KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

31.10.2019 - 12:21
KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 7.008 4.410.683 -6.735.998 -6.230.752 15.237.612 15.237.612
Transferler
-6.230.752 6.230.752 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-78.814 1.307.215 1.228.401 1.228.401
Dönem Sonu Bakiyeler
15 14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -71.806 4.410.683 -12.966.750 1.307.215 16.466.013 16.466.013
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -71.806 4.410.683 -12.966.750 1.307.215 16.466.013 16.466.013
Transferler
149.367 1.157.848 -1.307.215
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-97.934 3.354.861 3.256.927 3.256.927
Dönem Sonu Bakiyeler
15 14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -169.740 4.560.050 -11.808.902 3.354.861 19.722.940 19.722.940


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.427.580 181.364
Dönem Karı (Zararı)
3.354.861 258.163
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.354.861 258.163
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.061.350 -501.764
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.450.241 542.056
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-738.136 -389.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
325.884 175.620
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.064.020 -564.773
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-125.749 -778.278
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-125.749 -778.278
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-598.094 -968
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-598.094 -968
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.073.088 124.579
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.272.363 493.695
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.071.792 2.095.143
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-446.478 -1.942.035
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-115.154 -85.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-331.324 -1.856.201
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
44.524 428.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
44.524 428.607
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
124.575 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
130.098 -23.089
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
130.098 -23.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-101.608 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.543 -110.955
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-32.543 -110.955
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
80.861 46.024
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
80.861 46.024
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.143.848 250.094
Alınan Kira
-689.050
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-27.218 -68.730
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-487.928 772.952
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-613.677 -5.326
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-110.708 -5.326
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-502.969 0
Alınan Faiz
125.749 778.278
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
939.652 954.316
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
939.652 954.316
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
997.728 3.668.110
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.937.380 4.622.426


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.937.380 997.728
Finansal Yatırımlar
6.758.610 4.088.725
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.758.610 4.088.725
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
5 6.758.610 4.088.725
Ticari Alacaklar
8.478.988 8.032.510
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.379.461 3.264.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.099.527 4.768.203
Peşin Ödenmiş Giderler
589.836 714.411
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 589.836 714.411
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 27.218 74.189
Diğer Dönen Varlıklar
2.548 509
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 2.548 509
ARA TOPLAM
17.794.580 13.908.072
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.794.580 13.908.072
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
169.195 158.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 169.195 158.067
Maddi Duran Varlıklar
1.284.489 354.401
Mobilya ve Demirbaşlar
290.409 354.401
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
8 994.080 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
806.555 775.009
Diğer Haklar
9 622.623 505.363
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 183.932 269.646
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 2.845.302 3.893.907
Diğer Duran Varlıklar
115.000 197.900
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
12 115.000 197.900
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.220.541 5.379.284
TOPLAM VARLIKLAR
23.015.121 19.287.356
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
984.766 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
984.766 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 984.766 0
Ticari Borçlar
249.608 119.510
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 249.608 119.510
Diğer Borçlar
595.307 627.850
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 595.307 627.850
Kısa Vadeli Karşılıklar
456.113 1.452.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 456.113 1.452.229
ARA TOPLAM
2.285.794 2.199.589
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.285.794 2.199.589
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
105.843 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
105.843 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 105.843 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
900.544 621.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 900.544 621.754
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.006.387 621.754
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.292.181 2.821.343
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.722.940 16.466.013
Ödenmiş Sermaye
15 14.866.533 14.866.533
Sermaye Düzeltme Farkları
689.078 689.078
Sermaye Avansı
900.000 900.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.280.674 5.280.674
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
2.050.386 2.050.386
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-169.740 -71.806
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-169.740 -71.806
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -169.740 -71.806
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.560.050 4.410.683
Yasal Yedekler
349.367 200.000
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
15 4.210.683 4.210.683
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -11.808.902 -12.966.750
Net Dönem Karı veya Zararı
3.354.861 1.307.215
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.722.940 16.466.013
TOPLAM KAYNAKLAR
23.015.121 19.287.356


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
19.362.219 12.089.753 6.945.736 4.183.738
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
16 19.362.219 12.089.753 6.945.736 4.183.738
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.362.219 12.089.753 6.945.736 4.183.738
BRÜT KAR (ZARAR)
19.362.219 12.089.753 6.945.736 4.183.738
Genel Yönetim Giderleri
17 -15.465.721 -11.977.045 -4.699.962 -3.670.753
Pazarlama Giderleri
17 -808.436 -953.513 -174.479 -439.663
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 510.801 580.832 40.925 411.211
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.598.863 -259.973 2.112.220 484.533
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 1.570.392 1.042.593 412.820 399.309
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -741.306 -399.878 -78.068 -115.167
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.427.949 382.742 2.446.972 768.675
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.427.949 382.742 2.446.972 768.675
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.073.088 -124.579 -576.432 -138.387
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -1.073.088 -124.579 -576.432 -138.387
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.354.861 258.163 1.870.540 630.288
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.354.861 258.163 1.870.540 630.288
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.354.861 258.163 1.870.540 630.288
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-97.934 94.691 -55.185 148.344
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-122.417 81.581 -68.980 148.647
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24.483 13.110 13.795 -303
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
24.483 13.110 13.795 -303
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-97.934 94.691 -55.185 148.344
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.256.927 352.854 1.815.355 778.632
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.256.927 352.854 1.815.355 778.632http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795794


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.