KAP ***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

29.01.2021 - 02:49
KAP ***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
350.000 0 0 38.506 0 -1.502 0 0 0 0 0 -131.501 558.900 122.057 90.282 0 1.026.742
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 -123.281 0 0 -123.281
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -123.281 0 0 -123.281
Yeni Bakiye
350.000 0 0 38.506 0 -1.502 0 0 0 0 0 -131.501 558.900 -1.224 90.282 0 903.461
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 41.802 0 0 0 0 41.892
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.616 9.666 42.357 0 132.639
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.616 -80.616 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.282 -90.282 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
350.000 0 0 38.506 0 -1.412 0 0 0 0 0 -89.699 639.516 8.442 132.639 0 1.077.992
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
350.000 0 0 38.506 0 -1.412 -89.699 639.516 8.442 132.639 1.077.992
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
350.000 0 0 38.506 0 -1.412 -89.699 639.516 8.442 132.639 1.077.992
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-709 -14.513 -15.222
Kar Dağıtımı
0 100.436 32.203 327.514 460.153
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 100.436 -100.436 0
Diğer
0 0 132.639 -132.639
Dönem Sonu Bakiyeler
16 350.000 0 0 38.506 0 -2.121 -104.212 739.952 40.645 460.153 1.522.923


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.022.901 942.996
FAKTORİNG GELİRLERİ
0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0
KİRALAMA GELİRLERİ
1.022.901 942.996
Finansal Kiralama Gelirleri
439.048 451.067
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
543.402 459.453
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
40.451 32.476
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-366.546 -485.070
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-326.239 -378.573
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-1.255 -1.111
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-4.574 -72.404
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-34.478 -32.982
BRÜT KAR (ZARAR)
656.355 457.926
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-282.633 -343.882
Personel Giderleri
17,1 -45.720 -47.520
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-1.395 -1.647
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
17,2 -235.518 -294.715
Diğer
0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
373.722 114.044
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
1.298.791 580.236
Bankalardan Alınan Faizler
18.753 10.926
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
58.471 192.800
Kambiyo İşlemleri Karı
866.032 155.867
Diğer
18 355.535 220.643
KARŞILIK GİDERLERİ
5,6 -194.786 -179.504
Özel Karşılıklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-183.706 -174.330
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
-11.080 -5.174
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-892.895 -338.689
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-94.614 -98.067
Kambiyo İşlemleri Zararı
-789.914 -230.060
Diğer
-8.367 -10.562
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
584.832 176.087
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
584.832 176.087
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-124.679 -43.448
Cari Vergi Karşılığı
-24.383 -299
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
9 -100.296 -43.149
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
460.153 132.639
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
460.153 132.639
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
460.153 132.639
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
829.056 325.012
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
1.028.521 937.566
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-362.259 -524.775
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
39.206 32.010
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5,6 27.068 74.368
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-38.084 -38.421
Ödenen Vergiler
-23.691 -652
Diğer
158.295 -155.084
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
183.408 183.503
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-629.346 755.678
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-641.416 46.749
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-4.457 -3.820
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
876.314 -710.354
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
582.313 95.250
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.012.464 508.515
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7 -1.221.834 -490.089
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
226.679 376.180
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
8 -15.678 -13.548
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.010.833 -127.457
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
157.582 21.550
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-50.296 -510.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
107.286 -488.450
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
10.790 17.449
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
119.707 -89.943
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
95.714 185.657
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 215.421 95.714


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
460.153 132.639
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-15.222 41.892
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-709 90
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -886 113
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
177 -23
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-14.513 41.802
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-18.869 53.250
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.356 -11.448
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
444.931 174.531


