KAP ***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 22:33
KAP ***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.200.000 52.443.655 6.877.797 1.086.768 4.385.289 39.824.242 169.346.155 8.860.929 290.024.835 17.740.802 307.765.637
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 -4.385.289 0 -615.861 0 -5.001.150 0 -5.001.150
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
7.200.000 52.443.655 6.877.797 1.086.768 0 39.824.242 168.730.294 8.860.929 285.023.685 17.740.802 302.764.487
Transferler
0 0 0 0 0 0 8.860.929 -8.860.929 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -459.385 0 0 0 2.552.281 2.092.896 -2.266.186 -173.290
Sermaye Arttırımı
10.800.000 -10.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 -3.600.000 0 -3.600.000 0 -3.600.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 907.961 907.961
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.877.797 627.383 0 39.824.242 173.991.223 2.552.281 283.516.581 16.382.577 299.899.158
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.877.797 627.383 0 39.824.242 173.991.223 2.552.281 283.516.581 16.382.577 299.899.158
Transferler
0 0 0 0 0 0 2.552.281 -2.552.281 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -851.781 945.849 0 0 24.691.930 24.785.998 12.270.388 37.056.386
Kar Payları
0 0 0 0 0 500.971 -3.400.833 0 -2.899.862 0 -2.899.862
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 -653.686 0 0 0 0 0 -653.686 0 -653.686
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 -224.398 945.849 40.325.213 173.142.671 24.691.930 304.749.031 28.652.965 333.401.996


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.440.647 5.491.455
Dönem Karı (Zararı)
36.962.318 286.095
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
36.962.318 286.095
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
35.658.939 17.891.050
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 16.970.656 17.148.477
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-558.776 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -558.776 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.835.198 4.679.928
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18a-18b 3.413.685 1.623.227
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
421.513 3.056.701
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.007.296 4.869.765
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -19.036.868 -23.574.753
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 37.304.383 32.061.967
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
739.781 427.839
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 -4.045.288
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.352.030 -6.929.749
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.947.465 -1.877.371
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
101.107
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -9.947.465 -1.978.478
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-92.560.509 -17.534.280
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.511.250 -57.215.449
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -38.442.369 -68.765.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -15.068.881 11.549.981
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.452.080 35.242.426
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 3.180.171 35.234.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.728.091 7.606
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 35.529.608 -24.077.955
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 6.453.509 13.286.846
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.626.702 22.467.044
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 587.758 182.477
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -75.214.460 22.284.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-433.553 50.359
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.966.794 1.873.668
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.721.461 1.844.834
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
245.333 28.834
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-16.359.151 18.080.705
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.968.156 -27.241.924
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.909.637 -20.421.733
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
58.519 -6.820.191
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-19.939.252 642.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.854.212 -1.416.560
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
352.817 6.265.150
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.675.037 4.177.128
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-34.711.905 -19.342.076
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -33.787.193 -19.100.114
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -924.712 -241.962
Alınan Faiz
19.036.868 23.519.204
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.330.051 -7.673.293
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
260.766.724 87.919.257
Kredilerden Nakit Girişleri
260.766.724 87.919.257
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-180.124.424 -62.919.860
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-180.124.424 -62.919.860
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-272.015 610.773
Ödenen Temettüler
-2.899.862 -2.129.456
Ödenen Faiz
-37.304.383 -32.061.968
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-835.989 907.961
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.214.367 1.995.290
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.214.367 1.995.290
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.643.048 3.647.758
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.857.415 5.643.048


