KAP ***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 22:41
KAP ***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.877.797 627.383 0 39.824.242 173.991.223 2.552.281 283.516.581 16.382.577 299.899.158
Transferler
0 0 0 0 0 0 2.552.281 -2.552.281 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -18.482 0 0 0 12.447.561 12.429.079 9.781.029 22.210.108
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.877.797 608.901 0 39.824.242 176.543.504 12.447.561 295.945.660 26.163.606 322.109.266
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 -224.398 945.849 40.325.213 173.142.671 24.691.930 304.749.031 28.652.965 333.401.996
Transferler
0 0 0 0 0 0 24.691.930 -24.691.930 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -585.315 -8.758.451 0 0 3.778.929 -5.564.837 544.208 -5.020.629
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 -809.713 -7.812.602 40.325.213 197.834.601 3.778.929 299.184.194 29.197.173 328.381.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.124.901 -12.393.717
Dönem Karı (Zararı)
4.323.136 22.228.590
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.323.136 22.228.590
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.856.654 1.968.297
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 4.380.498 4.635.309
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-8.804.625 -46.174
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -46.174 -46.174
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-8.758.451 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.623.183 -911.714
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18a-18b 10.623.183 5.155.732
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -6.067.446
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.163.759 -2.904.714
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.174.079 -11.365.917
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.450.723 10.933.209
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
373.474 2.260.549
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-486.359 -4.732.555
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-333.472 1.178.786
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-172.689 16.804
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-172.689 16.804
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-21.028.480 -35.897.814
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8.894.733 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.458.703 1.920.644
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -861.796 -8.556.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -5.596.907 10.476.962
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.442.321 -8.578.765
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.788.144 -2.554.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -4.654.177 -6.023.990
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 10.432.232 12.080.715
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -12.326.094 -10.617.816
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.141.600 -11.798.081
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 33.146 79.293
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 9.108.454 -11.877.374
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.428.328 933.313
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.754.202 -2.667.416
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-27.610.191 -2.271.985
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-144.011 -395.431
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7.735.870 -7.724.019
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.679.923 -9.446.389
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.296.217 -16.043.753
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.616.294 6.597.364
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.848.690 -11.700.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-386.128 -281.603
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-585.314
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
695.231 -411.187
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.114.112 7.274.426
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.288.191 -4.091.491
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -5.288.191 -4.045.491
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 -46.000
Alınan Faiz
3.174.079 11.365.917
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.924.220 39.630.296
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.935.050 42.709.607
Kredilerden Nakit Girişleri
59.935.050 42.709.607
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-56.461.605 5.335.270
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-56.461.605 5.335.270
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-444.118 -33.654
Ödenen Faiz
-6.450.723 -10.933.209
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
25.345.616 2.552.282
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.685.207 34.511.005
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.685.207 34.511.005
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.857.415 5.643.048
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.542.622 40.154.053


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 19.542.622 7.857.415
Ticari Alacaklar
197.656.793 191.571.564
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,25 92.707.789 91.845.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 104.949.004 99.725.571
Diğer Alacaklar
34.220.976 27.778.655
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 26.888.143 25.099.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.332.833 2.678.656
Stoklar
9 52.984.215 63.416.447
Peşin Ödenmiş Giderler
14 22.245.470 12.355.200
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 22.245.470 12.355.200
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 24.143 385.904
Diğer Dönen Varlıklar
15 37.731.211 30.434.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 37.731.211 30.434.994
ARA TOPLAM
364.405.430 333.800.179
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
364.405.430 333.800.179
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 18.260.222 27.154.955
Diğer Alacaklar
49.029.292 49.029.292
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 48.677.424 48.677.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
351.868 351.868
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 15.850.000 15.850.000
Maddi Duran Varlıklar
12 405.270.068 404.122.599
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.004.660 5.071.747
Şerefiye
363.448 363.448
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 4.641.212 4.708.299
Peşin Ödenmiş Giderler
14 4.195.292 1.759.467
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 4.195.292 1.759.467
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 32.362.207 31.882.406
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
529.971.741 534.870.466
TOPLAM VARLIKLAR
894.377.171 868.670.645
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 170.121.359 162.816.353
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 67.412.606 68.401.362
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 67.412.606 68.401.362
Banka Kredileri
6 65.741.087 66.662.711
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.671.519 1.738.651
Ticari Borçlar
69.877.966 61.268.899
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 909.520 876.374
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 68.968.446 60.392.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 4.636.666 3.208.338
Diğer Borçlar
3.545.209 5.953.795
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 1.700.598 3.965.173
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.844.611 1.988.622
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 11.480.388 3.744.518
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 11.480.388 3.744.518
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.675.587 4.347.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.a 11.641.098 3.313.295
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.034.489 1.034.489
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.072.992 0
ARA TOPLAM
341.822.773 309.741.049
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
341.822.773 309.741.049
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 209.606.387 212.893.310
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
209.606.387 212.893.310
Banka Kredileri
6 206.272.251 209.182.188
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.334.136 3.711.122
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.966.361 12.034.007
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.b 13.218.386 11.286.032
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
747.975 747.975
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
600.283 600.283
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
600.283 600.283
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
224.173.031 225.527.600
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
565.995.804 535.268.649
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
299.184.194 304.749.031
Ödenmiş Sermaye
19.a 18.000.000 18.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19.b 41.643.655 41.643.655
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.622.315 721.451
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.622.315 721.451
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-809.713 -224.398
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.812.602 945.849
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
46.549.324 46.549.324
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
6.224.111 6.224.111
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
19.c 40.325.213 40.325.213
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
197.834.601 173.142.671
Net Dönem Karı veya Zararı
3.778.929 24.691.930
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29.197.173 28.652.965
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
328.381.367 333.401.996
TOPLAM KAYNAKLAR
894.377.171 868.670.645


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 141.431.409 150.275.556
Satışların Maliyeti
20 -91.389.991 -83.779.625
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
50.041.418 66.495.931
BRÜT KAR (ZARAR)
50.041.418 66.495.931
Genel Yönetim Giderleri
21 -7.361.623 -7.109.682
Pazarlama Giderleri
21 -21.938.762 -13.954.531
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10.114.794 3.417.830
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-9.549.871 -1.344.257
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.305.956 47.505.291
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
136.282 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.442.238 47.505.291
Finansman Gelirleri
9.742.144 7.261.217
Finansman Giderleri
-27.194.717 -31.359.132
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.989.665 23.407.376
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
333.472 -1.178.786
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.b 333.472 -1.178.786
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.323.137 22.228.590
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.323.137 22.228.590
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
544.208 9.781.029
Ana Ortaklık Payları
3.778.929 12.447.561
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/Zarar-TL 23 0,00210000 0,00690000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.343.766 -18.482
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-8.758.451 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-585.315 -18.482
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.343.766 -18.482
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.020.629 22.210.108
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
544.208 9.781.029
Ana Ortaklık Payları
-5.564.837 12.429.079http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850396


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,6054 Değişim: 0,28%
Düşük 32,4690 23.04.2024 Yüksek 32,6715
Açılış: 32,5131
34,7950 Değişim: 0,38%
Düşük 34,5982 23.04.2024 Yüksek 34,8774
Açılış: 34,6636
2.414,66 Değişim: -0,75%
Düşük 2.406,05 23.04.2024 Yüksek 2.449,94
Açılış: 2.432,85
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.