KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 18:06
KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 39.686 39.686 39.686 4.410.683 -5.957.506 -778.492 21.501.042 21.501.042
Transferler
-778.492 778.492 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.636 -3.636 -3.636 -2.228.815 -2.232.451 -2.232.451
Dönem Karı (Zararı)
-2.228.815 -2.228.815 -2.228.815
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.636 -3.636 -3.636 -3.636 -3.636
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 36.050 36.050 36.050 4.410.683 -6.735.998 -2.228.815 19.268.591 19.268.591
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 7.008 7.008 7.008 4.410.683 -6.735.998 -6.230.752 15.237.612 15.237.612
Transferler
-6.230.752 6.230.752 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.440 -52.440 -52.440 258.163 205.723 205.723
Dönem Karı (Zararı)
258.163 258.163 258.163
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.440 -52.440 -52.440 -52.440 -52.440
Dönem Sonu Bakiyeler
14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -45.432 -45.432 -45.432 4.410.683 -12.966.750 258.163 15.443.335 15.443.335


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
181.364 332.042
Dönem Karı (Zararı)
258.163 -2.228.815
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
258.163 -2.228.815
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-501.764 -461.495
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
542.056 537.655
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-389.153 153.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 94.039 33.170
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -564.773 120.823
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
81.581 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-778.278 -1.135.773
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-778.278 -1.135.773
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-968 64.016
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-968 64.016
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 124.579 -81.386
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
493.695 3.149.539
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 2.095.143 1.560.230
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.942.035 1.177.759
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -85.834 122.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -1.856.201 1.054.891
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
428.607 674.604
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
428.607 674.604
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -23.089 -43.806
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-23.089 -43.806
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-110.955 -173.366
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-110.955 -173.366
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.024 -45.882
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
46.024 -45.882
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
250.094 459.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
7 0 -92.623
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
9 -68.730 -34.564
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
772.952 921.445
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.326 -214.329
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.326 -98.292
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -116.037
Alınan Faiz
778.278 1.135.774
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
954.316 1.253.487
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
954.316 1.253.487
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.668.110 2.602.951
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.622.426 3.856.438


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.622.426 3.668.110
Finansal Yatırımlar
1.665.377 3.760.520
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.665.377 3.760.520
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
4 1.665.377 3.760.520
Ticari Alacaklar
5.196.113 3.254.078
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 1.371.692 1.285.858
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.824.421 1.968.220
Peşin Ödenmiş Giderler
209.304 697.753
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
209.304 697.753
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 68.730 48.891
Diğer Dönen Varlıklar
0 46.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 46.024
ARA TOPLAM
11.761.950 11.475.376
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.761.950 11.475.376
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
169.051 108.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
169.051 108.367
Maddi Duran Varlıklar
387.054 511.474
Mobilya ve Demirbaşlar
387.054 511.474
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
905.472 1.295.664
Diğer Haklar
604.042 901.048
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
301.430 394.616
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 3.412.154 3.523.623
Diğer Duran Varlıklar
198.662 199.504
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
198.662 199.504
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.072.393 5.638.632
TOPLAM VARLIKLAR
16.834.343 17.114.008
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Ticari Borçlar
89.307 112.396
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 89.307 112.396
Diğer Borçlar
388.847 499.802
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
388.847 499.802
Kısa Vadeli Karşılıklar
362.426 833.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
362.426 833.160
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
840.580 1.445.358
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
840.580 1.445.358
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
550.428 431.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7 550.428 431.038
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
550.428 431.038
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.391.008 1.876.396
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.443.335 15.237.612
Ödenmiş Sermaye
8 14.866.533 14.866.533
Sermaye Düzeltme Farkları
689.078 689.078
Sermaye Avansı
900.000 900.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.280.674 5.280.674
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
2.050.386 2.050.386
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-45.432 7.008
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-45.432 7.008
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-45.432 7.008
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.410.683 4.410.683
Yasal Yedekler
200.000 200.000
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
4.210.683 4.210.683
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8 -12.966.750 -6.735.998
Net Dönem Karı veya Zararı
258.163 -6.230.752
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.443.335 15.237.612
TOPLAM KAYNAKLAR
16.834.343 17.114.008


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
12.089.753 10.974.484 4.183.738 3.120.992
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
12.089.753 10.974.484 4.183.738 3.120.992
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.089.753 10.974.484 4.183.738 3.120.992
BRÜT KAR (ZARAR)
12.089.753 10.974.484 4.183.738 3.120.992
Genel Yönetim Giderleri
-11.977.045 -13.750.818 -3.670.753 -4.251.150
Pazarlama Giderleri
-953.513 -984.011 -439.663 -343.602
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
580.832 219.094 411.211 60.581
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-259.973 -3.541.251 484.533 -1.413.179
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.042.593 1.322.905 399.309 414.280
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-399.878 -91.855 -115.167 -14.398
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
382.742 -2.310.201 768.675 -1.013.297
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-124.579 81.386 -138.387 190.042
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 -124.579 81.386 -138.387 190.042
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
258.163 -2.228.815 630.288 -823.255
DÖNEM KARI (ZARARI)
258.163 -2.228.815 630.288 -823.255
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
258.163 -2.228.815 630.288 -823.255
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
94.691 -3.636 148.344 14.065
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7 81.581 -4.545 148.647 17.581
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.110 909 -303 -3.516
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
13.110 909 -303 -3.516
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
94.691 -3.636 148.344 14.065
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
352.854 -2.232.451 778.632 -809.190
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
352.854 -2.232.451 778.632 -809.190http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715840


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.