" />

KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2021 - 18:38
KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07. 17 25.445.015 19.352.176 10.581.629 11.305.229
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -207.676 -12.061.274 -105.764 -9.702.300
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
61.161.424 54.346.191 25.314.934 19.439.450
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 6.756.345 2.681.894 1.238.435 1.222.730
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
67.917.769 57.028.085 26.553.369 20.662.180
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
67.917.769 57.028.085 26.553.369 20.662.180
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.739.992 -12.623.722 -6.629.368 -4.564.319
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -14.437.013 -14.061.599 -5.487.269 -6.020.439
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -2.302.979 1.437.877 -1.142.099 1.456.120
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
51.177.777 44.404.363 19.924.001 16.097.861
DÖNEM KARI (ZARARI)
51.177.777 44.404.363 19.924.001 16.097.861
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
51.177.777 44.404.363 19.924.001 16.097.861
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
80.789.056 -28.758.837
Dönem Karı (Zararı)
51.177.777 44.404.363
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-643.844 11.212.093
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 1.208.711 1.219.600
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.752.658 3.596.180
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.204.072 2.111.005
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.451.414 1.485.175
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-22.942.272 -7.405.468
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.597.067 1.182.410
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 16.739.992 12.623.722
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -4.351
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
31.146.074 -76.293.553
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
29.133.293 -82.075.290
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.495.366 -1.647.771
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-871.581 45.266
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
458.535 855.844
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.104.103 6.875.447
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.965.436 -347.049
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
81.680.007 -20.677.097
Alınan Faiz
17.078.328 4.867.774
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-14.939.334 -12.074.017
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.029.945 -875.497
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.440 -24.608
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.847
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.440 -30.455
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
80.784.616 -28.783.445
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
425.918 62.903
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
81.210.534 -28.720.542
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 98.912.182 119.076.723
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 180.122.716 90.356.181


Sunum Para Birimi TL
Finansal 13.423.888 21.288.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 379.262 1.008.872
Diğer Alacaklar
934.045 62.464
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-21 934.045 62.464
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.182.170 470.994
Diğer Dönen Varlıklar
8 98.489 63.670
ARA TOPLAM
266.800.964 216.215.903
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
266.800.964 216.215.903
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 3 3
Maddi Duran Varlıklar
9 244.981 317.925
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 2.005.264 785.823
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 90.702 102.330
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 0 2.404.569
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.340.950 3.610.650
TOPLAM VARLIKLAR
269.141.914 219.826.553
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
706.477 806.585
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
706.477 806.585
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
706.477 806.585
Ticari Borçlar
1.657.717 1.199.182
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-21 1.373.191 1.057.414
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 284.526 141.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 901.905 609.889
Diğer Borçlar
2.088.567 1.596.522
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 2.088.567 1.596.522
Türev Araçlar
1.494.403 4.736.842
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
12 1.494.403 4.736.842
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 5.198.746 5.900.397
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.835.291 3.937.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.835.291 3.937.764
ARA TOPLAM
14.883.106 18.787.181
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.883.106 18.787.181
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.375.119 85.721
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.375.119 85.721
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.375.119 85.721
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.451.076 1.463.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.451.076 1.463.875
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
97.740
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.923.935 1.549.596
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.807.041 20.336.777
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
251.334.873 199.489.776
Ödenmiş Sermaye
13 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-469.058 -469.058
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-469.058 -469.058
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -469.058 -469.058
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
667.320 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
667.320 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
13 667.320 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 7.354.288 9.244.878
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 167.604.546 101.447.590
Net Dönem Karı veya Zararı
51.177.777 64.266.366
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
251.334.873 199.489.776
TOPLAM KAYNAKLAR
269.141.914 219.826.553


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar -362.974 7.346.678 66.123.572 37.222.218 135.329.494 135.329.494
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.000.000 -362.974 7.346.678 66.123.572 37.222.218 135.329.494 135.329.494
Transferler
1.898.200 35.324.018 -37.222.218 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
44.404.363 44.404.363 44.404.363
Dönem Karı (Zararı)
44.404.363 44.404.363 44.404.363
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-106.084
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -469.058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.244.878 0 0 0 101.447.590 44.404.363 0 179.733.857 0 179.733.857
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -469.058 9.244.878 101.447.590 64.266.366 199.489.776 199.489.776
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.000.000 -469.058 9.244.878 101.447.590 64.266.366 199.489.776 199.489.776
Transferler
13 -1.890.588 66.156.954 -64.266.366 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
667.320 51.177.777 51.845.097 51.845.097
Dönem Karı (Zararı)
51.177.777 51.177.777 51.177.777
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
667.320 667.320 667.320
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -469.058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.354.290 0 0 0 167.604.544 51.177.777 0 251.334.873 0 251.334.873


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
51.177.777 44.404.363 19.924.001 16.097.861
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
13 667.320 0 -208.167 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
866.649 0 -270.347
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
866.649 -270.347
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-199.329 0 62.180 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -199.329 62.180
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
667.320 0 -208.167 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.845.097 44.404.363 19.715.834 16.097.861
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
51.845.097 44.404.363 19.715.834 16.097.861http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972597


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.