KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 - 18:59
KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 7.008 4.410.683 -6.735.998 -6.230.752 15.237.612 15.237.612
Transferler
-6.230.752 6.230.752 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-78.814 1.307.215 1.228.401 1.228.401
Dönem Sonu Bakiyeler
15 14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -71.806 4.410.683 -12.966.750 1.307.215 16.466.013 16.466.013
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -71.806 4.410.683 -12.966.750 1.307.215 16.466.013 16.466.013
Transferler
1.157.848 -1.307.215 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
742 798.119 798.861 798.861
Dönem Sonu Bakiyeler
15 14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -71.064 4.410.683 -11.808.902 798.119 17.264.874 17.264.874


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
343.830 -55.723
Dönem Karı (Zararı)
798.119 -32.862
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
798.119 -32.862
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-395.843 -355.933
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 570.394 175.567
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.160.190 -415.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -96.170 -659.458
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.064.020 244.082
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.913 -128.048
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.913 -128.048
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-80.359 -3.365
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-80.359 -3.365
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
281.225 15.289
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
0 414.444
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.478.954 -167.627
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.145.220 555.432
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
486.023 -59.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
659.197 614.532
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
63.497 233.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
63.497 233.401
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.176 -40.483
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
28.176 -40.483
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
242.061 -166.279
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
242.061 -166.279
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
402.276 25.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-55.603 -11.022
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.843 -70.350
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-68.485 128.048
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-75.398 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -72.314 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -3.084 0
Alınan Faiz
6.913 128.048
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
275.345 72.325
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
275.345 72.325
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
997.728 3.668.110
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.273.073 3.740.435


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.273.073 997.728
Finansal Yatırımlar
5.648.038 4.088.725
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.648.038 4.088.725
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5.648.038 4.088.725
Ticari Alacaklar
6 6.887.290 8.032.510
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 2.778.284 3.264.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.109.006 4.768.203
Canlı Varlıklar
13 209.881 714.411
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
77.032 74.189
Diğer Dönen Varlıklar
12 24.031 509
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
24.031 509
ARA TOPLAM
14.119.345 13.908.072
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.119.345 13.908.072
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 168.339 158.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
168.339 158.066
Maddi Duran Varlıklar
8 1.990.753 354.401
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 645.165 775.009
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 3.612.496 3.893.908
Diğer Duran Varlıklar
12 180.000 197.900
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
180.000 197.900
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.596.753 5.379.284
TOPLAM VARLIKLAR
20.716.098 19.287.356
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Finansal Yükümlülükler
14 741.998
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
14 741.998
Ticari Borçlar
6 147.686 119.510
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
147.686 119.510
Diğer Borçlar
7 869.911 627.850
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
869.911 627.850
Kısa Vadeli Karşılıklar
437.409 1.452.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 437.409 1.452.229
ARA TOPLAM
2.197.004 2.199.589
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.197.004 2.199.589
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Finansal Yükümlülükler
14 642.027
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
14 642.027
Uzun Vadeli Karşılıklar
612.193 621.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 612.193 621.754
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.254.220 621.754
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.451.224 2.821.343
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.264.874 16.466.013
Ödenmiş Sermaye
15 14.866.533 14.866.533
Sermaye Düzeltme Farkları
689.078 689.078
Sermaye Avansı
900.000 900.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.280.674 5.280.674
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
2.050.386 2.050.386
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-71.064 -71.806
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-71.064 -71.806
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-71.064 -71.806
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.560.050 4.410.683
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -11.808.902 -12.966.750
Net Dönem Karı veya Zararı
798.119 1.307.215
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.264.874 16.466.013
TOPLAM KAYNAKLAR
20.716.098 19.287.356


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
16 5.879.263 3.482.542
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.879.263 3.482.542
BRÜT KAR (ZARAR)
5.879.263 3.482.542
Genel Yönetim Giderleri
17 -5.079.515 -3.452.676
Pazarlama Giderleri
17 -288.580 -309.253
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
248.709 91.744
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
759.877 -187.643
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
759.877 -187.643
Finansman Gelirleri
18 775.286 332.347
Finansman Giderleri
19 -455.819 -162.277
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.079.344 -17.573
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -281.225 -15.289
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -281.225 -15.289
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
798.119 -32.862
DÖNEM KARI (ZARARI)
798.119 -32.862
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
798.119 -32.862
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
742 -4.785
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
928 -5.981
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-186 1.196
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-186 1.196
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
742 -4.785
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
798.861 -37.647
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
798.861 -37.647http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759884


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.