KAP ***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2023 - 18:26
KAP ***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 25.141.284 605.727.777 151.247.313 1.052.116.374 0 1.052.116.374
Transferler
4.342.852 146.904.461 -151.247.313 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
1.268.158 367.465.078 368.733.236 0 368.733.236
Kar Payları
1.705.959 -105.197.031 -103.491.072 -103.491.072
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 31.190.095 648.703.365 367.465.078 1.317.358.538 0 1.317.358.538
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 31.190.095 648.703.365 367.465.078 1.317.358.538 0 1.317.358.538
Transferler
367.465.078 -367.465.078 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-57.735.366 246.894.668 189.159.302 189.159.302
Kar Payları
4.768.004 -4.768.004 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 35.958.099 953.665.073 246.894.668 1.506.517.840 0 1.506.517.840


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
314.932.874 90.503.818
Dönem Karı (Zararı)
246.894.668 367.465.078
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
246.894.668 367.465.078
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
682.191.782 270.776.799
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 107.564.821 77.008.980
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
20.580.318 6.516.426
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.956.348 970.383
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 6.639.821 3.722.922
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.984.149 1.823.121
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
121.803.066 20.946.428
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 44.863.977 25.827.142
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
76.939.089 -4.880.714
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
375.548.923 78.435.500
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.135.288 -5.982.438
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
376.684.211 84.417.938
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54.329.656 88.361.727
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.364.998 -492.262
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-570.003.085 -428.241.030
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-806.478.677 -595.898.053
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
37.165.067 -235.792.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-843.643.744 -360.105.418
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-302.859 -841.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-302.859 -841.925
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.338.977.901 -606.506.362
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13.726.572 -34.010.174
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.429.489.257 765.984.510
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
876.552.290 281.297.763
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
552.936.967 484.686.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-536.697 5.915.680
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
488.279.966 -1.027.441
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
465.470.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
22.809.966 -1.027.441
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6.016.327 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-361.219.073 38.142.735
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-436.128.273 -92.171.240
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
74.909.200 130.313.975
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
359.083.365 210.000.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -16.684.410 -8.785.510
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-27.466.081 -110.711.519
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-402.458.366 -178.026.004
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.387.992
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 5.387.992
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-382.107.453 -189.338.630
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -382.107.453 -189.338.630
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-20.350.913 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 5.924.634
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 5.924.634
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
300.008.008 -62.335.165
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
675.556.931 119.591.407
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
675.556.931 119.591.407
Ödenen Temettüler
21 0 -103.491.072
Ödenen Faiz
-376.684.211 İNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
212.482.516 -149.857.351
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
212.482.516 -149.857.351
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
52.571.976 202.429.327
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 265.054.492 52.571.976


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 265.054.492 52.571.976
Ticari Alacaklar
2.155.414.330 1.352.892.001
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3, 6 350.768.995 387.934.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.804.645.335 964.957.939
Stoklar
9 2.378.746.129 1.046.408.049
Peşin Ödenmiş Giderler
37.003.002 50.729.574
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3, 10 9.135.549 25.421.168
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 27.867.453 25.308.406
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 28.003.677 537.596
Diğer Dönen Varlıklar
20 522.010.438 116.114.035
ARA TOPLAM
5.386.232.068 2.619.253.231
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.386.232.068 2.619.253.231
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 5.000 5.000
Diğer Finansal Yatırımlar
5 5.000 5.000
Diğer Alacaklar
8 2.705.369 2.402.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.705.369 2.402.510
Maddi Duran Varlıklar
797.881.206 525.703.572
Arazi ve Arsalar
11 1.790.726 1.873.285
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 13.582.870 10.292.516
Binalar
11 90.712.598 77.405.915
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 529.677.489 338.766.829
Taşıtlar
11 23.688.556 1.095.533
Mobilya ve Demirbaşlar
11 14.392.208 13.768.741
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 124.036.759 82.500.753
Peşin Ödenmiş Giderler
3, 10 22.428.903 2.077.990
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3, 10 22.428.903 2.077.990
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 3.330.385
Diğer Duran Varlıklar
20 64.248.533 44.000.812
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
887.269.011 577.520.269
TOPLAM VARLIKLAR
6.273.501.079 3.196.773.500
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 807.262.586 135.608.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 807.262.586 135.608.371
Banka Kredileri
7 768.220.000 100.830.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 39.042.586 34.778.371
Ticari Borçlar
2.835.492.525 1.406.003.268
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3, 6 1.383.596.612 507.044.322
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.451.895.913 898.958.946
Çalışa 499.065.501 10.785.535
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3, 8 465.470.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 33.595.501 10.785.535
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 3.008.163 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
108.445.369 14.988.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 30.440.454 13.922.521
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 78.004.915 1.065.826
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 268.090.813 193.181.613
ARA TOPLAM
4.531.969.515 1.771.708.389
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.531.969.515 1.771.708.389
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 40.287.762 36.385.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
40.287.762 36.385.046
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
40.287.762 36.385.046
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 3.008.164 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
155.152.368 71.321.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 155.152.368 71.321.527
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 36.565.430 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
235.013.724 107.706.573
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.766.983.239 1.879.414.962
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.506.517.840 1.317.358.538
Ödenmiş Sermaye
21 270.000.000 270.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
35.958.099 31.190.095
Yasal Yedekler
21 35.958.099 31.190.095
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 953.665.073 648.703.365
Net Dönem Karı veya Zararı
28 246.894.668 367.465.078
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.506.517.840 1.317.358.538
TOPLAM KAYNAKLAR
6.273.501.079 3.196.773.500


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 10.883.484.873 4.634.156.553
Satışların Maliyeti
22 -9.105.152.943 -3.701.272.702
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.778.331.930 932.883.851
BRÜT KAR (ZARAR)
1.778.331.930 932.883.851
Genel Yönetim Giderleri
23 -250.798.261 -144.145.342
Pazarlama Giderleri
23 -421.070.513 -197.624.806
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 712.231.516 646.198.744
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -920.916.606 -602.081.553
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
897.778.066 635.230.894
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 3.438.408 1.662.354
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -10.182 -2.154.616
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
901.206.292 634.738.632
Finansman Gelirleri
26 84.357.482 56.225.740
Finansman Giderleri
26 -684.339.450 -235.137.567
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
301.224.324 455.826.805
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-54.329.656 -88.361.727
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 0 -92.286.057
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -54.329.656 3.924.330
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
246.894.668 367.465.078
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0
DÖNEM KARI (ZARARI)
246.894.668 367.465.078
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
246.894.668 367.465.078
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17 -57.735.366 1.268.158
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-72.169.207 1.585.198
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.433.841 -317.040
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14.433.841 -317.040
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-57.735.366 1.268.158
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
189.159.302 368.733.236
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
189.159.302 368.733.236http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117743


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.629 Değişim: 1,51% Hacim : 34.378 Mio.TL Son veri saati : 11:46
Düşük 10.569 20.06.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.588
32,5876 Değişim: 0,26%
Düşük 32,4618 20.06.2024 Yüksek 32,6183
Açılış: 32,5026
35,0278 Değişim: 0,15%
Düşük 34,9168 20.06.2024 Yüksek 35,1333
Açılış: 34,9769
2.447,04 Değişim: 0,59%
Düşük 2.431,08 20.06.2024 Yüksek 2.456,33
Açılış: 2.432,59
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.