KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.03.2019 - 19:44
KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 39.686 4.410.683 -5.957.506 -778.492 21.501.042 21.501.042
Transferler
-778.492 778.492 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.678 -6.230.752 -6.263.430 -6.263.430
Dönem Sonu Bakiyeler
14 14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 7.008 4.410.683 -6.735.998 -6.230.752 15.237.612 15.237.612
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 7.008 4.410.683 -6.735.998 -6.230.752 15.237.612 15.237.612
Transferler
-6.230.752 6.230.752 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-78.814 1.307.215 1.228.401 1.228.401
Dönem Sonu Bakiyeler
14 14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -71.806 4.410.683 -12.966.750 1.307.215 16.466.013 16.466.013


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.199.887 19.918
Dönem Karı (Zararı)
1.307.215 -6.230.752
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.791.694 3.952.913
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 689.404 720.740
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18 1.883.687 4.987.734
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.883.687 4.987.734
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.212.699 772.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.212.699 772.495
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-541.181 -1.265.631
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-541.181 -1.265.631
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
17 -1.102.333 -687.380
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.102.333 -687.380
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-350.582 -575.045
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.772.067 2.410.233
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
774.128 8.147.027
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.662.119 -5.839.001
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.978.449 -79.615
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.683.670 -5.759.386
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.699 42.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-49.699 42.812
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-16.658 290.879
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.114 -87.517
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.114 -87.517
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
128.048 -113.864
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
128.048 -113.864
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.119 -30.103
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
47.119 -30.103
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.673.158 132.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.501.431 -112.476
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-25.298 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
529.505 1.045.241
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.676 -220.390
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -7.579 -101.201
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -4.097 -119.189
Alınan Faiz
541.181 1.265.631
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.670.382 1.065.159
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.670.382 1.065.159
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.668.110 2.602.951
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 997.728 3.668.110


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 997.728 3.668.110
Finansal Yatırımlar
5 4.088.725 3.760.520
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.088.725 3.760.520
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4.088.725 3.760.520
Ticari Alacaklar
6 8.032.510 3.254.078
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 3.264.307 1.285.858
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.768.203 1.968.220
Peşin Ödenmiş Giderler
13 714.411 697.753
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 74.189 48.891
Diğer Dönen Varlıklar
12 509 46.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
509 46.024
ARA TOPLAM
13.908.072 11.475.376
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.908.072 11.475.376
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 158.066 108.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
158.066 108.367
Maddi Duran Varlıklar
8 354.401 511.474
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 775.009 1.295.664
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 3.893.908 3.523.623
Diğer Duran Varlıklar
12 197.900 199.504
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
197.900 199.504
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.379.284 5.638.632
TOPLAM VARLIKLAR
19.287.356 17.114.008
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Ticari Borçlar
6 119.510 112.396
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
119.510 112.396
Diğer Borçlar
7 627.850 499.802
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
627.850 499.802
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.452.229 833.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.452.229 833.160
ARA TOPLAM
2.199.589 1.445.358
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.199.589 1.445.358
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
621.754 431.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 621.754 431.038
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
621.754 431.038
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.821.343 1.876.396
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.466.013 15.237.612
Ödenmiş Sermaye
14 14.866.533 14.866.533
Sermaye Düzeltme Farkları
14 689.078 689.078
Sermaye Avansı
900.000 900.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.280.674 5.280.674
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
14 2.050.386 2.050.386
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -71.806 7.008
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-71.806 7.008
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-71.806 7.008
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 4.410.683 4.410.683
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -12.966.750 -6.735.998
Net Dönem Karı veya Zararı
1.307.215 -6.230.752
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.466.013 15.237.612
TOPLAM KAYNAKLAR
19.287.356 17.114.008


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
15 18.963.980 14.900.275
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.963.980 14.900.275
BRÜT KAR (ZARAR)
18.963.980 14.900.275
Genel Yönetim Giderleri
16 -16.694.957 -18.131.216
Pazarlama Giderleri
16 -1.427.641 -1.183.150
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
476.739 911.233
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.318.121 -3.502.858
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.318.121 -3.502.858
Finansman Gelirleri
17 1.662.280 1.965.515
Finansman Giderleri
18 -2.023.768 -5.277.716
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
956.633 -6.815.059
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19 350.582 584.307
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 350.582 584.307
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.307.215 -6.230.752
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.307.215 -6.230.752
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.307.215 -6.230.752
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-78.814 -32.678
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -98.517 -40.848
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19.703 8.170
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19.703 8.170
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-78.814 -32.678
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.228.401 -6.263.430
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.228.401 -6.263.430http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750671


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.471 Değişim: -1,13% Hacim : 27.492 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,4249 Değişim: 0,98%
Düşük 7,3038 27.02.2021 Yüksek 7,4854
Açılış: 7,3527
8,9694 Değişim: 0,15%
Düşük 8,8746 27.02.2021 Yüksek 9,0961
Açılış: 8,9564
412,33 Değişim: -1,48%
Düşük 409,26 26.02.2021 Yüksek 424,25
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.