KAP ***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 - 20:11
KAP ***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 363.950.007 1.990.071.873 2.941.324.436 2.941.324.436
Transferler
1.990.071.873 -1.990.071.873 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.614.759 -76.614.759 -76.614.759
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 2.354.021.880 -76.614.759 2.864.709.677 2.864.709.677
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 2.354.021.880 -682.911.538 2.258.412.898 2.258.412.898
Transferler
-682.911.538 682.911.538 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-340.224.339 -340.224.339 -340.224.339
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.671.110.342 -340.224.339 1.918.188.559 1.918.188.559


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.254.851 -7.162.139
Dönem Karı (Zararı)
-340.224.339 -76.614.759
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
335.848.759 67.144.457
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 1.509 2.140
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25.919 -88.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25.919 -88.015
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
70.953.723 32.615.194
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -9.065.514 -2.459.301
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 80.019.237 35.074.495
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16 20.233.495 32.944.064
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
244.774.299 1.671.074
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 244.774.299 1.671.074
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-140.186
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.879.271 2.308.163
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.299
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.299
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
209.169 46.466
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.953
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
230.122 46.466
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.324.533 4.143.278
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.413.225 4.124.722
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
88.692 18.556
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-763.907 -1.880.282
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-921.327 -2.397.014
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
157.420 516.732
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.254.851 -7.162.139
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.412.304 2.826.440
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
648.868 5.645.217
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.462
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.462
Alınan Temettüler
3.258.000
Alınan Faiz
9.065.514 2.459.301
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.560.078 -5.276.616
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.494.356 2.178.575
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.224.825
Kredilerden Nakit Girişleri
6.224.825
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-175.000.000 -105.000.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-175.000.000 -105.000.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
191.578.755 122.852.747
Ödenen Faiz
-19.073.111 -21.898.997
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.336.903 -2.157.124
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.336.903 -2.157.124
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.009.682 2.419.785
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 672.779 262.661


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 672.779 3.009.682
Ticari Alacaklar
3.258.000
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.258.000
Diğer Alacaklar
100.545.189 95.025.772
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 100.401.389 94.841.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 143.800 184.461
Diğer Dönen Varlıklar
28.158.324 27.196.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 28.158.324 27.196.335
ARA TOPLAM
129.376.292 128.489.789
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
129.376.292 128.489.789
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.401.496.492 3.646.779.473
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.401.496.492 3.646.779.473
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
19 3.401.496.492 3.646.779.473
Maddi Duran Varlıklar
9 19.393 20.902
Diğer Maddi Duran Varlıklar
19.393 20.902
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.401.515.885 3.646.800.375
TOPLAM VARLIKLAR
3.530.892.177 3.775.290.164
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 127.473.238 302.862.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
127.473.238 302.862.583
Banka Kredileri
7.035.917 6.609.853
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
120.437.321 296.252.730
Ticari Borçlar
6.770.811 8.953.914
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 6.345.011 8.758.236
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 425.800 195.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 161.069 72.377
Diğer Borçlar
841.751.467 606.083.497
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 841.730.514 606.041.591
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
20.953 41.906
Kısa Vadeli Karşılıklar
110.960 92.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 110.960 92.482
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.084.736 927.316
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.084.736 927.316
ARA TOPLAM
977.352.281 918.992.169
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
977.352.281 918.992.169
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 124.129.573 116.612.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 124.129.573 116.612.837
Banka Kredileri
124.129.573 116.612.837
Diğer Borçlar
6 511.146.887 481.204.825
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
511.146.887 481.204.825
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 74.877 67.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
74.877 67.435
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
635.351.337 597.885.097
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.612.703.618 1.516.877.266
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.918.188.559 2.258.412.898
Ödenmiş Sermaye
12 385.000.000 385.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 197.944.862 197.944.862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 4.357.694 4.357.694
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
4.357.694 4.357.694
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.671.110.342 2.354.021.880
Net Dönem Karı veya Zararı
-340.224.339 -682.911.538
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.918.188.559 2.258.412.898
TOPLAM KAYNAKLAR
3.530.892.177 3.775.290.164


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 648.868 7.379.296
Satışların Maliyeti
13 -508.682 -5.645.217
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
140.186 1.734.079
BRÜT KAR (ZARAR)
140.186 1.734.079
Genel Yönetim Giderleri
14 -7.180.700 -11.467.377
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 3.895.109 348.871
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -244.774.299 -1.671.074
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-247.919.704 -11.055.501
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-247.919.704 -11.055.501
Finansman Gelirleri
16 9.232.278 7.938.898
Finansman Giderleri
16 -101.536.913 -73.498.156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-340.224.339 -76.614.759
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-340.224.339 -76.614.759
DÖNEM KARI (ZARARI)
-340.224.339 -76.614.759
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-340.224.339 -76.614.759
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-340.224.339 -76.614.759
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-340.224.339 -76.614.759http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759992


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.