KAP ***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 18:40
KAP ***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 14.765.313 346.693.248 269.362.259 900.820.820 0 900.820.820
Transferler
269.362.259 -269.362.259 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-2.370.190 -2.370.190 0 -2.370.190
Kar Payları
10.375.971 -10.375.971 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 25.141.284 605.679.536 -2.370.190 898.450.630 0 898.450.630
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 25.141.284 605.727.777 151.247.313 1.052.116.374 0 1.052.116.374
Transferler
4.342.852 146.904.461 -151.247.313 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
178.554.837 178.554.837 0 178.554.837
Kar Payları
1.705.959 -105.197.031 -103.491.072 -103.491.072
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 31.190.095 647.435.207 178.554.837 1.127.180.139 0 1.127.180.139


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-86.371.192 -82.438.609
Dönem Karı (Zararı)
178.554.837 -2.370.190
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
178.554.837 -2.370.190
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
155.712.885 74.395.472
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 34.903.602 39.663.648
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.003.305 2.458.979
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
68.393 7.422
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.119.459 1.759.934
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
815.453 691.623
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.201.795 10.768.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 12.836.193 12.862.785
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
365.602 -2.094.377
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
39.541.051 16.296.010
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.694.661 -535.505
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
42.235.712 16.831.515
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
66.311.554 6.929.998
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-248.422 -1.721.571
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-368.493.049 -123.025.299
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-281.242.355 63.246.483
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-198.346.362 -94.172.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-82.895.993 157.419.427
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
60.623 1.291.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
60.623 1.291.394
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-162.988.149 -42.049.222
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.701.242 -474.115
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
115.998.969 -205.036.746
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-42.829.668 -68.065.738
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
158.828.637 -136.971.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
787.030 5.583.216
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.153.398 -4.834.440
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.153.398 -4.834.440
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.561.323 59.248.131
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-64.964.640 642.457
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27.403.317 58.605.674
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-34.225.327 -51.000.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -4.927.741 -1.920.844
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-47.218.124 -29.517.748
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-58.142.349 -23.963.872
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.054.032 3.525.735
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.054.032 3.525.735
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-63.271.097 -26.101.034
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -63.271.097 -26.101.034
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
3.074.716 -1.388.573
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
3.074.716 -1.388.573
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.420.929 107.782.842
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
176.453.052 124.078.852
Kredilerden Nakit Girişleri
166.070.000 125.031.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
10.383.052 -952.148
Ödenen Temettüler
-103.491.072
Ödenen Faiz
-42.235.712 -16.831.515
Alınan Faiz
2.694.661 535.505
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-111.092.612 1.380.361
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-111.092.612 1.380.361
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
202.429.327 27.758.859
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 91.336.715 29.139.220


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 91.336.715 202.429.327
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
1.039.138.293 757.964.331
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3, 6 350.487.789 152.141.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 688.650.504 605.822.904
Stoklar
9 605.493.299 443.624.609
Peşin Ödenmiş Giderler
10 21.420.642 16.719.400
Diğer Dönen Varlıklar
18 91.890.266 33.537.829
ARA TOPLAM
1.849.279.215 1.454.275.496
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.849.279.215 1.454.275.496
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 5.000 5.000
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5 5.000 5.000
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
1.499.962 1.560.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.499.962 1.560.585
Maddi Duran Varlıklar
444.831.537 418.269.652
Arazi ve Arsalar
11 1.873.285 1.873.285
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 10.131.468 9.712.082
Binalar
11 82.499.616 87.141.394
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 302.392.206 291.398.830
Taşıtlar
11 2.031.383 1.370.356
Mobilya ve Demirbaşlar
11 13.697.751 13.982.467
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 32.205.828 12.791.238
Peşin Ödenmiş Giderler
4.927.908 8.002.624
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3, 10 4.927.908 8.002.624
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.989.929 0
Diğer Duran Varlıklar
18 42.025.649 36.228.899
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
495.279.985 464.066.760
TOPLAM VARLIKLAR
2.344.559.200 1.918.342.256
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
194.860.078 23.242.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
194.860.078 23.242.603
Banka Kredileri
7 166.070.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 28.790.078 23.242.603
Ticari Borçlar
756.017.727 640.018.758
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3, 6 182.916.891 225.746.559
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 573.100.836 414.272.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 10.986.247 9.964.766
Diğer Borçlar
12.966.374 11.812.976
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 12.966.374 11.812.976
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
39.565.170 18.204.906
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.742.031 10.107.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 8.948.879 9.183.330
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 793.152 924.303
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 95.789.945 67.889.875
ARA TOPLAM
1.119.927.572 781.241.517
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.119.927.572 781.241.517
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.994.984 29.159.407
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.994.984 29.159.407
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 33.994.984 29.159.407
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
63.456.505 55.548.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 63.456.505 55.548.053
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 276.905
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
97.451.489 84.984.365
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.217.379.061 866.225.882
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.127.180.139 1.052.116.374
Ödenmiş Sermaye
19 270.000.000 270.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31.190.095 25.141.284
Yasal Yedekler
19 31.190.095 25.141.284
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 647.435.207 605.727.777
Net Dönem Karı veya Zararı
178.554.837 151.247.313
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.127.180.139 1.052.116.374
TOPLAM KAYNAKLAR
2.344.559.200 1.918.342.256


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
2.109.992.272 1.164.572.041 1.064.535.239 452.199.594
Satışların Maliyeti
-1.637.772.612 -1.013.828.993 -806.839.103 -416.312.490
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
472.219.660 150.743.048 257.696.136 35.887.104
BRÜT KAR (ZARAR)
472.219.660 150.743.048 257.696.136 35.887.104
Genel Yönetim Giderleri
-79.319.466 -51.426.439 -42.188.058 -27.592.955
Pazarlama Giderleri
-87.493.129 -61.143.165 -40.034.537 -26.364.960
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33.970.508 18.907.368 9.742.723 5.140.644
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-41.716.340 -24.864.931 -13.008.482 -12.497.634
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
297.661.233 32.215.881 172.207.782 -25.427.801
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
311.579 311.579
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-560.001 -560.001
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
297.412.811 32.215.881 171.959.360 -25.427.801
Finansman Gelirleri
2.705.837 22.555.677 -12.903.027 21.419.817
Finansman Giderleri
-55.252.257 -50.211.750 -12.879.290 -30.571.946
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
244.866.391 4.559.808 146.177.043 -34.579.930
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-66.311.554 -6.929.998 -38.549.397 6.739.727
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-68.578.388 -12.141.060 -37.100.274 5.303.115
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.266.834 5.211.062 -1.449.123 1.436.612
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
178.554.837 -2.370.190 107.627.646 -27.840.203
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
178.554.837 -2.370.190 107.627.646 -27.840.203
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
178.554.837 -2.370.190 107.627.646 -27.840.203
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
178.554.837 -2.370.190 107.627.646 -27.840.203
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
178.554.837 -2.370.190 107.627.646 -27.840.203http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956271


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,00% Hacim : 11.742 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.386 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6633 Değişim: -0,02%
Düşük 8,6572 21.09.2021 Yüksek 8,6740
Açılış: 8,6647
10,1757 Değişim: 0,15%
Düşük 10,1520 21.09.2021 Yüksek 10,1968
Açılış: 10,1609
491,68 Değişim: 0,02%
Düşük 490,83 21.09.2021 Yüksek 492,36
Açılış: 491,59
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.