütleri
3.021.450 2.603.939 5.625.389 2.111.723 2.817.297 4.929.020
Finansal Kiralama Taahhütleri
3.021.450 2.603.939 5.625.389 2.111.723 2.817.297 4.929.020
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
20,4 4.344.238 7.988.580 12.332.818 2.139.993 5.218.846 7.358.839
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.452.003 4.508.302 7.960.305 641.520 3.222.523 3.864.043
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.452.003 4.508.302 7.960.305 641.520 3.222.523 3.864.043
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
892.235 3.480.278 4.372.513 1.498.473 1.996.323 3.494.796
Vadeli Alım Satım İşlemleri
304.871 2.055.871 2.360.742 28.961 92.362 121.323
Swap Alım Satım İşlemleri
587.364 676.481 1.263.845 1.429.790 1.319.451 2.749.241
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 747.926 747.926 39.722 584.510 624.232
EMANET KIYMETLER
869 17.222 18.091 869 12.457 13.326
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
51.887.831 249.005.781 300.893.612 42.182.929 206.234.194 248.417.123http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175682


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.