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 7.857.415 5.643.048
Ticari Alacaklar
191.571.564 167.038.091
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 91.845.993 73.407.746
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 99.725.571 93.630.345
Diğer Alacaklar
27.778.655 29.230.735
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 25.099.999 28.280.170
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.678.656 950.565
Stoklar
9 63.416.447 98.946.055
Peşin Ödenmiş Giderler
14 12.355.200 19.764.950
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 12.355.200 19.764.950
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 385.904 875.003
Diğer Dönen Varlıklar
15 30.434.994 35.344.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 30.434.994 35.344.631
ARA TOPLAM
333.800.179 356.842.513
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
333.800.179 356.842.513
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 27.154.955 18.784.799
Diğer Alacaklar
49.029.292 29.025.170
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 48.677.424 28.769.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
351.868 255.336
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 15.850.000 5.653.478
Maddi Duran Varlıklar
12 404.122.599 380.088.691
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.071.747 4.311.759
Şerefiye
363.448 363.448
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 4.708.299 3.948.311
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.759.467 803.226
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.759.467 803.226
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 31.882.406 38.126.585
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
534.870.466 476.793.708
TOPLAM VARLIKLAR
868.670.645 833.636.221
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 162.816.353 87.814.257
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 68.401.362 72.488.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 68.401.362 72.488.673
Banka Kredileri
6 66.662.711 72.139.524
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.738.651 349.149
Ticari Borçlar
61.268.899 135.894.760
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 876.374 288.617
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 60.392.525 135.606.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 3.208.338 3.641.891
Diğer Borçlar
5.953.795 2.822.990
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 3.965.173 1.079.701
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.988.622 1.743.289
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 3.744.518 20.703.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 3.744.518 20.703.952
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.347.784 3.394.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.a 3.313.295 2.781.547
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.034.489 612.976
ARA TOPLAM
309.741.049 326.761.046
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
309.741.049 326.761.046
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 212.893.310 196.136.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
212.893.310 196.136.106
Banka Kredileri
6 209.182.188 195.452.834
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.711.122 683.272
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.034.007 10.839.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.b 11.286.032 10.091.936
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
747.975 747.975
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
600.283 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
600.283 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
225.527.600 206.976.017
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
535.268.649 533.737.063
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
304.749.031 283.516.581
Ödenmiş Sermaye
19.a 18.000.000 18.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19.b 41.643.655 41.643.655
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
721.451 627.383
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
721.451 627.383
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-224.398 627.383
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.d 945.849 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
46.549.324 46.702.039
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
19.e 6.224.111 6.877.797
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
19.c 40.325.213 39.824.242
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
173.142.671 173.991.223
Net Dönem Karı veya Zararı
24.691.930 2.552.281
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.652.965 16.382.577
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
333.401.996 299.899.158
TOPLAM KAYNAKLAR
868.670.645 833.636.221


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 420.768.951 552.411.216
Satışların Maliyeti
20 -260.885.842 -382.772.834
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
159.883.109 169.638.382
BRÜT KAR (ZARAR)
159.883.109 169.638.382
Genel Yönetim Giderleri
21 -28.136.262 -26.632.649
Pazarlama Giderleri
21 -52.302.124 -56.172.663
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 30.913.235 54.280.128
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -18.042.240 -45.722.030
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
92.315.718 95.391.168
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 9.947.465 4.639.575
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
102.263.183 100.030.743
Finansman Gelirleri
25 90.035.096 41.991.655
Finansman Giderleri
25 -148.983.931 -148.666.052
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
43.314.348 -6.643.654
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.352.030 6.929.749
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27.b -6.352.030 6.929.749
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
36.962.318 286.095
DÖNEM KARI (ZARARI)
36.962.318 286.095
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.270.388 -2.266.186
Ana Ortaklık Payları
24.691.930 2.552.281
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/Zarar-TL 0,01370000 0,00142000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
94.068 -459.385
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
945.849
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-851.781 -459.385
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
94.068 -459.385
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.056.386 -173.290
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.270.388 -2.266.186
Ana Ortaklık Payları
24.785.998 2.092.896http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826696


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: 0,81% Hacim : 13.251 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.394 22.06.2021 Yüksek 1.411
Açılış: 1.403
8,6516 Değişim: -1,35%
Düşük 8,6448 22.06.2021 Yüksek 8,7984
Açılış: 8,77
10,3329 Değişim: -1,19%
Düşük 10,3108 22.06.2021 Yüksek 10,4853
Açılış: 10,4571
494,68 Değişim: -1,62%
Düşük 494,16 22.06.2021 Yüksek 506,03
Açılış: 502,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.