KAP ***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

15.02.2021 - 13:22
KAP ***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 22.000.000 7.535.686 -107.906 1.449.166 100.076 -9.882.628 5.266.652 26.361.046 26.361.046
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
283.540 4.983.112 -5.266.652 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12 -77.269 136.799 7.723.500 7.783.030 7.783.030
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 7.535.686 -185.175 1.585.965 383.616 -4.899.516 7.723.500 34.144.076 34.144.076
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 22.000.000 7.535.686 -185.175 1.585.965 383.616 -4.899.516 7.723.500 34.144.076 34.144.076
Transferler
7.907.479 -7.535.686 385.632 4.966.075 -7.723.500
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12 -66.824 25.994.352 25.927.528 25.927.528
Dönem Sonu Bakiyeler
31.907.479 0 -251.999 769.248 66.559 25.994.352 60.071.604 60.071.604


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.780.139 8.909.025
Dönem Karı (Zararı)
25.994.352 7.723.500
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.410.593 2.399.401
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 306.118 313.644
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.329.992 1.930.997
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-193.929 216.872
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-31.588 -62.112
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.624.806 -1.213.876
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.784.330 110.503.354
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
8.164.782 -23.129.475
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.179.211 -89.147.780
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-184.469 560.025
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
24.780.139 8.909.025
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-392.675 -14.134
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -392.675 -14.134
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-270.840 -243.808
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-270.840 -243.808
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.116.624 8.651.083
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.116.624 8.651.083
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 32.747.061 24.095.978
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 56.863.685 32.747.061


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 77.076.618 61.391.709
Ticari Alacaklar
6 133.494.958 77.710.628
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
133.494.958 77.710.628
Peşin Ödenmiş Giderler
7 66.475 40.215
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
66.475 40.215
Diğer Dönen Varlıklar
8 1.257.282 603.122
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
862.056 436.258
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
395.226 166.864
ARA TOPLAM
211.895.333 139.745.674
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
211.895.333 139.745.674
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.309.254 2.309.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
792.000 792.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Ticari Alacaklar
171.750 171.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
171.750 171.750
Maddi Duran Varlıklar
9 547.841 179.514
Kullanım Hakkı Varlıkları
24 272.657 492.215
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 3.588 14.519
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 108.400 76.812
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.413.490 3.244.064
TOPLAM VARLIKLAR
215.308.823 142.989.738
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
11 148.247.519 105.068.309
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 1.209.281 425.762
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
147.038.238 104.642.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 233.755 203.880
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 2.939.867 748.934
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.474.065 1.544.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.216.058 1.106.010
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 1.258.007 438.610
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
319.383 243.348
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24 319.383 243.348
ARA TOPLAM
154.214.589 107.809.091
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
154.214.589 107.809.091
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
11 171.750 171.750
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
171.750 171.750
Uzun Vadeli Karşılıklar
848.698 572.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 848.698 572.260
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.182 292.561
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
24 2.182 292.561
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.022.630 1.036.571
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
155.237.219 108.845.662
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
60.071.604 34.144.076
Ödenmiş Sermaye
13 31.907.479 22.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 0 7.535.686
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 1.333.966 1.400.790
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.333.966 1.400.790
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-251.999 -185.175
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.585.965 1.585.965
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
769.248 383.616
Yasal Yedekler
13 769.248 383.616
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 66.559 -4.899.516
Net Dönem Karı veya Zararı
13 25.994.352 7.723.500
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
60.071.604 34.144.076
TOPLAM KAYNAKLAR
215.308.823 142.989.738


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 52.888.136 19.261.415
Satışların Maliyeti
16 -10.416.655 -3.612.017
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.471.481 15.649.398
BRÜT KAR (ZARAR)
42.471.481 15.649.398
Genel Yönetim Giderleri
17 -10.033.271 -8.948.870
Pazarlama Giderleri
17 -4.519.707 -2.711.972
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -185.280 -134.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 6.537.744 6.662.913
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -921.808 -565.550
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.349.159 9.951.919
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.349.159 9.951.919
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.349.159 9.951.919
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14 -7.354.807 -2.228.419
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-7.369.689 -2.272.480
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14.882 44.061
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.994.352 7.723.500
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.994.352 7.723.500
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25.994.352 7.723.500
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-66.824 59.530
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -83.530 -102.521
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
14 0 144.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14 16.706 18.051
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16.706 25.251
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 -7.200
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-66.824 59.530
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.927.528 7.783.030
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25.927.528 7.783.030http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909601


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5320 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4723 06.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9800 Değişim: -0,40%
Düşük 8,9239 06.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,42 Değişim: 0,25%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.