KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.04.2019 - 17:54
KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 12.050.920 13.859.895
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.050.920 13.859.895
BRÜT KAR (ZARAR)
12.050.920 13.859.895
Genel Yönetim Giderleri
14 -8.101.859 -6.953.468
Pazarlama Giderleri
14 -28.566 -172.687
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.139.833 2.755.542
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -114.927 -395
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.945.401 9.488.887
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 4.301.348 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.246.749 9.488.887
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.246.749 9.488.887
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.045.067 -2.096.383
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -2.050.586 -2.180.668
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 5.519 84.285
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.201.682 7.392.504
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.201.682 7.392.504
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.201.682 7.392.504
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.192.880 6.866.125
Dönem Karı (Zararı)
7.201.682 7.392.504
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
721.059 2.423.778
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 1.550.907 258.875
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.528.691 1.122.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.518.500 1.122.874
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10.191 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.599.503 -1.059.683
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-118.769 5.329
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
315.997 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.045.067 2.096.383
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15 -1.331 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.278.383 -1.740.475
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-631.995 -4.032.996
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.154.056 5.988.045
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.231 -8.760
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-536.156 140.239
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.731.560 -3.471.587
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-501.497 -355.416
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.644.358 8.075.807
Alınan Faiz
302.246 1.224.007
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.293.311 -1.937.480
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-460.413 -496.209
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-50.889 -1.967
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10 7.988 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -58.877 -1.967
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.141.991 6.864.158
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
118.769 -5.329
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.260.760 6.858.829
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
66.915.356 65.157.990
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
70.176.116 72.016.819


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 75.769.260 69.137.123
Finansal Yatırımlar
4 28.322.968 27.091.436
Ticari Alacaklar
5.889.822 7.043.722
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.444.436 4.508.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.445.386 2.534.827
Diğer Alacaklar
32.729 1.498
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 32.729 1.498
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
7 902.832 623.889
Diğer Dönen Varlıklar
8 826.896 604.343
ARA TOPLAM
111.744.507 104.502.011
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
111.744.507 104.502.011
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 3 3
Maddi Duran Varlıklar
9 1.261.128 1.904.560
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.966.039 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 128.873 139.328
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 460.404 454.885
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.816.447 2.498.776
TOPLAM VARLIKLAR
115.560.954 107.000.787
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.264.266 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.264.266 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.264.266 0
Ticari Borçlar
616.804 1.152.960
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 540.022 901.811
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 76.782 251.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 736.808 1.843.928
Diğer Borçlar
744.456 669.819
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 744.456 669.819
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 1.996.969 2.239.694
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.306.040 1.472.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.306.040 1.472.860
ARA TOPLAM
7.665.343 7.379.261
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.665.343 7.379.261
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
847.496 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
847.496 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
847.496 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.751.924 1.527.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.751.924 1.527.017
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.599.420 1.527.017
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.264.763 8.906.278
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
105.296.191 98.094.509
Ödenmiş Sermaye
12 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -375.741 -375.741
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 7.346.678 6.013.703
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 66.123.572 40.461.388
Net Dönem Karı veya Zararı
7.201.682 26.995.159
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
105.296.191 98.094.509
TOPLAM KAYNAKLAR
115.560.954 107.000.787


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -386.309 -386.309 5.059.993 22.582.838 18.890.790 41.473.628 71.147.312 52.211.520
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-58.530 -58.530 -58.530 -58.530
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
22.524.308
Transferler
953.710 17.937.080 -18.890.790 -953.710 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 7.392.504 7.392.504 7.392.504 7.392.504
Dönem Karı (Zararı)
7.392.504 7.392.504 7.392.504 7.392.504
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -386.309 -386.309 6.013.703 40.461.388 7.392.504 47.853.892 78.481.286 78.481.286
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -375.741 -375.741 6.013.703 40.461.388 26.995.159 67.456.547 98.094.509 71.147.312
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
12 1.332.975 25.662.184 -26.995.159 -1.332.975 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 7.201.682 7.201.682 7.201.682 27.005.727
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -375.741 -375.741 7.346.678 66.123.572 7.201.682 73.325.254 105.296.191 105.296.191


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.201.682 7.392.504
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.201.682 7.392.504
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.201.682 7.392.504http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758000


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.724 Değişim: -0,15% Hacim : 26.302 Mio.TL Son veri saati : 11:07
Düşük 10.720 21.06.2024 Yüksek 10.766
Açılış: 10.754
32,8790 Değişim: 0,21%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1721 Değişim: -0,10%
Düşük 35,0885 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.499,75 Değişim: 0,40%
Düşük 2.482,70 21.06.2024 Yüksek 2.500,48
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.