KAP ***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

29.05.2020 - 18:22
KAP ***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 9.399.898 250.453.687 126.029.389 655.882.974 0 655.882.974
Transferler
126.029.389 -126.029.389 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-5.969.809 -5.969.809 0 -5.969.809
Kar Payları
5.365.415 -29.715.824 -24.350.409 0 -24.350.409
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 14.765.313 346.767.252 -5.969.809 625.562.756 0 625.562.756
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 14.765.313 346.693.248 269.362.259 900.820.820 0 900.820.820
Transferler
269.362.259 -269.362.259 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
25.470.013 25.470.013 0 25.470.013
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 14.765.313 616.055.507 25.470.013 926.290.833 0 926.290.833


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.758.334 -25.614.045
Dönem Karı (Zararı)
25.470.013 -5.969.809
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25.470.013 -5.969.809
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
51.692.377 72.403.973
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12.909.421 10.090.676
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
505.744 1.247.988
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.422 11.290
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 182.926 959.790
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
315.396 276.908
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.689.216 6.461.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 12.862.785 3.985.093
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
826.431 2.476.469
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.121.852 42.066.662
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-441.097 -9.961
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11.562.949 42.076.623
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.669.725 12.940.021
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-203.581 -402.936
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-40.476.327 -81.920.024
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.395.650 -143.610.519
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-46.039.102 -110.258.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
32.643.452 -33.351.846
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.430.494 -13.528.739
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-31.430.494 -13.528.739
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.997.158 41.782.417
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-29.755.291 -11.920.108
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.546.896 -3.538.902
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
22.139.718 13.559.624
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-29.686.614 -17.098.526
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.157.639 23.127.677
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.157.639 23.127.677
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
58.806.801 25.768.150
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12.001.061
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
58.806.801 13.767.089
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
36.686.063 -15.485.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -1.920.844 1.915.348
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.006.885 -12.043.533
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.847.103 -74.779.197
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.501.906 1.109.195
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.501.906 1.109.195
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.139.268 -78.781.791
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -10.139.268 -78.781.791
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
790.259 2.893.399
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
790.259 2.893.399
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
547.269.659 122.147.120
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
558.391.511 188.564.191
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
558.391.511 188.564.191
Ödenen Temettüler
0 -24.350.409
Ödenen Faiz
-11.562.949 -42.076.623
Alınan Faiz
441.097 9.961
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
562.180.890 21.753.878
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
562.180.890 21.753.878
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.758.859 27.452.754
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 589.939.749 49.206.632


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 589.939.749 27.758.859
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
634.392.857 621.004.629
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 244.667.865 198.628.763
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 389.724.992 422.375.866
Stoklar
9 406.142.799 393.328.567
Peşin Ödenmiş Giderler
10 59.665.385 29.910.094
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
18 105.627.772 76.111.253
ARA TOPLAM
1.795.768.562 1.148.113.402
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.795.768.562 1.148.113.402
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 5.000 5.000
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5 5.000 5.000
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
2.322.208 2.722.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.322.208 2.722.198
Maddi Duran Varlıklar
392.547.246 396.615.725
Arazi ve Arsalar
11 1.873.285 1.873.285
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 9.529.922 7.782.177
Binalar
11 89.137.628 91.174.969
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 254.903.721 259.514.241
Taşıtlar
11 8.428.524 2.297.696
Mobilya ve Demirbaşlar
11 13.446.795 14.151.463
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 15.227.371 19.821.894
Peşin Ödenmiş Giderler
5.602.144 6.392.403
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3,10 5.602.144 6.392.403
Ertelenmiş Vergi Varlığı
678.091 0
Diğer Duran Varlıklar
18 35.606.436 33.607.866
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
436.761.125 439.343.192
TOPLAM VARLIKLAR
2.232.529.687 1.587.456.594
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
574.448.136 24.033.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
574.448.136 24.033.310
Banka Kredileri
7 554.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 20.448.136 24.033.310
Ticari Borçlar
523.956.081 531.502.977
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 181.447.867 159.308.149
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 342.508.214 372.194.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 15.035.620 14.362.331
Diğer Borçlar
7.813.069 11.970.708
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 7.813.069 11.970.708
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17.711.871 12.274.581
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.235.465 10.061.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 7.781.931 7.918.089
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.453.534 2.143.807
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 65.459.898 5.673.524
ARA TOPLAM
1.213.660.140 609.879.327
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.213.660.140 609.879.327
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
51.413.221 43.436.536
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
51.413.221 43.436.536
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 51.413.221 43.436.536
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
41.165.493 30.223.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 41.165.493 30.223.552
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 3.096.359
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
92.578.714 76.756.447
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.306.238.854 686.635.774
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19 926.290.833 900.820.820
Ödenmiş Sermaye
270.000.000 270.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.765.313 14.765.313
Yasal Yedekler
14.765.313 14.765.313
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
616.055.507 346.693.248
Net Dönem Karı veya Zararı
25.470.013 269.362.259
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19 926.290.833 900.820.820
TOPLAM KAYNAKLAR
2.232.529.687 1.587.456.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
712.372.447 730.346.029
Satışların Maliyeti
-597.516.503 -659.882.429
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
114.855.944 70.463.600
BRÜT KAR (ZARAR)
114.855.944 70.463.600
Genel Yönetim Giderleri
-23.833.484 -19.092.263
Pazarlama Giderleri
-34.778.205 -27.566.292
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13.766.724 72.069.141
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-12.367.297 -45.470.897
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.643.682 50.403.289
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
57.643.682 50.403.289
Finansman Gelirleri
1.135.860 0
Finansman Giderleri
-19.639.804 -43.433.077
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.139.738 6.970.212
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.669.725 -12.940.021
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-17.444.175 -15.813.255
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.774.450 2.873.234
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.470.013 -5.969.809
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.470.013 -5.969.809
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25.470.013 -5.969.809
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.470.013 -5.969.809
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25.470.013 -5.969.809http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847782


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2247 Değişim: 0,14%
Düşük 32,1349 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9384 Değişim: 0,27%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 35,0029
Açılış: 34,845
2.418,50 Değişim: 0,36%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.433,26
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.