KAP ***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 18:54
KAP ***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 31.190.095 648.703.365 367.465.078 1.317.358.538 0 1.317.358.538
Transferler
4.768.004 362.697.074 -367.465.078 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
388.519.660 388.519.660 388.519.660
Dönem Karı (Zararı)
388.519.660 388.519.660 0 388.519.660
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 35.958.099 1.011.400.439 388.519.660 1.705.878.198 0 1.705.878.198
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 35.958.099 953.665.073 246.894.668 1.506.517.840 0 1.506.517.840
Transferler
246.894.668 -246.894.668 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
389.133.111 389.133.111 389.133.111
Dönem Karı (Zararı)
389.133.111 389.133.111 389.133.111
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 35.958.099 1.200.559.741 389.133.111 1.895.650.951 0 1.895.650.951


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
790.911.856 -134.968
Dönem Karı (Zararı)
389.133.111 388.519.660
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
389.133.111 388.519.660
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
720.988.119 409.512.330
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 106.098.518 79.252.733
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
16.580.321 14.205.785
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 5.972.117 3.969.672
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -120.687 3.571.756
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10.728.891 6.664.357
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
79.753.579 6.574.348
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 78.052.146 21.259.533
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.701.433 -14.685.185
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
393.464.350 231.665.640
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-18.604.251 -217.999
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
412.068.601 231.883.639
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
124.045.879 75.531.385
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.045.472 2.282.439
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-219.295.672 -785.043.484
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.345.617.410 -948.643.860
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-446.109.961 23.042.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.899.507.449 -971.686.199
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
22.766.941 -3.317.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
22.766.941 -3.317.013
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
274.899.674 -1.453.258.046
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-116.407.028 8.945.418
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.927.029.833 1.301.835.610
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.415.794.966 662.944.428
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
511.234.867 638.891.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6.669.590 10.355.556
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-154.114.527 386.202.507
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-154.859.041 364.631.944
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
744.514 21.570.563
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5.875.149 6.768.368
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
159.602.106 -93.932.024
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
146.361.331 -265.927.472
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13.240.775 171.995.448
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
890.825.558 12.988.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -99.913.702 -13.658.231
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 534.757
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-276.265.264 -226.327.233
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-252.704.695 -211.326.323
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -252.704.695 -211.326.323
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-23.560.569 -15.000.910
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-23.560.569 -15.000.910
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-263.887.928 387.288.291
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.609.220.000 2.818.120.000
Kredilerden Nakit Girişleri
1.609.220.000 2.818.120.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.440.600.992 -2.164.387.698
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.440.600.992 -2.164.387.698
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-39.042.586 -34.778.371
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-412.068.601 -231.883.639
Alınan Faiz
18.604.251 217.999
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
250.758.664 160.826.090
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
250.758.664 160.826.090
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
265.054.492 52.571.976
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 515.813.156 213.398.066