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4,1 190.073 25.398 215.471 7.238 88.245 95.483
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4,2 17.265 0 17.265 81.456 310 81.766
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.433.989 3.493.237 4.927.226 1.071.253 3.292.671 4.363.924
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
1.417.051 3.393.203 4.810.254 911.406 3.144.602 4.056.008
Finansal Kiralama Alacakları
5 1.708.110 3.727.996 5.436.106 1.076.455 3.459.526 4.535.981
Faaliyet Kiralaması Alacakları
6 40.710 0 40.710 39.922 0 39.922
Kazanılmamış Gelirler (-)
-331.769 -334.793 -666.562 -204.971 -314.924 -519.895
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
5 208.368 465.593 673.961 418.331 404.856 823.187
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-191.430 -365.559 -556.989 -258.484 -256.787 -515.271
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 3.929.735 8.467.465 2.800.804 3.586.803 6.387.607
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
146.024 0 146.024 133.547 0 133.547
Satış Amaçlı
146.024 0 146.024 133.547 0 133.547
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
4.683.754 3.929.735 8.613.489 2.934.351 3.586.803 6.521.154
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
11 2.384.906 3.517.224 5.902.130 1.419.771 3.605.004 5.024.775
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
12 7.479 0 7.479 6.662 0 6.662
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 110.532 0 110.532 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4,3 50.446 12.306 62.752 10.551 8.673 19.224
KARŞILIKLAR
15 28.562 1.127 29.689 17.620 0 17.620
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
17.904 1.127 19.031 16.610 0 16.610
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
10.658 0 10.658 1.010 0 1.010
CARİ VERGİ BORCU
9 338 0 338 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
9 129.615 0 129.615 50.682 0 50.682
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
14 666.762 181.269 848.031 221.259 102.940 324.199
ARA TOPLAM
3.378.640 3.711.926 7.090.566 1.726.545 3.716.617 5.443.162
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
16 1.527.310 -4.387 1.522.923 1.081.390 -3.398 1.077.992
Ödenmiş Sermaye
350.000 0 350.000 350.000 0 350.000
Sermaye Yedekleri
38.506 0 38.506 38.506 0 38.506
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
38.506 0 38.506 38.506 0 38.506
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-2.121 0 -2.121 -1.412 0 -1.412
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-99.825 -4.387 -104.212 -86.301 -3.398 -89.699
Kar Yedekleri
739.952 0 739.952 639.516 0 639.516
Yasal Yedekler
45.810 0 45.810 40.788 0 40.788
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
694.142 0 694.142 598.728 0 598.728
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
500.798 0 500.798 141.081 0 141.081
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
40.645 0 40.645 8.442 0 8.442
Dönem Net Kâr veya Zararı
460.153 0 460.153 132.639 0 132.639
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.905.950 3.707.539 8.613.489 2.807.935 3.713.219 6.521.154


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
ALINAN TEMİNATLAR
20,1 17.349.169 92.235.063 109.584.232 13.906.789 76.962.974 90.869.763
VERİLEN TEMİNATLAR
20,2 392.923 1.598 394.521 329.665 1.189 330.854
TAAHHÜTLER
20,3 531.936 704.917 1.236.853 195.125 405.241 600.366
Cayılamaz Taahhütler
0 96.435 96.435 0 77.876 77.876
Cayılabilir Taahhütler
531.936 608.482 1.140.418 195.125 327.365 522.490
Kiralama Taahhütleri
531.936 608.482 1.140.418 195.125 327.365 522.490
Finansal Kiralama Taahhütleri
531.936 608.482 1.140.418 195.125 327.365 522.490
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
20,4 582.544 2.862.498 3.445.042 410.435 2.502.569 2.913.004
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
348.185 2.040.527 2.388.712 348.185 1.764.761 2.112.946
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
348.185 2.040.527 2.388.712 348.185 1.764.761 2.112.946
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
234.359 821.971 1.056.330 62.250 737.808 800.058
Vadeli Alım Satım İşlemleri
4.488 4.404 8.892 15.666 15.630 31.296
Swap Alım Satım İşlemleri
107.371 102.594 209.965 46.584 76.904 123.488
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
122.500 126.111 248.611 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 588.862 588.862 0 645.274 645.274
EMANET KIYMETLER
9.574 11.731 21.305 9.540 9.258 18.798
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
18.866.146 95.815.807 114.681.953 14.851.554 79.881.231 94.732.785http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905707


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.171 Değişim: -0,09% Hacim : 89.620 Mio.TL Son veri saati : 15:35
Düşük 9.111 28.02.2024 Yüksek 9.237
Açılış: 9.185
31,1875 Değişim: 0,14%
Düşük 31,0687 28.02.2024 Yüksek 31,3872
Açılış: 31,1437
33,7597 Değişim: -0,14%
Düşük 33,6740 28.02.2024 Yüksek 34,0887
Açılış: 33,8085
2.033,51 Değişim: 0,02%
Düşük 2.026,25 28.02.2024 Yüksek 2.049,92
Açılış: 2.033,01
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.