KAP ***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2020 - 00:30
KAP ***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-82.438.609 14.163.640
Dönem Karı (Zararı)
-2.370.190 28.991.750
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.370.190 28.991.750
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
74.395.472 117.345.628
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 39.663.648 20.521.727
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.458.979 6.641.790
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.422 -3.967
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.759.934 6.125.977
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
691.623 519.780
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.768.408 6.474.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 12.862.785 9.772.189
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-2.094.377 -3.297.627
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.296.010 83.648.338
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-535.505 -50.701
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16.831.515 83.699.039
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.929.998 10.339.651
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.721.571 -10.280.440
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-123.025.299 -127.068.535
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
63.246.483 -76.043.105
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-94.172.944 9.447.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
157.419.427 -85.490.681
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.291.394 -403.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.291.394 -403.050
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-42.049.222 -64.627.357
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-474.115 -3.951.453
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-205.036.746 8.824.562
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-68.065.738 10.141.700
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-136.971.008 -1.317.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.583.216 5.392.292
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.834.440 -8.231.452
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.834.440 -8.231.452
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
59.248.131 11.971.028
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
642.457 -5.329.759
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
58.605.674 17.300.787
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-51.000.017 19.268.843
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -1.920.844 -1.951.782
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-29.517.748 -3.153.421
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.963.872 -59.511.407
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.525.735 13.375.922
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.525.735 13.375.922
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.101.034 -83.943.036
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -26.101.034 -83.943.036
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.388.573 11.055.707
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-1.388.573 11.055.707
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
107.782.842 77.517.628
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
124.078.852 185.516.373
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
124.078.852 185.516.373
Ödenen Temettüler
0 -24.350.409
Ödenen Faiz
-16.831.515 -83.699.040
Alınan Faiz
535.505 50.704
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.380.361 32.169.861
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.380.361 32.169.861
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.758.859 27.452.754
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 29.139.220 59.622.615


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 9.399.898 250.453.687 126.029.389 655.882.974 0 655.882.974
Transferler
126.029.389 -126.029.389 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
28.991.750 28.991.750 0 28.991.750
Kar Payları
5.365.415 -29.715.824 -24.350.409 0 -24.350.409
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 14.765.313 346.767.252 28.991.750 660.524.315 0 660.524.315
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 14.765.313 346.693.248 269.362.259 900.820.820 0 900.820.820
Transferler
269.362.259 -269.362.259 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-2.370.190 -2.370.190 0 -2.370.190
Kar Payları
10.375.971 -10.375.971
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 25.141.284 605.679.536 -2.370.190 898.450.630 0 898.450.630


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 29.139.220 27.758.859
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
557.750.724 621.004.629
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 292.801.707 198.628.763
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 264.949.017 422.375.866
Stoklar
9 433.617.855 393.328.567
Peşin Ödenmiş Giderler
10 30.384.209 29.910.094
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
5.102.107 0
Diğer Dönen Varlıklar
18 71.097.710 76.111.253
ARA TOPLAM
1.127.091.825 1.148.113.402
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.127.091.825 1.148.113.402
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 5.000 5.000
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5 5.000 5.000
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
1.430.804 2.722.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.430.804 2.722.198
Maddi Duran Varlıklar
381.248.947 396.615.725
Arazi ve Arsalar
11 1.873.285 1.873.285
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 3.741.041 7.782.177
Binalar
11 90.643.869 91.174.969
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 251.415.697 259.514.241
Taşıtlar
11 8.107.383 2.297.696
Mobilya ve Demirbaşlar
11 10.657.900 14.151.463
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 14.809.772 19.821.894
Peşin Ödenmiş Giderler
7.780.976 6.392.403
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3,10 7.780.976 6.392.403
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.114.703 0
Diğer Duran Varlıklar
18 37.287.329 33.607.866
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
429.867.759 439.343.192
TOPLAM VARLIKLAR
1.556.959.584 1.587.456.594
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
146.459.171 24.033.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
146.459.171 24.033.310
Banka Kredileri
7 125.031.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 21.428.171 24.033.310
Ticari Borçlar
326.466.231 531.502.977
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 91.242.411 159.308.149
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 235.223.820 372.194.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 17.055.463 14.362.331
Diğer Borçlar
7.136.268 11.970.708
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 7.136.268 11.970.708
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 12.274.581
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.156.273 10.061.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 10.808.173 7.918.089
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.348.100 2.143.807
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 62.980.528 5.673.524
ARA TOPLAM
572.253.934 609.879.327
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
572.253.934 609.879.327
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
45.089.527 43.436.536
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
45.089.527 43.436.536
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 45.089.527 43.436.536
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
41.165.493 30.223.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 41.165.493 30.223.552
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 3.096.359
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.255.020 76.756.447
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
658.508.954 686.635.774
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19 898.450.630 900.820.820
Ödenmiş Sermaye
270.000.000 270.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25.141.284 14.765.313
Yasal Yedekler
25.141.284 14.765.313
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
605.679.536 346.693.248
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.370.190 269.362.259
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19 898.450.630 900.820.820
TOPLAM KAYNAKLAR
1.556.959.584 1.587.456.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.164.572.041 1.436.637.120 452.199.594 706.291.091
Satışların Maliyeti
-1.013.828.993 -1.248.956.329 -416.312.490 -589.073.900
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
150.743.048 187.680.791 35.887.104 117.217.191
BRÜT KAR (ZARAR)
150.743.048 187.680.791 35.887.104 117.217.191
Genel Yönetim Giderleri
-51.426.439 -38.888.396 -27.592.955 -19.796.133
Pazarlama Giderleri
-61.143.165 -55.742.934 -26.364.960 -28.176.642
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18.907.368 63.001.752 5.140.644 -9.067.389
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-24.864.931 -20.210.503 -12.497.634 25.260.394
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.215.881 135.840.710 -25.427.801 85.437.421
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
32.215.881 135.840.710 -25.427.801 85.437.421
Finansman Gelirleri
22.555.677 15.171.936 21.419.817 15.455.190
Finansman Giderleri
-50.211.750 -111.681.245 -30.571.946 -68.531.422
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.559.808 39.331.401 -34.579.930 32.361.189
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.929.998 -10.339.651 6.739.727 2.600.370
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-12.141.060 -19.400.472 5.303.115 -3.587.217
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.211.062 9.060.821 1.436.612 6.187.587
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.370.190 28.991.750 -27.840.203 34.961.559
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.370.190 28.991.750 -27.840.203 34.961.559
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.370.190 28.991.750 -27.840.203 34.961.559
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.370.190 28.991.750 -27.840.203 34.961.559
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.370.190 28.991.750 -27.840.203 34.961.559http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866187


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.462 Değişim: 0,56% Hacim : 10.924 Mio.TL Son veri saati : 14:46
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3456 Değişim: 0,41%
Düşük 8,3073 18.05.2021 Yüksek 8,3599
Açılış: 8,3117
10,1956 Değişim: 0,85%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,2051
Açılış: 10,1096
501,03 Değişim: 0,42%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 502,61
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.