KAP ***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

04.06.2021 - 18:38
KAP ***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.459.757 17.220.715
Dönem Karı (Zararı)
-2.801.410 4.323.136
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.801.410 4.323.136
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.347.160 8.856.654
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 4.912.581 4.380.498
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.857.488 -8.804.625
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 -46.174
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -8.758.451
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.857.488
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.891.093 10.623.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18a-18b 1.750.672 10.623.183
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.140.421 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.911.959 3.163.759
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.010.194 -3.174.079
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11.833.215 6.450.723
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.314.877 373.474
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-3.225.939 -486.359
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-4.510.985 -333.472
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -172.689
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -172.689
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-34.382.642 4.317.136
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.076.451 8.894.733
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
21.227.132 -6.458.703
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 7.969.417 -861.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 13.257.715 -5.596.907
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.523.151 -6.442.321
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -5.621.772 -1.788.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 98.621 -4.654.177
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 533.491 10.432.232
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -29.664.427 -12.326.094
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.473.039 9.141.600
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -107.974 33.146
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -18.365.065 9.108.454
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.714.309 1.428.328
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.145.921 -2.408.586
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.542.735 -2.264.575
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
603.186 -144.011
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-3.607.375 7.735.870
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.811.954 -5.679.923
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.182.192 -7.296.217
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.629.762 1.616.294
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-27.836.892 17.496.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-668.205 -386.128
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -585.314
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
45.340 695.231
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.059.549 -2.114.112
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.069.743 -5.288.191
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -8.820.885 -5.288.191
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -248.858 0
Alınan Faiz
8.010.194 3.174.079
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.883.267 -3.421.396
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
77.526.431 59.935.050
Kredilerden Nakit Girişleri
77.526.431 59.935.050
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-32.931.888 -56.461.605
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-32.931.888 -56.461.605
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-563.184 -444.118
Ödenen Faiz
-13.148.092 -6.450.723
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.363.961 11.685.207
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.363.961 11.685.207
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.709.444 7.857.415
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.073.405 19.542.622


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 -224.398 945.849 40.325.213 173.142.671 24.691.930 304.749.031 28.652.965 333.401.996
Transferler
24.691.930 -24.691.930
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-585.315 -8.758.451 3.778.929 -5.564.837 544.208 -5.020.629
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 -809.713 -7.812.602 40.325.213 197.834.601 3.778.929 299.184.194 29.197.173 328.381.367
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 -541.739 137.126 40.325.213 197.834.601 12.040.321 315.663.288 24.180.642 339.843.930
Transferler
43.404 11.996.917 -12.040.321
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
103.292 -3.010.856 901.418 -2.006.146 -3.702.828 -5.708.974
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 -438.447 -2.873.730 40.368.617 209.831.518 901.418 313.657.142 20.477.814 334.134.956


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6.073.405 4.709.444
Ticari Alacaklar
242.581.202 263.808.334
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-25 78.088.754 86.058.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 164.492.448 177.750.163
Diğer Alacaklar
54.556.540 49.033.389
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8-25 45.927.374 40.305.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8.629.166 8.727.787
Stoklar
9 70.692.876 71.226.367
Peşin Ödenmiş Giderler
14 48.315.821 19.240.819
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 48.315.821 19.240.819
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 15.851 61.191
Diğer Dönen Varlıklar
15 37.103.014 34.751.997
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 37.103.014 34.751.997
ARA TOPLAM
459.338.709 442.831.541
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
459.338.709 442.831.541
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
23.757.353 25.833.804
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
10 23.757.353 25.833.804
Diğer Alacaklar
49.029.292 49.029.292
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 48.677.424 48.677.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
351.868 351.868
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 31.177.488 28.320.000
Maddi Duran Varlıklar
12 417.468.110 413.297.053
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.960.902 9.333.782
Şerefiye
363.448 363.448
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 8.597.454 8.970.334
Peşin Ödenmiş Giderler
14 2.576.317 1.986.892
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 56.076.046 51.432.418
Diğer Duran Varlıklar
15 11.656.120 10.276.700
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
600.701.628 589.509.941
TOPLAM VARLIKLAR
1.060.040.337 1.032.341.482
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 225.749.546 211.351.823
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
60.498.674 50.062.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
60.498.674 50.062.189
Banka Kredileri
6 56.136.669 46.745.765
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.362.005 3.316.424
Ticari Borçlar
100.686.846 119.159.885
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-25 112.413 220.387
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 100.574.433 118.939.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 5.743.740 4.029.431
Diğer Borçlar
4.604.625 2.458.704
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-25 1.799.970 257.235
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.804.655 2.201.469
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 15.604.274 19.211.649
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 1.497.119
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.189.360 9.162.480
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.a 3.005.788 3.119.329
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14.183.572 6.043.151
ARA TOPLAM
430.077.065 416.933.280
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
430.077.065 416.933.280
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 279.907.394 260.710.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
279.907.394 260.710.243
Banka Kredileri
6 278.745.052 257.939.136
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.162.342 2.771.107
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
240.113 240.113
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.680.809 14.613.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.b 14.932.834 13.865.941
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
747.975 747.975
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
295.828.316 275.564.272
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
725.905.381 692.497.552
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
313.657.142 315.663.288
Ödenmiş Sermaye
19.a 18.000.000 18.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19.b 41.643.655 41.643.655
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-438.447 -541.739
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-438.447 -541.739
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-438.447 -541.739
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.873.730 137.126
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-2.873.730 137.126
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-2.873.730 137.126
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
46.592.728 46.549.324
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
6.224.111 6.224.111
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
19.c 40.368.617 40.325.213
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
209.831.518 197.834.601
Net Dönem Karı veya Zararı
901.418 12.040.321
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.477.814 24.180.642
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
334.134.956 339.843.930
TOPLAM KAYNAKLAR
1.060.040.337 1.032.341.482


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 177.286.314 141.431.409
Satışların Maliyeti
20 -128.331.996 -91.389.991
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
48.954.318 50.041.418
BRÜT KAR (ZARAR)
48.954.318 50.041.418
Genel Yönetim Giderleri
21 -11.574.452 -7.361.623
Pazarlama Giderleri
21 -17.181.792 -21.938.762
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.872.441 10.114.794
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-11.739.462 -9.549.871
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.331.053 21.305.956
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.857.488 136.282
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.188.541 21.442.238
Finansman Gelirleri
11.947.357 9.742.143
Finansman Giderleri
-40.448.293 -27.194.717
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.312.395 3.989.664
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.510.985 333.472
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.b 4.510.985 333.472
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.801.410 4.323.136
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.801.410 4.323.136
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.702.828 544.208
Ana Ortaklık Payları
901.418 3.778.928
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/Zarar-TL 23 0,00050000 0,00210000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
103.292 -1.437.096
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
103.292 -1.437.096
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.010.856 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-3.010.856 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-3.010.856 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.907.564 -1.437.096
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.708.974 2.886.040
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.702.828 544.208
Ana Ortaklık Payları
-2.006.146 2.341.832http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940253


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.349 Değişim: -0,18% Hacim : 10.487 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.346 26.07.2021 Yüksek 1.363
Açılış: 1.356
8,5561 Değişim: 0,04%
Düşük 8,5413 27.07.2021 Yüksek 8,5625
Açılış: 8,5523
10,1040 Değişim: -0,02%
Düşük 10,0873 27.07.2021 Yüksek 10,1207
Açılış: 10,1059
494,50 Değişim: 0,04%
Düşük 493,70 27.07.2021 Yüksek 494,92
Açılış: 494,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.