KAP ***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

02.08.2019 - 18:02
KAP ***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 22.000.000 7.535.686 -51.171 1.343.734 100.076 -10.917.315 1.034.687 21.045.697 21.045.697
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2,3 1.343.734 -1.343.734
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.034.687 -1.034.687
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4,11 -18.068 105.432 2.081.940 2.169.304 2.169.304
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 7.535.686 -69.239 1.449.166 0 100.076 -9.882.628 2.081.940 23.215.001 23.215.001
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 22.000.000 7.535.686 -107.906 1.449.166 100.076 -9.882.628 5.266.652 26.361.046 26.361.046
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2,3 0 0 0 0 0 0
Transferler
283.540 4.983.112 -5.266.652 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4,11 -45.736 136.799 0 3.487.056 3.578.119 3.578.119
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 7.535.686 -153.642 1.585.965 383.616 -4.899.516 3.487.056 29.939.165 29.939.165


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.529.956 3.015.507
Dönem Karı (Zararı)
3.487.056 2.081.940
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
317.309 778.268
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 34.534 16.602
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
238.023 289.476
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
51.909 143.889
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-7.157 328.301
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.274.409 155.299
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
58.103.362 -26.432.570
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-2.719.535 -51.271
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.788.277 26.734.837
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
130.041 -95.697
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.529.956 3.015.507
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -15.326
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -15.326
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.529.956 3.000.181
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.529.956 3.000.181
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.095.978 20.603.309
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26.625.934 23.603.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 36.644.874 31.526.204
Ticari Alacaklar
6 130.110.620 188.213.982
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
12 0 42.399.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
130.110.620 145.814.760
Peşin Ödenmiş Giderler
451.897 702.273
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
65.260 89.065
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
386.637 613.208
Diğer Dönen Varlıklar
7 587.932 402.644
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
459.367 295.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
128.565 107.599
ARA TOPLAM
167.795.323 220.845.103
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
167.795.323 220.845.103
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.309.254 2.165.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.309.254 2.165.254
Ticari Alacaklar
171.750 171.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
171.750 171.750
Maddi Duran Varlıklar
8 194.315 223.007
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 20.886 26.728
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 21.857 14.700
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.718.062 2.601.439
TOPLAM VARLIKLAR
170.513.385 223.446.542
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
9 137.427.812 194.216.089
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
12 173.374 42.584.084
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
137.254.438 151.632.005
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
309.805 179.764
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.200.818 2.158.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
637.366 705.730
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.563.452 1.453.014
ARA TOPLAM
139.938.435 196.554.597
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
139.938.435 196.554.597
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
171.750 171.750
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
171.750 171.750
Uzun Vadeli Karşılıklar
464.035 359.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
464.035 359.149
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
635.785 530.899
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
140.574.220 197.085.496
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.939.165 26.361.046
Ödenmiş Sermaye
10 22.000.000 22.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 7.535.686 7.535.686
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 1.432.323 1.341.260
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.432.323 1.341.260
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-153.642 -107.906
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.585.965 1.449.166
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 383.616 100.076
Yasal Yedekler
383.616 100.076
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 -4.899.516 -9.882.628
Net Dönem Karı veya Zararı
10 3.487.056 5.266.652
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.939.165 26.361.046
TOPLAM KAYNAKLAR
170.513.385 223.446.542


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 6.791.421 5.413.092 3.417.769 2.744.292
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.791.421 5.413.092 3.417.769 2.744.292
BRÜT KAR (ZARAR)
6.791.421 5.413.092 3.417.769 2.744.292
Genel Yönetim Giderleri
3 -4.422.383 -3.392.785 -2.279.799 -1.742.191
Pazarlama Giderleri
-1.256.746 -806.676 -668.612 -421.425
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-62.000 -53.513 -32.000 -27.406
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.601.491 1.737.378 1.970.384 912.997
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-233.107 -244.635 -123.464 -144.861
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.418.676 2.652.861 2.284.278 1.321.406
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.418.676 2.652.861 2.284.278 1.321.406
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.418.676 2.652.861 2.284.278 1.321.406
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-931.620 -570.921 -522.806 -337.756
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -934.543 -162.054 -530.911 -162.054
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 2.923 -408.867 8.105 -175.702
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.487.056 2.081.940 1.761.472 983.650
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.487.056 2.081.940 1.761.472 983.650
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.487.056 2.081.940 1.761.472 983.650
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
91.063 -18.068 -1.198 -5.968
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-57.171 -25.602 -1.498 -7.460
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
144.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.234 7.534 300 1.492
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
7.534 300 1.492
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
4.234
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 105.432 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
32.400
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
73.032
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
73.032
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
91.063 87.364 -1.198 -5.968
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.578.119 2.169.304 1.760.274 977.682
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.578.119 2.169.304 1.760.274 977.682http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779521


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: -1,43% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4586 Değişim: 1,33%
Düşük 7,3521 16.01.2021 Yüksek 7,5102
Açılış: 7,3609
9,0118 Değişim: 0,49%
Düşük 8,9346 16.01.2021 Yüksek 9,0938
Açılış: 8,9683
437,78 Değişim: 0,06%
Düşük 436,61 15.01.2021 Yüksek 444,73
Açılış: 437,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.