" />

KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.04.2018 - 17:46
KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 13.859.895 11.974.899
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.859.895 11.974.899
BRÜT KAR (ZARAR)
13.859.895 11.974.899
Genel Yönetim Giderleri
16 -6.953.468 -8.395.636
Pazarlama Giderleri
16 -172.687 -58.974
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 2.755.542 1.482.738
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-395 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.488.887 5.003.027
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 0 602
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.488.887 5.003.629
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.488.887 5.003.629
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.096.383 -1.011.424
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -2.180.668 -644.304
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 84.285 -367.120
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.392.504 3.992.205
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.392.504 3.992.205
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.392.504 3.992.205
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -431.311 -431.311 4.430.122 10.241.830 12.970.879 23.212.709 52.211.520 52.211.520
Transferler
12 629.871 12.341.008 -12.970.879 -629.871 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 3.992.205 3.992.205 3.992.205 3.992.205
Dönem Karı (Zararı)
3.992.205 3.992.205 3.992.205 3.992.205
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 25.000.000 -431.311 -431.311 5.059.993 22.582.838 3.992.205 26.575.043 56.203.725 56.203.725
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -386.309 -386.309 5.059.993 22.582.838 18.890.790 41.473.628 71.147.312 71.147.312
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-58.530 -58.530 -58.530 -58.530
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-58.530 -58.530 -58.530 -58.530
Transferler
12 953.710 17.937.080 -18.890.790 -953.710 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 7.392.504 7.392.504 7.392.504 7.392.504
Dönem Karı (Zararı)
7.392.504 7.392.504 7.392.504 7.392.504
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 25.000.000 -386.309 -386.309 6.013.703 40.461.388 7.392.504 47.853.892 78.481.286 78.481.286


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.866.125 6.127.980
Dönem Karı (Zararı)
7.392.504 3.992.205
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.423.778 821.007
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 258.875 244.406
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.122.874 932.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.122.874 932.105
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -1.059.683 -1.366.326
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.329 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.096.383 1.011.424
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15,16 0 -602
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.740.475 2.187.427
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-4.032.996 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.988.045 3.689.197
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.760 64.846
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
140.239 132.681
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.471.587 -1.552.735
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-355.416 -146.562
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.075.807 7.000.639
Alınan Faiz
1.224.007 1.151.481
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.937.480 -1.326.203
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-496.209 -697.937
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.967 -15.469
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 8.131
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -1.967 -23.600
Alınan Faiz
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.864.158 6.112.511
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-5.329 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.858.829 6.112.511
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 65.157.990 43.788.375
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 72.016.819 49.900.886


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.392.504 3.992.205
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.392.504 3.992.205
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.392.504 3.992.205


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 72.103.400 65.408.895
Finansal Yatırımlar
4 4.032.996
Ticari Alacaklar
4.955.180 10.943.225
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,21 4.345.143 10.742.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 610.037 200.598
Diğer Alacaklar
20.818 12.058
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,21 20.818 12.058
Peşin Ödenmiş Giderler
8 653.898 371.636
Diğer Dönen Varlıklar
43.528 46.603
ARA TOPLAM
81.809.820 76.782.417
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
81.809.820 76.782.417
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 3 3
Maddi Duran Varlıklar
10 2.966.580 3.210.094
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 184.067 197.461
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 461.712 360.918
Diğer Duran Varlıklar
12 394.890 377.191
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.007.252 4.145.667
TOPLAM VARLIKLAR
85.817.072 80.928.084
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
1.208.718 1.068.479
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,21 768.071 801.751
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 440.647 266.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 719.969 3.859.565
Diğer Borçlar
560.509 892.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 560.509 892.500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 1.986.115 1.726.418
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.363.033 773.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7 1.363.033 773.934
ARA TOPLAM
5.838.344 8.320.896
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.838.344 8.320.896
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.497.442 1.459.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.497.442 1.459.876
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.497.442 1.459.876
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.335.786 9.780.772
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
78.481.286 71.147.312
Ödenmiş Sermaye
12 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -386.309 -386.309
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 6.013.703 5.059.993
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 40.461.388 22.582.838
Net Dönem Karı veya Zararı
7.392.504 18.890.790
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
78.481.286 71.147.312
TOPLAM KAYNAKLAR
85.817.072 80.928.084http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678883


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,00% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0326 Değişim: 0,12%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0461
Açılış: 32,9927
35,9980 Değişim: 0,01%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,0531
Açılış: 35,9959
2.583,51 Değişim: 0,53%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.584,08
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.