KAP ***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 - 19:15
KAP ***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.877.797 627.383 39.824.242 173.991.223 2.552.281 283.516.581 16.382.577 299.899.158
Transferler
2.552.281 -2.552.281
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-851.781 945.849 24.691.930 24.785.998 12.270.388 37.056.386
Kar Payları
500.971 -3.400.833 -2.899.862 -2.899.862
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-653.686 -653.686 -653.686
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 -224.398 945.849 40.325.213 173.142.671 24.691.930 304.749.031 28.652.965 333.401.996
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 -224.398 945.849 40.325.213 173.142.671 24.691.930 304.749.031 28.652.965 333.401.996
Transferler
24.691.930 -24.691.930
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-317.341 -808.723 12.040.321 10.914.257 -4.472.323 6.441.934
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 -541.739 137.126 40.325.213 197.834.601 12.040.321 315.663.288 24.180.642 339.843.930


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.285.067 -21.440.647
Dönem Karı (Zararı)
7.567.998 36.962.318
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.567.998 36.962.318
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.648.619 35.658.939
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 15.582.509 16.970.656
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
601.696 -558.776
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 601.696 -558.776
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.440.581 3.835.198
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18a-18b 3.052.944 3.413.685
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.387.637 421.513
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.857.592 19.007.296
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -17.658.935 -19.036.868
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 34.327.513 37.304.383
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 516.039 739.781
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-5.327.025 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-12.470.000 -9.947.465
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 -12.470.000 -9.947.465
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-17.363.759 6.352.030
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-47.152.921 -92.560.509
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-72.236.770 -53.511.250
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 5.787.822 -38.442.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -78.024.592 -15.068.881
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.254.734 1.452.080
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -15.205.603 3.180.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -6.049.131 -1.728.091
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -7.809.920 35.529.608
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -7.113.044 6.453.509
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
57.890.986 -74.626.702
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -655.987 587.758
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 58.546.973 -75.214.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
821.093 -433.553
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.495.091 3.966.794
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.707.938 3.721.461
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
212.847 245.333
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15.106.961 -16.359.151
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.062.402 4.968.156
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-9.868.374 4.909.637
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
805.972 58.519
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-32.936.304 -19.939.252
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.063.677 -1.854.212
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-285.086 352.817
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.227.669 -15.675.037
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.886.604 -34.711.905
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -28.090.400 -33.787.193
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.796.204 -924.712
Alınan Faiz
17.658.935 19.036.868
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.364.765 39.330.051
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
435.468.211 260.766.724
Kredilerden Nakit Girişleri
435.468.211 260.766.724
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-358.092.739 -180.124.424
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-358.092.739 -180.124.424
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
637.758 -272.015
Ödenen Temettüler
0 -2.899.862
Ödenen Faiz
-34.843.552 -37.304.383
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
195.087 -835.989
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.147.971 2.214.367
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.147.971 2.214.367
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.857.415 5.643.048
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.709.444 7.857.415


