" />

KAP ***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2023 - 19:15
KAP ***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 31.190.095 648.703.365 367.465.078 1.317.358.538 0 1.317.358.538
Transferler
367.465.078 -367.465.078 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
83.889.973 83.889.973 0 83.889.973
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 31.190.095 1.016.168.443 83.889.973 1.401.248.511 0 1.401.248.511
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 35.958.099 953.665.073 246.894.668 1.506.517.840 0 1.506.517.840
Transferler
246.894.668 -246.894.668
Dönem Karı (Zararı)
369.348.560 369.348.560
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 35.958.099 1.200.559.741 369.348.560 1.875.866.400 0 1.875.866.400


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
111.990.953 76.305.223
Dönem Karı (Zararı)
369.348.560 83.889.973
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
369.348.560 83.889.973
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
322.303.614 219.682.109
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 33.105.028 29.254.818
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.264.206 3.963.719
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.618.462 1.855.596
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -150.006 221.999
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.795.750 1.886.124
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
84.218.437 6.338.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 11.756.327 7.086.511
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
72.462.110 -747.635
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
126.789.178 161.896.239
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-954.710 -87.415
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
127.743.888 161.983.654
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
71.192.520 18.174.917
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
734.245 53.540
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-599.546.670 -222.397.696
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.157.007.633 -239.010.826
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.384.725.754 246.542.506
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-772.281.879 -485.553.332
Faaliyetlerle İlgili Diğe -1.939.861 -2.230.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış61 -2.230.329
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
662.468.638 -300.770.635
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-34.992.459 -3.160.660
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.167.199 243.369.152
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
553.426.657 99.743.937
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-506.259.458 143.625.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.632.479 16.932.745
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.009.189.449 3.915.407
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.011.460.822 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.271.373 3.915.407
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
23.779.161 8.272.450
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-152.843.643 50.285.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-91.541.444 -27.957.728
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-61.302.199 78.242.728
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
92.105.504 81.174.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -8.112.746 -5.403.019
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27.998.195 533.856
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-81.247.298 -48.397.242
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
490.906 971.268
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 490.906 971.268
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-76.885.068 -40.360.812
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -76.885.068 -40.360.812
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-4.853.136 -9.007.698
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.627.610 -20.271.604
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
105.161.568 141.624.635
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
105.161.568 141.624.635
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-127.743.888 -161.983.654
Alınan Faiz
954.710 87.415
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.116.045 7.636.377
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.116.045 7.636.377
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
265.054.492 52.571.976
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 274.170.537 60.208.353


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 274.170.537 265.054.492
Ticari Alacaklar
4.309.803.501 2.155.414.330
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3, 6 1.735.494.749 350.768.995
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.574.308.752 1.804.645.335
Stoklar
9 1.716.427.497 2.378.746.129
Peşin Ödenmiş Giderler
71.995.461 37.003.002
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3, 10 40.995.515 9.135.549
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 30.999.946 27.867.453
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
5.482 28.003.677
Diğer Dönen Varlıklar
18 598.888.626 522.010.438
ARA TOPLAM
6.971.291.104 5.386.232.068
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.971.291.104 5.386.232.068
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 5.000 5.000
Diğer Finansal Yatırımlar
5 5.000 5.000
Diğer Alacaklar
8 4.645.230 2.705.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.645.230 2.705.369
Maddi Duran Varlıklar
840.436.095 797.881.206
Arazi ve Arsalar
11 1.790.726 1.790.726
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 13.349.623 13.582.870
Binalar
11 90.496.892 90.712.598
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 588.534.088 529.677.489
Taşıtlar
11 20.760.327 23.688.556
Mobilya ve Demirbaşlar
11 14.830.045 14.392.208
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 110.674.394 124.036.759
Peşin Ödenmiş Giderler
3, 10 27.282.039 22.428.903
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3, 10 27.282.039 22.428.903
Ertelenmiş Vergi Varlığı
62.871.433 0
Diğer Duran Varlıklar
18 75.116.039 64.248.533
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.010.355.836 887.269.011
TOPLAM VARLIKLAR
7.981.646.940 6.273.501.079
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 920.765.335 807.262.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 920.765.335 807.262.586
Banka Kredileri
7 880.220.000 768.220.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 40.545.335 39.042.586
Ticari Borçlar
2.882.659.724 2.835.492.525
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3, 6 1.937.023.269 1.383.596.612
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 945.636.455 1.451.895.913
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 15.237.037 10.604.558
Diğer Borçlar
1.508.254.950 499.065.501
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3, 8 1.476.930.822 465.470.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 31.324.128 33.595.501
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20.569.704 3.008.163
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3, 10 15.238.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 5.331.384
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
170.629.383 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
97.940.796 108.445.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 19.527.404 30.440.454
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 78.413.392 78.004.915
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 278.842.247 268.090.813
ARA TOPLAM
5.894.899.176 4.531.969.515
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.894.899.176 4.531.969.515
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 31.946.581 40.287.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
31.946.581 40.287.762
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
31.946.581 40.287.762
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 9.225.784 3.008.164
Uzun Vadeli Karşılıklar
169.708.999 155.152.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 169.708.999 155.152.368
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36.565.430
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
210.881.364 235.013.724
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.105.780.540 4.766.983.239
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.875.866.400 1.506.517.840
Ödenmiş Sermaye
19 270.000.000 270.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
35.958.099 35.958.099
Yasal Yedekler
19 35.958.099 35.958.099
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 1.200.559.741 953.665.073
Net Dönem Karı veya Zararı
369.348.560 246.894.668
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.875.866.400 1.506.517.840
TOPLAM KAYNAKLAR
7.981.646.940 6.273.501.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4.328.634.101 1.950.479.336
Satışların Maliyeti
-3.559.499.422 -1.623.459.141
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
769.134.679 327.020.195
BRÜT KAR (ZARAR)
769.134.679 327.020.195
Genel Yönetim Giderleri
-41.892.825 -46.897.869
Pazarlama Giderleri
-144.571.731 -93.427.128
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
84.887.874 107.237.095
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-105.684.737 -61.892.494
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
561.873.260 232.039.799
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
882.350 295.932
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-148.105 -242.392
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
562.607.505 232.093.339
Finansman Gelirleri
37.509.222 31.619.192
Finansman Giderleri
-159.575.647 -161.647.641
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
440.541.080 102.064.890
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-71.192.520 -18.174.917
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-170.629.383 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
99.436.863 -18.174.917
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
369.348.560 83.889.973
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0
DÖNEM KARI (ZARARI)
369.348.560 83.889.973
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
369.348.560 83.889.973
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
369.348.560 83.889.973
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
369.348.560 83.889.973http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142196


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0560 Değişim: 0,06%
Düşük 32,9524 15.07.2024 Yüksek 33,1663
Açılış: 33,0372
36,0493 Değişim: 0,17%
Düşük 35,9238 15.07.2024 Yüksek 36,1580
Açılış: 35,9878
2.563,68 Değişim: 0,09%
Düşük 2.553,20 15.07.2024 Yüksek 2.569,99
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.