KAP ***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2020 - 15:13
KAP ***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 22.000.000 7.535.686 -107.906 1.149.166 100.076 -9.882.628 5.266.652 26.361.046 26.361.046
Transferler
283.540 4.983.112 -5.266.652
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4,11 -45.736 136.799 3.487.056 3.578.119 3.578.119
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 7.535.686 -153.642 1.585.965 383.616 -4.899.516 3.487.056 29.939.165 29.939.165
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 22.000.000 7.535.686 -185.175 1.585.965 383.616 -4.899.516 7.723.500 34.144.076 34.144.076
Transferler
9.907.479 -7.535.686 0 0 385.632 4.966.075 -7.723.500
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.080 8.758.972 8.738.892 8.738.892
Dönem Sonu Bakiyeler
31.907.479 0 -205.255 1.585.965 769.248 66.559 8.758.972 42.882.968 42.882.968


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.591.909 2.529.956
Dönem Karı (Zararı)
8.758.972 3.487.056
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.132.322 317.309
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 169.814 34.534
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
388.482 -880.870
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-146.908 51.909
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
720.934 1.111.736
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.299.385 -1.274.409
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-126.663.028 58.103.362
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
17.924.261 -2.719.535
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
105.503.594 -56.788.277
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.212 130.041
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.591.909 2.529.956
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.825 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -7.825 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-135.365 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-135.365
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.448.719 2.529.956
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.448.719 2.529.956
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 32.747.061 24.095.978
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 39.195.780 26.625.934


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 49.629.860 61.391.709
Ticari Alacaklar
6 204.373.656 77.710.628
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
204.373.656 77.710.628
Peşin Ödenmiş Giderler
227.598 40.215
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
227.598 40.215
Diğer Dönen Varlıklar
7 933.038 603.122
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
568.965 436.258
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
364.073 166.864
ARA TOPLAM
255.164.152 139.745.674
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
255.164.152 139.745.674
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.309.254 2.309.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
792.000 792.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Ticari Alacaklar
171.750 171.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
171.750 171.750
Maddi Duran Varlıklar
8 158.734 179.514
Kullanım Hakkı Varlıkları
408.131 492.215
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 8.677 14.519
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 74.181 76.812
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.130.727 3.244.064
TOPLAM VARLIKLAR
258.294.879 142.989.738
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
9 210.571.903 105.068.309
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
12 917.683 425.762
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
209.654.220 104.642.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
216.598 203.880
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.467.237 748.934
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.839.591 1.544.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
801.853 1.106.010
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.037.738 438.610
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
289.757 243.348
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
289.757 243.348
ARA TOPLAM
214.385.086 107.809.091
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
214.385.086 107.809.091
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
171.750 171.750
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
171.750 171.750
Uzun Vadeli Karşılıklar
685.853 572.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
685.853 572.260
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
169.222 292.561
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
169.222 292.561
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.026.825 1.036.571
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
215.411.911 108.845.662
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.882.968 34.144.076
Ödenmiş Sermaye
10 31.907.479 22.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 0 7.535.686
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 1.380.710 1.400.790
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.380.710 1.400.790
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-205.255 -185.175
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.585.965 1.585.965
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 769.248 383.616
Yasal Yedekler
769.248 383.616
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 66.559 -4.899.516
Net Dönem Karı veya Zararı
8.758.972 7.723.500
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.882.968 34.144.076
TOPLAM KAYNAKLAR
258.294.879 142.989.738


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 15.776.974 6.791.421 9.222.350 3.417.769
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.776.974 6.791.421 9.222.350 3.417.769
BRÜT KAR (ZARAR)
15.776.974 6.791.421 9.222.350 3.417.769
Genel Yönetim Giderleri
3 -4.888.193 -4.422.383 -2.547.935 -2.279.799
Pazarlama Giderleri
-1.920.016 -1.256.746 -1.085.570 -668.612
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-78.880 -62.000 -42.880 -32.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.558.738 3.601.491 1.363.379 1.970.384
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-345.016 -233.107 -211.195 -123.464
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.103.607 4.418.676 6.698.149 2.284.278
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.103.607 4.418.676 6.698.149 2.284.278
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.103.607 4.418.676 6.698.149 2.284.278
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.344.635 -931.620 -1.461.099 -522.806
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.336.340 -934.543 -1.472.813 -530.911
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -8.295 2.923 11.714 8.105
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.758.972 3.487.056 5.237.050 1.761.472
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.758.972 3.487.056 5.237.050 1.761.472
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.758.972 3.487.056 5.237.050 1.761.472
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-20.080 91.063 2.021 -1.198
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -25.744 -57.171 2.590 -1.498
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
5 144.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10 5.664 4.234 -569 300
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
10 5.664 4.234 -569 300
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.080 91.063 2.021 -1.198
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.738.892 3.578.119 5.239.071 1.760.274
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.738.892 3.578.119 5.239.071 1.760.274http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866639


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.981 Değişim: 0,00% Hacim : 42.071 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.943 07.12.2021 Yüksek 1.984
Açılış: 1.945
13,5421 Değişim: 0,39%
Düşük 13,4450 08.12.2021 Yüksek 13,5978
Açılış: 13,4901
15,3018 Değişim: 0,56%
Düşük 15,1751 08.12.2021 Yüksek 15,3442
Açılış: 15,2171
779,57 Değişim: 0,67%
Düşük 771,43 08.12.2021 Yüksek 781,98
Açılış: 774,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.