" />

KAP ***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2021 - 19:01
KAP ***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 14.765.313 346.693.248 269.362.259 900.820.820 0 900.820.820
Transferler
269.362.259 -269.362.259 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
97.830.777 97.830.777 0 97.830.777
Kar Payları
10.375.971 -10.375.971 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 25.141.284 605.679.536 97.830.777 998.651.597 0 998.651.597
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 25.141.284 605.727.777 151.247.313 1.052.116.374 0 1.052.116.374
Transferler
4.342.852 146.904.461 -151.247.313 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
234.396.425 234.396.425 0 234.396.425
Kar Payları
1.705.959 -105.197.031 -103.491.072 -103.491.072
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 31.190.095 647.435.207 234.396.425 1.183.021.727 0 1.183.021.727


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-122.436.328 70.605.082
Dönem Karı (Zararı)
234.396.425 97.830.777
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
234.396.425 97.830.777
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
260.045.388 130.359.483
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 57.275.912 53.294.587
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.947.927 1.196.556
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 705.456 7.422
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 3.230.938 626.114
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.011.533 563.020
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.407.151 14.341.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 18.147.736 12.862.785
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-740.585 1.478.953
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
99.097.925 31.829.740
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.940.817 -312.243
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
105.038.742 32.141.983
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
81.848.283 29.929.474
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-531.810 -232.612
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-523.496.757 -125.050.662
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-437.486.094 -263.630.850
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-193.837.821 -113.935.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-243.648.273 -149.694.917
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-929.222 900.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-929.222 900.865
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-194.234.733 13.266.019
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-20.976.474 3.237.359
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
152.189.766 27.534.069
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.506.194 59.569.830
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
173.695.960 -32.035.761
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.682.426 232.107
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.700.919 -1.019.686
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.700.919 -1.019.686
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.443.345 94.429.455
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-87.027.962 44.817.758
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
59.584.617 49.611.697
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-29.054.944 103.139.598
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -6.597.293 -3.015.840
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-86.784.091 -29.518.676
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-82.544.912 -43.548.831
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.613.481 2.040.693
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 4.613.481 2.040.693
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-90.332.945 -41.871.224
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -90.332.945 -41.871.224
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -3.718.300
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-3.718.300
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
3.174.552
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
3.174.552
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
64.538.184 29.755.624
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
267.127.181 57.850.378
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
267.127.181 57.850.378
Ödenen Temettüler
19 -103.491.072 0
Ödenen Faiz
-105.038.742 -28.406.997
Alınan Faiz
5.940.817 312.243
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-140.443.056 56.811.875
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-140.443.056 56.811.875
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
202.429.327 27.758.859
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 61.986.271 84.570.734


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 61.986.271 202.429.327
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
1.194.744.969 757.964.331
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3, 6 345.979.248 152.141.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 848.765.721 605.822.904
Stoklar
9 634.628.404 443.624.609
Peşin Ödenmiş Giderler
10 37.695.874 16.719.400
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
18 112.407.920 33.537.829
ARA TOPLAM
2.041.463.438 1.454.275.496
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.041.463.438 1.454.275.496
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 5.000 5.000
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5 5.000 5.000
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
2.489.807 1.560.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.489.807 1.560.585
Maddi Duran Varlıklar
447.245.014 418.269.652
Arazi ve Arsalar
11 1.873.285 1.873.285
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 10.341.662 9.712.082
Binalar
11 79.421.550 87.141.394
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 320.167.421 291.398.830
Taşıtlar
11 1.232.297 1.370.356
Mobilya ve Demirbaşlar
11 13.478.763 13.982.467
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 20.730.036 12.791.238
Peşin Ödenmiş Giderler
4.828.072 8.002.624
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3, 10 4.828.072 8.002.624
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.946.264 0
Diğer Duran Varlıklar
18 43.375.237 36.228.899
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
499.889.394 464.066.760
TOPLAM VARLIKLAR
2.541.352.832 1.918.342.256
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
291.951.142 23.242.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
291.951.142 23.242.603
Banka Kredileri
7 264.300.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 27.651.142 23.242.603
Ticari Borçlar
792.208.524 640.018.758
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3, 6 204.240.365 225.746.559
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 587.968.159 414.272.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 11.848.173 9.964.766
Diğer Borçlar
14.513.895 11.812.976
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 14.513.895 11.812.976
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15.492.267 18.204.906
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.848.218 10.107.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 9.982.349 9.183.330
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 865.869 924.303
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 126.792.341 67.889.875
ARA TOPLAM
1.263.654.560 781.241.517
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.263.654.560 781.241.517
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
27.578.049 29.159.407
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
27.578.049 29.159.407
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 27.578.049 29.159.407
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
67.098.496 55.548.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 67.098.496 55.548.053
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 276.905
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.676.545 84.984.365
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.358.331.105 866.225.882
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19 1.183.021.727 1.052.116.374
Ödenmiş Sermaye
19 270.000.000 270.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31.190.095 25.141.284
Yasal Yedekler
19 31.190.095 25.141.284
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 647.435.207 605.727.777
Net Dönem Karı veya Zararı
234.396.425 151.247.313
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19 1.183.021.727 1.052.116.374
TOPLAM KAYNAKLAR
2.541.352.832 1.918.342.256


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3.283.158.261 1.173.165.989 2.182 -2.619.160.492 -981.387.880 -1.822.018.676 -808.189.683
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
663.997.769 191.778.109 360.331.730 209.588.682
BRÜT KAR (ZARAR)
663.997.769 191.778.109 360.331.730 209.588.682
Genel Yönetim Giderleri
-118.420.439 -39.100.973 -71.941.025 -20.514.586
Pazarlama Giderleri
-137.371.501 -49.878.372 -95.025.125 -33.881.960
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
86.122.354 52.151.846 44.800.341 25.892.973
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-95.324.862 -53.608.522 -63.159.979 -38.295.048
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
399.003.321 101.342.088 175.005.942 142.790.061
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.398.425 1.086.846
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.930.235 -1.370.234
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
398.471.511 101.058.700 175.005.942 142.790.061
Finansman Gelirleri
22.811.939 20.106.102 27.280.698 4.725.021
Finansman Giderleri
-105.038.742 -49.786.485 -74.526.389 -24.314.639
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
316.244.708 71.378.317 127.760.251 123.200.443
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-81.848.283 -15.536.729 -29.929.474 -22.999.476
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-84.071.452 -15.493.064 -28.464.319 -16.323.259
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.223.169 -43.665 -1.465.155 -6.676.217
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
234.396.425 55.841.588 97.830.777 100.200.967
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
234.396.425 55.841.588 97.830.777 100.200.967
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
234.396.425 55.841.588 97.830.777 100.200.967
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
234.396.425 55.841.588 97.830.777 100.200.967
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
234.396.425 55.841.588 97.830.777 100.200.967http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973058


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.223 Değişim: 0,80% Hacim : 83.755 Mio.TL Son veri saati : 16:33
Düşük 11.169 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,0573 Değişim: -0,02%
Düşük 32,9605 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,1912 Değişim: -0,02%
Düşük 36,1353 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.616,66 Değişim: 0,09%
Düşük 2.611,64 18.07.2024 Yüksek 2.634,02
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.