KAP ***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:03
KAP ***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 22.000.000 7.535.686 -51.171 1.343.734 100.076 -10.917.315 1.034.687 21.045.697 21.045.697
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.343.734 -1.343.734
Transferler
1.034.687 -1.034.687
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4 -44.720 105.432 3.517.890 3.578.602 3.578.602
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 7.535.686 -95.891 1.449.166 0 100.076 -9.882.628 3.517.890 24.624.299 24.624.299
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 22.000.000 7.535.686 -107.906 1.449.166 0 100.076 -9.882.628 5.266.652 26.361.046 26.361.046
Transferler
283.540 4.983.112 -5.266.652
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4 -69.679 136.799 5.325.429 5.392.549 5.392.549
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 7.535.686 -177.585 1.585.965 383.616 -4.899.516 5.325.429 31.753.595 31.753.595


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.728.322 3.641.316
Dönem Karı (Zararı)
5.325.429 3.517.890
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.096.007 1.330.563
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 52.067 28.364
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
835.969 799.745
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
232.522 191.867
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-24.551 310.587
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.693.114 -1.207.137
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
134.661.655 -65.870.771
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-6.182.469 -4.566.928
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-130.188.896 69.325.476
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.596 -94.914
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.728.322 3.641.316
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -190.644
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -190.644
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.728.322 3.450.672
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.728.322 3.450.672
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.095.978 20.603.309
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 28.824.300 24.053.981


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 41.551.306 31.526.204
Ticari Alacaklar
6 53.552.327 188.213.982
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
12 0 42.399.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
53.552.327 145.814.760
Peşin Ödenmiş Giderler
981.927 702.273
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
112.645 89.065
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
869.282 613.208
Diğer Dönen Varlıklar
7 632.157 402.644
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
366.889 295.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
265.268 107.599
ARA TOPLAM
96.717.717 220.845.103
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
96.717.717 220.845.103
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.309.254 2.165.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.309.254 2.165.254
Ticari Alacaklar
171.750 171.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
171.750 171.750
Maddi Duran Varlıklar
8 179.954 223.007
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 17.714 26.728
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 39.251 14.700
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.717.923 2.601.439
TOPLAM VARLIKLAR
99.435.640 223.446.542
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
9 64.027.193 194.216.089
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
12 261.266 42.584.084
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
63.765.927 151.632.005
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
196.360 179.764
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.755.405 2.158.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
797.585 705.730
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.957.820 1.453.014
ARA TOPLAM
66.978.958 196.554.597
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.978.958 196.554.597
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
171.750 171.750
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
171.750 171.750
Uzun Vadeli Karşılıklar
531.337 359.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
531.337 359.149
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
703.087 530.899
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
67.682.045 197.085.496
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.753.595 26.361.046
Ödenmiş Sermaye
10 22.000.000 22.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 7.535.686 7.535.686
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 1.408.380 1.341.260
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.408.380 1.341.260
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-177.585 -107.906
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.585.965 1.449.166
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
10 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 383.616 100.076
Yasal Yedekler
383.616 100.076
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 -4.899.516 -9.882.628
Net Dönem Karı veya Zararı
10 5.325.429 5.266.652
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.753.595 26.361.046
TOPLAM KAYNAKLAR
99.435.640 223.446.542


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 10.434.619 8.211.955 3.643.198 2.798.863
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.434.619 8.211.955 3.643.198 2.798.863
BRÜT KAR (ZARAR)
10.434.619 8.211.955 3.643.198 2.798.863
Genel Yönetim Giderleri
3 -6.592.804 -5.028.453 -2.170.421 -1.635.668
Pazarlama Giderleri
-1.955.787 -1.206.799 -699.041 -400.123
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-98.000 -83.513 -36.000 -30.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.382.161 3.043.785 1.780.670 1.306.407
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-347.364 -372.365 -114.257 -127.730
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.822.825 4.564.610 2.404.149 1.911.749
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.822.825 4.564.610 2.404.149 1.911.749
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.822.825 4.564.610 2.404.149 1.911.749
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.497.396 -1.046.720 -565.776 -475.799
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -1.511.727 -648.905 -577.184 -486.851
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 14.331 -397.815 11.408 11.052
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.325.429 3.517.890 1.838.373 1.435.950
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.325.429 3.517.890 1.838.373 1.435.950
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.325.429 3.517.890 1.838.373 1.435.950
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
67.120 -44.720 -23.943 -26.652
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -87.100 -58.916 -29.929 -33.314
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
5 144.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11 10.220 14.196 5.986 6.662
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14.196 6.662
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
10.220 5.986
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 105.432
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
32.400
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11 73.032
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
67.120 60.712 -23.943 -26.652
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.392.549 3.578.602 1.814.430 1.409.298
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.392.549 3.578.602 1.814.430 1.409.298http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795436


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: 0,00% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 24.04.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
32,5706 Değişim: 0,07%
Düşük 32,4573 24.04.2024 Yüksek 32,5881
Açılış: 32,5468
34,8640 Değişim: -0,01%
Düşük 34,7749 24.04.2024 Yüksek 34,9612
Açılış: 34,8658
2.434,70 Değişim: 0,19%
Düşük 2.422,33 24.04.2024 Yüksek 2.442,00
Açılış: 2.430,12
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.