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.709.444 7.857.415
Ticari Alacaklar
263.808.334 191.571.564
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-28 86.058.171 91.845.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 177.750.163 99.725.571
Diğer Alacaklar
49.033.389 27.778.655
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8-28 40.305.602 25.099.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8.727.787 2.678.656
Stoklar
9 71.226.367 63.416.447
Peşin Ödenmiş Giderler
14 19.240.819 12.355.200
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 19.240.819 12.355.200
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 61.191 385.904
Diğer Dönen Varlıklar
15 34.751.997 30.434.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 34.751.997 30.434.994
ARA TOPLAM
442.831.541 333.800.179
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
442.831.541 333.800.179
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 25.833.804 27.154.955
Diğer Alacaklar
49.029.292 49.029.292
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 48.677.424 48.677.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
351.868 351.868
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 28.320.000 15.850.000
Maddi Duran Varlıklar
12 413.297.053 404.122.599
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.333.782 5.071.747
Şerefiye
363.448 363.448
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 8.970.334 4.708.299
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.986.892 1.759.467
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.986.892 1.759.467
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 51.432.418 31.882.406
Diğer Duran Varlıklar
15 10.276.700 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15 10.276.700 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
589.509.941 534.870.466
TOPLAM VARLIKLAR
1.032.341.482 868.670.645
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 211.351.823 162.816.353
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 50.062.189 68.401.362
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
50.062.189 68.401.362
Banka Kredileri
6 46.745.765 66.662.711
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 3.316.424 1.738.651
Ticari Borçlar
119.159.885 61.268.899
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-28 220.387 876.374
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 118.939.498 60.392.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 4.029.431 3.208.338
Diğer Borçlar
2.458.704 5.953.795
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-28 257.235 3.965.173
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.201.469 1.988.622
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 19.211.649 3.744.518
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 19.211.649 3.744.518
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.497.119 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.162.480 4.347.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.a 3.119.329 3.313.295
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6.043.151 1.034.489
ARA TOPLAM
416.933.280 309.741.049
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
416.933.280 309.741.049
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 260.710.243 212.893.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
260.710.243 212.893.310
Banka Kredileri
6 257.939.136 209.182.188
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 2.771.107 3.711.122
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.613.916 12.034.007
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.b 13.865.941 11.286.032
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
747.975 747.975
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
240.113 600.283
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
240.113 600.283
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
275.564.272 225.527.600
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
692.497.552 535.268.649
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
315.663.288 304.749.031
Ödenmiş Sermaye
19.a 18.000.000 18.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19.b 41.643.655 41.643.655
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-404.613 721.451
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-404.613 721.451
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-541.739 -224.398
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.d 137.126 945.849
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
46.549.324 46.549.324
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
6.224.111 6.224.111
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
19.c 40.325.213 40.325.213
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
197.834.601 173.142.671
Net Dönem Karı veya Zararı
12.040.321 24.691.930
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24.180.642 28.652.965
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
339.843.930 333.401.996
TOPLAM KAYNAKLAR
1.032.341.482 868.670.645


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 665.262.526 420.768.951
Satışların Maliyeti
20 -479.205.665 -260.885.842
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
186.056.861 159.883.109
BRÜT KAR (ZARAR)
186.056.861 159.883.109
Genel Yönetim Giderleri
21 -29.786.790 -28.136.262
Pazarlama Giderleri
21 -92.134.781 -52.302.124
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 27.598.081 30.913.235
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -7.639.941 -18.042.240
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
84.093.430 92.315.718
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 12.470.000 9.947.465
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
96.563.430 102.263.183
Finansman Gelirleri
25 82.992.443 90.035.096
Finansman Giderleri
25 -189.351.634 -148.983.931
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.795.761 43.314.348
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17.363.759 -6.352.030
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27.a -2.106.918 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27.b 19.470.677 -6.352.030
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.567.998 36.962.318
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.567.998 36.962.318
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.472.323 12.270.388
Ana Ortaklık Payları
12.040.321 24.691.930
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/Zarar-TL 26 0,00670000 0,01370000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-317.341 -851.781
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-317.341 -851.781
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-808.723 945.849
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-808.723 945.849
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-808.723 945.849
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.126.064 94.068
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.441.934 37.056.386
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.472.323 12.270.388
Ana Ortaklık Payları
10.914.257 24.785.998http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917486


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,00% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 24.06.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
32,8143 Değişim: -0,02%
Düşük 32,7082 24.06.2024 Yüksek 32,8504
Açılış: 32,8221
35,1728 Değişim: 0,09%
Düşük 35,0209 24.06.2024 Yüksek 35,1960
Açılış: 35,1421
2.450,51 Değişim: -0,01%
Düşük 2.438,69 24.06.2024 Yüksek 2.455,62
Açılış: 2.450,67
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.