KAP ***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

22.10.2019 - 19:36
KAP ***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.028.749 -23.003.672
Dönem Karı (Zararı)
-202.299.161 -1.538.546.914
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-202.299.161 -1.538.546.914
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
208.813.834 1.518.318.648
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 4.831 5.925
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
40.318 -80.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
40.318 -80.546
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
223.436.745 133.990.874
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -20.874.459 -18.505.629
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 244.311.204 152.496.503
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18.289.605 155.341.004
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15 -31.876.423 1.229.061.391
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-31.876.423 1.229.061.391
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.081.242
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-28.543.422 -2.775.406
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.794.829 1.947
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.794.829 1.947
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.350.775
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.350.775
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.948.262 6.037.167
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.009.432 5.988.290
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
61.170 48.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.560 -37.553
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.550 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.550
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.783.321 -13.127.742
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.783.321 -13.127.742
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-22.028.749 -23.003.672
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-638.165 26.055.777
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
13 4.408.686 7.486.169
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.020 -1.462
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.020 -1.462
Alınan Temettüler
25.052.829 65.441
Alınan Faiz
18.804.654 18.505.629
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-48.902.314
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.327.187 -5.243.822
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
168.617.825
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
168.617.825
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-292.000.000 -585.265.825
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-292.000.000 -585.265.825
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
393.758.120 487.602.883
Ödenen Faiz
-81.430.933 -76.198.705
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.339.727 -2.191.717
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.339.727 -2.191.717
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.009.682 2.419.785
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 669.955 228.068


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 363.950.007 1.990.071.873 2.941.324.436 2.941.324.436
Transferler
1.990.071.873 -1.990.071.873 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.538.546.914 -1.538.546.914 -1.538.546.914
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 2.354.021.880 -1.538.546.914 2.354.021.880 2.354.021.880
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 2.354.021.880 -682.911.538 2.258.412.898 2.258.412.898
Transferler
-682.911.538 682.911.538
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-202.299.161 -202.299.161 -202.299.161
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.671.110.342 -202.299.161 2.056.113.737 2.056.113.737


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 669.955 3.009.682
Ticari Alacaklar
7 3.258.000
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.258.000
Diğer Alacaklar
96.523.053 95.025.772
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 96.113.427 94.841.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 409.626 184.461
Diğer Dönen Varlıklar
11 25.506 136.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
25.506 136.055
ARA TOPLAM
97.218.514 101.429.509
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
97.218.514 101.429.509
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
19 3.725.028.453 3.646.779.473
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.725.028.453 3.646.779.473
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
3.725.028.453 3.646.779.473
Maddi Duran Varlıklar
9 18.091 20.902
Diğer Maddi Duran Varlıklar
18.091 20.902
Diğer Duran Varlıklar
11 30.728.991 27.060.280
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
30.728.991 27.060.280
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.755.775.535 3.673.860.655
TOPLAM VARLIKLAR
3.852.994.049 3.775.290.164
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 41.084.196 302.862.583
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
41.084.196 302.862.583
Banka Kredileri
41.084.196 6.609.853
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
296.252.730
Ticari Borçlar
6.005.652 8.953.914
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 5.748.804 8.758.236
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 256.848 195.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 69.876 72.377
Diğer Borçlar
1.127.633.587 606.083.497
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 1.127.633.587 606.041.591
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
41.906
Kısa Vadeli Karşılıklar
100.780 92.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 100.780 92.482
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
975.273 927.316
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 975.273 927.316
ARA TOPLAM
1.175.869.364 918.992.169
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.175.869.364 918.992.169
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 84.241.283 116.612.837
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
84.241.283 116.612.837
Banka Kredileri
84.241.283 116.612.837
Diğer Borçlar
536.690.767 481.204.825
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 536.690.767 481.204.825
Uzun Vadeli Karşılıklar
78.898 67.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 78.898 67.435
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
621.010.948 597.885.097
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.796.880.312 1.516.877.266
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.056.113.737 2.258.412.898
Ödenmiş Sermaye
12 385.000.000 385.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 197.944.862 197.944.862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 4.357.694 4.357.694
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
4.357.694 4.357.694
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.671.110.342 2.354.021.880
Net Dönem Karı veya Zararı
-202.299.161 -682.911.538
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.056.113.737 2.258.412.898
TOPLAM KAYNAKLAR
3.852.994.049 3.775.290.164


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 26.203.515 10.130.324 23.930.437 1.871.149
Satışların Maliyeti
13 -3.327.444 -7.486.169 -1.864.395 -1.485.455
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.876.071 2.644.155 22.066.042 385.694
BRÜT KAR (ZARAR)
22.876.071 2.644.155 22.066.042 385.694
Genel Yönetim Giderleri
14 -20.088.233 -25.286.608 -6.315.863 -5.606.467
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 46.935.342 6.262.407 39.089.165 4.653.337
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -3.223.658 -1.229.071.868 172.099.860 22.256.074
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
46.499.522 -1.245.451.914 226.939.204 21.688.638
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
46.499.522 -1.245.451.914 226.939.204 21.688.638
Finansman Gelirleri
16 55.715.883 107.090.392 31.598.225 92.586.869
Finansman Giderleri
16 -304.514.566 -400.185.392 -97.019.710 -243.349.303
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-202.299.161 -1.538.546.914 161.517.719 -129.073.796
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-202.299.161 -1.538.546.914 161.517.719 -129.073.796
DÖNEM KARI (ZARARI)
-202.299.161 -1.538.546.914 161.517.719 -129.073.796
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-202.299.161 -1.538.546.914 161.517.719 -129.073.796
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kayıp -0,52500000 -3,99600000 0,42000000 -0,33500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-202.299.161 -1.538.546.914 161.517.719 -129.073.796
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-202.299.161 -1.538.546.914 161.517.719 -129.073.796http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794301


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.