" />

KAP ***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2018 - 18:34
KAP ***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 2.383.533 137.187.554 45.964.989 455.536.076 0 455.536.076
Diğer Düzeltmeler
0 0
Transferler
45.964.989 -45.964.989 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
33.991.254 33.991.254 33.991.254
Kar Payları
19 2.803.601 -11.437.083 -8.633.481 0 -8.633.481
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 5.187.134 171.715.459 33.991.254 480.893.847 0 480.893.847
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 5.187.134 171.099.551 102.275.936 548.562.621 0 548.562.621
Diğer Düzeltmeler
0 0 0
Transferler
102.275.936 -102.275.936 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
41.994.779 41.994.779 0 41.994.779
Kar Payları
19 4.824.028 -24.436.663 -19.612.635 0 -19.612.635
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 10.011.162 248.938.824 41.994.779 570.944.765 0 570.944.765


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.385.999 -3.546.241
Dönem Karı (Zararı)
41.994.779 33.991.254
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41.994.779 33.991.254
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
40.550.812 4.715.204
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 8.775.433 8.148.743
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-11.022 174.656
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
104.229 6.869
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -115.251 167.787
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.940.483 4.559.592
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 5.562.439 4.559.592
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
378.044
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.255.488 816.513
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.136 -71.588
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9.256.624 888.101
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16.594.897 -9.237.909
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.467 253.609
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-48.699.658 -52.638.028
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-126.484.135 -70.636.559
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-99.538.305 -67.798.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-26.945.830 -2.837.995
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.114.681 -21.717.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.114.681 -21.717.836
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
33.137.512 -20.153.944
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-25.108.601 1.239.356
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.943.864 52.891.144
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
26.154.644 23.538.211
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.789.220 29.352.933
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.258.779 8.191.212
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18.258.779 8.191.212
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.438.242 -2.451.401
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.438.242 -2.451.401
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
33.845.933 -13.931.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -1.657.488 -1.827.524
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.802.446 12.212.853
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.099.689 -11.399.298
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
879.087 -33.990
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
879.087 -33.990
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.147.656 -8.815.243
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -7.147.656 -8.815.243
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
168.880 -2.550.065
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
168.880 -2.550.065
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.022.330 -9.834. 43.038.248 40.648.383
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.302.228 15.868.677


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.302.228 43.038.248
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
559.791.999 433.412.093
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 333.795.599 234.309.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 225.996.400 199.102.684
Stoklar
9 200.387.182 233.409.442
Peşin Ödenmiş Giderler
10 29.385.549 4.276.949
Diğer Dönen Varlıklar
18 76.095.435 90.090.183
ARA TOPLAM
882.962.393 804.226.915
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
882.962.393 804.226.915
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.000 5.000
Diğer Finansal Yatırımlar
5 5.000 5.000
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
1.444.881 1.435.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.444.881 1.435.079
Maddi Duran Varlıklar
255.826.780 258.329.177
Arazi ve Arsalar
11 1.873.285 1.873.285
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 5.429.641 5.471.142
Binalar
11 54.545.144 54.983.911
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 174.719.087 179.309.002
Taşıtlar
11 2.449 3.116
Mobilya ve Demirbaşlar
11 5.480.816 5.851.699
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 13.776.358 10.837.022
Peşin Ödenmiş Giderler
2.680.801 2.849.681
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3,10 2.680.801 2.849.681
Diğer Duran Varlıklar
18 23.625.463 22.755.198
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
283.582.925 285.374.135
TOPLAM VARLIKLAR
1.166.545.318 1.089.601.050
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
82.374.139 96.732.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
82.374.139 96.732.999
Banka Kredileri
7 79.500.000 94.600.000
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 2.874.139 2.132.999
Ticari Borçlar
391.887.678 356.943.814
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 131.053.262 104.898.618
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 260.834.416 252.045.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 11.746.974 10.190.772
Diğer Borçlar
35.981.119 17.722.340
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19.612.635
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 16.368.484 17.722.340
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20.087.843 9.837.937
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.109.845 8.487.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 5.998.767 6.736.319
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.111.078 1.751.619
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 9.964.383 3.861.490
ARA TOPLAM
560.151.981 503.777.290
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
560.151.981 503.777.290
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.195.541 3.990.888
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.195.541 3.990.888
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 5.195.541 3.990.888
Diğer Borçlar
5.205.325 8.670.041
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 5.205.325 8.670.041
Uzun Vadeli Karşılıklar
26.531.347 22.626.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 26.531.347 22.626.396
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
-1.483.641 1.973.814
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.448.572 37.261.139
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
595.600.553 541.038.429
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
570.944.765 548.562.621
Ödenmiş Sermaye
270.000.000 270.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.011.162 5.187.134
Yasal Yedekler
10.011.162 5.187.134
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
248.938.824 171.099.551
Net Dönem Karı veya Zararı
41.994.779 102.275.936
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
570.944.765 548.562.621
TOPLAM KAYNAKLAR
1.166.545.318 1.089.601.050


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
557.410.573 420.172.553
Satışların Maliyeti
-457.920.148 -340.277.911
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
99.490.425 79.894.642
BRÜT KAR (ZARAR)
99.490.425 79.894.642
Genel Yönetim Giderleri
-14.394.777 -11.958.678
Pazarlama Giderleri
-24.239.624 -23.593.431
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24.159.758 9.001.140
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
41.994.779 33.991.254
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
41.994.779 33.991.254
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.994.779 33.991.254
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
41.994.779 33.991.254http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679205


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.029 Değişim: -0,55% Hacim : 32.007 Mio.TL Son veri saati : 11:34
Düşük 11.021 24.07.2024 Yüksek 11.093
Açılış: 11.093
32,8638 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7777 24.07.2024 Yüksek 32,8779
Açılış: 32,8492
35,6418 Değişim: -0,12%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7239
Açılış: 35,6848
2.549,17 Değişim: 0,16%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.556,84
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.