KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2018 - 19:42
KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 39.686 39.686 39.686 4.410.683 -5.957.506 -778.492 21.501.042 21.501.042
Transferler
-778.492 778.492 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.678 -32.678 -32.678 -6.230.752 -6.263.430 -6.263.430
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.678 -32.678 -32.678 -6.230.752 -6.263.430 -6.263.430
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 7.008 7.008 7.008 4.410.683 -6.735.998 -6.230.752 15.237.612 15.237.612
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 7.008 7.008 7.008 4.410.683 -6.735.998 -6.230.752 15.237.612 15.237.612
Transferler
-6.230.752 6.230.752 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.785 -4.785 -4.785 -32.862 -37.647 -37.647
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.785 -4.785 -4.785 -32.862 -37.647 -37.647
Dönem Sonu Bakiyeler
14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 2.223 2.223 2.223 4.410.683 -12.966.750 -32.862 15.199.965 15.199.965


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.723 84.656
Dönem Karı (Zararı)
-32.862 -619.793
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-32.862 -619.793
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-355.933 325.695
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.9 175.567 181.208
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-415.376 76.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 -659.458 62.832
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
244.082 14.062
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-128.048 64.712
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-128.048 64.712
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.365 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.365 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15.289 2.881
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
414.444 464.940
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-167.627 -359.677
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
555.432 737.526
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-59.100 -161.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
614.532 899.296
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
233.401 204.153
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
233.401 204.153
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.483 -27.937
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-40.483 -27.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-166.279 -89.125
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-166.279 -89.125
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.649 170.842
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-11.022 -45.362
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-70.350 -40.824
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
128.048 -73.293
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -73.293
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -9.072
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -64.221
Alınan Faiz
128.048
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Alınan Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
72.325 11.363
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
72.325 11.363
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.668.110 2.602.951
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.740.435 2.614.314


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.740.435 3.668.110
Finansal Yatırımlar
3.928.147 3.760.520
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.928.147 3.760.520
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
5 3.928.147 3.760.520
Ticari Alacaklar
2.698.646 3.254.078
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.344.958 1.285.858
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.353.688 1.968.220
Peşin Ödenmiş Giderler
501.159 697.753
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 501.159 697.753
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 70.350 48.891
Diğer Dönen Varlıklar
6.400 46.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 6.400 46.024
ARA TOPLAM
10.945.137 11.475.376
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.945.137 11.475.376
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
111.997 108.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 111.997 108.367
Maddi Duran Varlıklar
825.962 906.090
Mobilya ve Demirbaşlar
8 466.677 511.474
Özel Maliyetler
8 359.285 394.616
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
805.609 901.048
Diğer Haklar
9 805.609 901.048
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 3.509.530 3.523.623
Diğer Duran Varlıklar
198.690 199.504
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
12 198.690 199.504
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.451.788 5.638.632
TOPLAM VARLIKLAR
16.396.925 17.114.008
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Ticari Borçlar
71.913 112.396
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 71.913 112.396
Diğer Borçlar
333.523 499.802
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 333.523 499.802
Kısa Vadeli Karşılıklar
334.108 833.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 334.108 833.160
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
739.544 1.445.358
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
739.544 1.445.358
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
457.416 431.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 457.416 431.038
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
457.416 431.038
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.196.960 1.876.396
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.199.965 15.237.612
Ödenmiş Sermaye
14 14.866.533 14.866.533
Sermaye Düzeltme Farkları
689.078 689.078
Sermaye Avansı
900.000 900.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.280.674 5.280.674
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
2.050.386 2.050.386
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.223 7.008
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.223 7.008
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.223 7.008
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.410.683 4.410.683
Yasal Yedekler
200.000 200.000
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
4.210.683 4.210.683
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-12.966.750 -6.735.998
Net Dönem Karı veya Zararı
-32.862 -6.230.752
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.199.965 15.237.612
TOPLAM KAYNAKLAR
16.396.925 17.114.008


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
3.482.542 3.741.336
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
15 3.482.542 3.741.336
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.482.542 3.741.336
BRÜT KAR (ZARAR)
3.482.542 3.741.336
Genel Yönetim Giderleri
16 -3.452.676 -4.530.166
Pazarlama Giderleri
16 -309.253 -308.825
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
91.744 92.858
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-187.643 -1.004.797
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 332.347 450.578
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -162.277 -62.693
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-17.573 -616.912
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-17.573 -616.912
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.289 -2.881
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -15.289 -2.881
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-32.862 -619.793
DÖNEM KARI (ZARARI)
-32.862 -619.793
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-32.862 -619.793
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.785 -11.524
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -5.981 -14.405
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.196 2.881
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
1.196 2.881
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.785 -11.524
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-37.647 -631.317
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-37.647 -631.317http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679592


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4172 Değişim: 1,66%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,4489
Açılış: 8,2798
10,1826 Değişim: 0,94%
Düşük 10,0522 12.05.2021 Yüksek 10,2064
Açılış: 10,0874
493,32 Değişim: 0,86%
Düşük 487,22 12.05.2021 Yüksek 496,35
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.