KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.01.2021 - 19:10
KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 98.173.816 56.325.737
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
98.173.816 56.325.737
BRÜT KAR (ZARAR)
98.173.816 56.325.737
Genel Yönetim Giderleri
15 -31.988.037 -30.603.649
Pazarlama Giderleri
15 -455.995 -264.903
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 18.614.453 6.493.545
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -6.420.690 -627.619
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
77.923.547 31.323.111
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 4.878.534 16.445.513
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
82.802.081 47.768.624
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
82.802.081 47.768.624
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.535.715 -10.546.406
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -20.277.049 -10.731.427
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 1.741.334 185.021
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
64.266.366 37.222.218
DÖNEM KARI (ZARARI)
64.266.366 37.222.218
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
64.266.366 37.222.218
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.329.722 52.124.001
Dönem Karı (Zararı)
64.266.366 37.222.218
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.904.805 1.195.863
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 1.632.168 3.993.220
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.961.705 3.671.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.460.105 3.374.328
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.501.600 297.349
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-14.177.496 -18.589.478
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-170.241
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.959.842 1.796.684
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 18.535.715 10.546.406
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
16 -7.129 -52.405
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-91.026.818 4.964.800
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-83.580.719 11.619.844
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.323.711 -5.931.995
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.232 -72.198
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
809.522 -763.300
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
743.147 -665.325
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
313.711 777.774
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.855.647 43.382.881
Alınan Faiz
12.609.852 21.468.561
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-18.111.641 -9.259.461
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-972.286 -3.467.980
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-144.293 -132.875
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.625 100.631
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-152.918 -233.506
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.474.015 51.991.126
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
309.474 170.241
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.164.541 52.161.367
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 119.076.723 66.915.356
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 98.912.182 119.076.723


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 98.097.534 118.656.472
Finansal Yatırımlar
4 95.223.872 13.141.296
Ticari Alacaklar
22.297.369 12.974.917
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 21.288.497 11.292.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.008.872 1.682.536
Diğer Alacaklar
62.464 73.696
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-21 62.464 73.696
Peşin Ödenmiş Giderler
7 470.994 386.399
Diğer Dönen Varlıklar
8 63.670 64.059
ARA TOPLAM
216.215.903 145.296.839
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
216.215.903 145.296.839
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 3 3
Maddi Duran Varlıklar
9 317.925 373.948
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 785.823 1.183.740
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 102.330 127.466
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 2.404.569 636.714
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.610.650 2.321.871
TOPLAM VARLIKLAR
219.826.553 147.618.710
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
806.585 811.220
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
806.585 811.220
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 806.585 811.220
Ticari Borçlar
1.199.182 389.660
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-21 1.057.414 317.685
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 141.768 71.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 609.889 3.292.721
Diğer Borçlar
1.596.522 1.193.689
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.596.522 1.193.689
Türev Araçlar
4.736.842 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
12 4.736.842 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 5.900.397 3.708.468
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.937.764 635.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 3.937.764 635.466
ARA TOPLAM
18.787.181 10.031.224
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.787.181 10.031.224
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
85.721 484.346
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
85.721 484.346
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 85.721 484.346
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.463.875 1.773.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.463.875 1.773.646
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.549.596 2.257.992
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.336.777 12.289.216
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
199.489.776 135.329.494
Ödenmiş Sermaye
13 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-469.058 -362.974
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-469.058 -362.974
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -469.058 -362.974
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 9.244.878 7.346.678
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 101.447.590 66.123.572
Net Dönem Karı veya Zararı
64.266.366 37.222.218
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
199.489.776 135.329.494
TOPLAM KAYNAKLAR
219.826.553 147.618.710


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -375.741 6.013.703 40.461.388 26.995.159 98.094.509 98.094.509
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.332.975 25.662.184 -26.995.159 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.767 37.222.218 37.222.218 37.222.218 37.222.218
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.767 12.767 12.767 12.767
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -362.974 7.346.678 66.123.572 37.222.218 135.329.494 135.329.494
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -362.974 7.346.678 66.123.572 37.222.218 135.329.494 135.329.494
Transferler
1.898.200 35.324.018 -37.222.218 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
64.266.366 64.266.366 64.266.366
Dönem Karı (Zararı)
64.266.366 64.266.366 64.266.366
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-106.084 -106.084 -106.084
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -469.058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.244.878 0 0 0 101.447.590 64.266.366 0 199.489.776 0 199.489.776


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
64.266.366 37.222.218
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-106.084 12.767
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-132.605 15.959
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26.521 -3.192
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26.521 -3.192
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-106.084 12.767
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
64.160.282 37.234.985
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
64.160.282 37.234.985http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905066


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.347 Değişim: 0,00% Hacim : 143.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.282 22.02.2024 Yüksek 9.406
Açılış: 9.360
31,0771 Değişim: 0,29%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6601 Değişim: 0,06%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7389
Açılış: 33,6386
2.022,19 Değişim: 0,26%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.026,16
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.