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 515.813.156 265.054.492
Ticari Alacaklar
4.495.059.623 2.155.414.330
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3, 6 796.878.956 350.768.995
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.698.180.667 1.804.645.335
Stoklar
9 2.103.967.142 2.378.746.129
Peşin Ödenmiş Giderler
178.400.146 61.993.118
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3, 10 11.390.612 9.135.549
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 167.009.534 52.857.569
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
118.858 28.003.677
Diğer Dönen Varlıklar
16 319.452.976 497.020.322
ARA TOPLAM
7.612.811.901 5.386.232.068
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.612.811.901 5.386.232.068
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 5.000 5.000
Diğer Finansal Yatırımlar
5 5.000 5.000
Diğer Alacaklar
7.823.247 2.705.369
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.823.247 2.705.369
Maddi Duran Varlıklar
943.441.911 797.881.206
Arazi ve Arsalar
11 1.790.726 1.790.726
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 13.006.165 13.582.870
Binalar
11 88.635.293 90.712.598
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 627.998.069 529.677.489
Taşıtlar
11 27.988.197 23.688.556
Mobilya ve Demirbaşlar
11 14.361.009 14.392.208
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 169.662.452 124.036.759
Peşin Ödenmiş Giderler
3, 10 45.989.472 22.428.903
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3, 10 45.989.472 22.428.903
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19.810.677 0
Diğer Duran Varlıklar
16 84.725.657 64.248.533
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.101.795.964 887.269.011
TOPLAM VARLIKLAR
8.714.607.865 6.273.501.079
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 950.988.416 807.262.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 950.988.416 807.262.586
Banka Kredileri
7 896.220.000 768.220.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 54.768.416 39.042.586
Ticari Borçlar
4.762.522.358 2.835.492.525
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3, 6 2.799.391.578 1.383.596.612
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.963.130.780 1.451.895.913
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 17.274.148 10.604.558
Diğer Borçlar
344.950.974 499.065.501
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3, 8 310.610.959 465.470.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 34.340.015 33.595.501
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.331.384 3.008.163
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3, 10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 5.331.384 3.008.163
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
180.421.986 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
120.190.818 108.445.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 40.484.470 30.440.454
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 79.706.348 78.004.915
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 281.331.588 268.090.813
ARA TOPLAM
6.663.011.672 4.531.969.515
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.663.011.672 4.531.969.515
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 26.138.354 40.287.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
26.138.354 40.287.762
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
26.138.354 40.287.762
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 6.560.092 3.008.164
Uzun Vadeli Karşılıklar
123.246.796 155.152.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 123.246.796 155.152.368
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 36.565.430
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
155.945.242 235.013.724
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.818.956.914 4.766.983.239
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.895.650.951 1.506.517.840
Ödenmiş Sermaye
17 270.000.000 270.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
35.958.099 35.958.099
Yasal Yedekler
17 35.958.099 35.958.099
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 1.200.559.741 953.665.073
Net Dönem Karı veya Zararı
389.133.111 246.894.668
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.895.650.951 1.506.517.840
TOPLAM KAYNAKLAR
8.714.607.865 6.273.501.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12.078.541.317 7.481.040.000 4.285.198.532 3.042.081.031
Satışların Maliyeti
-9.743.734.364 -6.135.671.189 -3.421.260.322 -2.445.711.758
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.334.806.953 1.345.368.811 863.938.210 596.369.273
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
2.334.806.953 1.345.368.811 863.938.210 596.369.273
Genel Yönetim Giderleri
-108.662.298 -161.933.784 -19.769.425 -62.945.966
Pazarlama Giderleri
-474.928.903 -298.212.317 -169.221.785 -115.103.631
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.476.230.558 460.824.559 480.094.660 198.148.496
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.454.711.410 -473.476.098 -592.787.685 -244.938.236
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
772.734.900 872.571.171 562.253.975 371.529.936
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.086.518 3.300.226 2.512.683 2.416.336
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-337.768 -316.208 -8.238 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
777.483.650 875.555.189 564.758.420 373.946.272
Finansman Gelirleri
351.055.630 74.952.071 34.615.035 27.877.008
Finansman Giderleri
-615.360.290 -486.456.215 -287.085.120 -179.962.336
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
513.178.990 464.051.045 312.288.335 221.860.944
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-124.045.879 -75.531.385 -105.889.946 -39.927.191
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-180.421.986 -27.991.170 -48.513.895 -26.002.691
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
56.376.107 -47.540.215 -57.376.051 -13.924.500
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
389.133.111 388.519.660 206.398.389 181.933.753
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
389.133.111 388.519.660 206.398.389 181.933.753
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
389.133.111 388.519.660 206.398.389 181.933.753
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
389.133.111 388.519.660 206.398.389 181.933.753
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
389.133.111 388.519.660 206.398.389 181.933.753http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211889


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.166 Değişim: 1,14% Hacim : 89.367 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 10.041 12.06.2024 Yüksek 10.232
Açılış: 10.063
32,2825 Değişim: -0,09%
Düşük 32,1926 12.06.2024 Yüksek 32,3984
Açılış: 32,3118
35,0497 Değişim: 0,77%
Düşük 34,6989 12.06.2024 Yüksek 35,1200
Açılış: 34,7829
2.420,48 Değişim: 0,56%
Düşük 2.397,77 12.06.2024 Yüksek 2.431,86
Açılış: 2.407,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.