KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

31.01.2019 - 00:27
KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 49.683.475 48.939.203
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
49.683.475 48.939.203
BRÜT KAR (ZARAR)
49.683.475 48.939.203
Genel Yönetim Giderleri
16 -30.567.621 -32.711.211
Pazarlama Giderleri
16 -356.460 -355.269
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 11.670.317 7.736.148
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -114.942 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.314.769 23.608.871
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 4.306.690 9.917
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.621.459 23.618.788
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
34.621.459 23.618.788
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.626.300 -4.727.998
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -7.706.401 -4.753.153
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 80.101 25.155
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.995.159 18.890.790
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.995.159 18.890.790
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
26.995.159 18.890.790
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -431.311 -431.311 4.430.122 10.241.830 12.970.879 23.212.709 52.211.520 52.211.520
Transferler
12 629.871 12.341.008 -12.970.879 -629.871 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 45.002 18.890.790 18.935.792 18.935.792 18.935.792
Dönem Karı (Zararı)
18.890.790 18.890.790 18.890.790 18.890.790
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 45.002 45.002 45.002 45.002
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -431.311 -386.309 5.059.993 22.582.838 18.890.790 41.473.628 71.147.312 71.147.312
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -386.309 -386.309 5.059.993 22.582.838 18.890.790 41.473.628 71.147.312 71.147.312
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 -58.530 0 -58.530 -58.530 -58.530
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-58.530 -58.530 -58.530
Transferler
12 953.710 17.937.080 -18.890.790 -953.710 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.568 10.568 26.995.159 26.995.159 27.005.727 27.005.727
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.568 10.568 10.568 10.568 10.568
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -375.741 -375.741 6.013.703 40.461.388 26.995.159 67.456.547 98.094.509 98.094.509


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.712.066 21.492.806
Dönem Karı (Zararı)
26.995.159 18.890.790
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
368.952 2.406.154
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 1.492.896 1.021.905
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.759.765 4.059.969
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.796.408 4.059.969
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-36.643 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-14.166.887 -7.400.101
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-37.008 6.300
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
694.617 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.626.300 4.727.998
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17 -731 -9.917
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.898.663 1.028.096
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-7.222.087 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.899.503 -1.347.995
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.560 79.897
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
84.481 -236.038
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.238.318 2.428.354
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-432.802 103.878
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.465.448 22.325.040
Alınan Faiz
11.473.382 7.294.669
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.206.991 -4.177.892
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.019.773 -3.949.011
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.991.708 -116.891
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.237 23.689
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -132.735 -140.580
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.863.210 0
Alınan Faiz
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.720.358 21.375.915
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
37.008 -6.300
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.757.366 21.369.615
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 65.157.990 43.788.375
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 66.915.356 65.157.990


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
26.995.159 18.890.790
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10.568 45.002
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
13.211 56.253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.643 -11.251
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.643 -11.251
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.568 45.002
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.005.727 18.935.792
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27.005.727 18.935.792


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 69.137.123 65.408.895
Finansal Yatırımlar
5 27.091.436 0
Ticari Alacaklar
7.043.722 10.943.225
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,22 4.508.895 10.742.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.534.827 200.598
Diğer Alacaklar
1.498 12.058
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,22 1.498 12.058
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 623.889 371.636
Diğer Dönen Varlıklar
9 604.343 46.603
ARA TOPLAM
104.502.011 76.782.417
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
104.502.011 76.782.417
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 3 3
Maddi Duran Varlıklar
10 1.904.560 3.210.094
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 139.328 197.461
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 454.885 360.918
Diğer Duran Varlıklar
12 0 377.191
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.498.776 4.145.667
TOPLAM VARLIKLAR
107.000.787 80.928.084
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
1.152.960 1.068.479
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,22 901.811 801.751
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 251.149 266.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.843.928 3.859.565
Diğer Borçlar
669.819 892.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 669.819 892.500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 2.239.694 1.726.418
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.472.860 773.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.472.860 773.934
ARA TOPLAM
7.379.261 8.320.896
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.379.261 8.320.896
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.527.017 1.459.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.527.017 1.459.876
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.527.017 1.459.876
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.906.278 9.780.772
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
98.094.509 71.147.312
Ödenmiş Sermaye
14 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -375.741 -386.309
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 6.013.703 5.059.993
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 40.461.388 22.582.838
Net Dönem Karı veya Zararı
26.995.159 18.890.790
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
98.094.509 71.147.312
TOPLAM KAYNAKLAR
107.000.787 80.928.084http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/735923


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.409 Değişim: 2,24% Hacim : 16.644 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 14.04.2021 Yüksek 1.409
Açılış: 1.381
8,0835 Değişim: -0,27%
Düşük 8,0295 14.04.2021 Yüksek 8,1332
Açılış: 8,1057
9,6896 Değişim: -0,08%
Düşük 9,6125 14.04.2021 Yüksek 9,7345
Açılış: 9,6971
451,37 Değişim: -0,78%
Düşük 450,36 14.04.2021 Yüksek 456,49
Açılış: 454,91
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.