" />

KAP ***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 - 19:54
KAP ***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 22.000.000 7.535.686 -30.325 1.251.487 100.076 -11.270.365 353.050 19.939.609 19.939.609
Transferler
353.050 -353.050
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.121 389.380 383.259 383.259
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 7.535.686 -36.446 1.251.487 100.076 -10.917.315 389.380 20.322.868 20.322.868
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 22.000.000 7.535.686 -51.171 1.343.734 100.076 -10.917.315 1.034.687 21.045.697 21.045.697
Transferler
1.034.687 -1.034.687
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.100 105.432 1.098.290 1.191.622 1.191.622
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 7.535.686 -63.271 1.449.166 100.076 -9.882.628 1.098.290 22.237.319 22.237.319


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.399 12.428
Dönem Karı (Zararı)
1.098.290 389.380
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
154.762 -189.035
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 7.906 6.940
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-121.259 -184.918
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
114.024 20.702
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
154.091 -31.759
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.202.653 -187.917
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.288.524
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.557.672 37.514.942
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
1.309.049 -246.297
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.052.130 -39.848.630
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.160 103.544
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
50.399 12.428
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -48.717
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -48.717
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -48.717
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
50.399 -36.289
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
50.399 -36.289
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.603.309 18.178.985
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.653.708 18.142.696


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 23.632.869 25.466.483
Finansal Yatırımlar
5 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
6 179.930.717 159.373.045
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
12 35.765.406 15.598.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
144.165.311 143.775.045
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
387.638 287.505
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
32.015 24.918
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
355.623 262.587
Diğer Dönen Varlıklar
7 447.212 118.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
447.212 118.805
ARA TOPLAM
204.398.436 185.245.838
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
204.398.436 185.245.838
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.165.254 2.132.854
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
648.000 639.817
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.493.037
Ticari Alacaklar
171.750 171.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
171.750 171.750
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
8 61.498 66.483
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 35.491 38.412
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 160.616 314.707
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.594.609 2.724.206
TOPLAM VARLIKLAR
206.993.045 187.970.044
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
9 183.462.530 165.410.400
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
12 35.940.553 15.751.473
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
147.521.977 149.658.927
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
155.720 161.880
Diğer Borçlar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
727.958 968.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
316.829 648.991
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
411.129 319.420
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
184.346.208 166.540.691
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
184.346.208 166.540.691
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
171.750 171.750
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
171.750 171.750
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
237.768 211.906
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
237.768 211.906
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
409.518 383.656
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
184.755.726 166.924.347
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22.237.319 21.045.697
Ödenmiş Sermaye
10 22.000.000 22.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 7.535.686 7.535.686
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-63.271 -51.171
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.271 -51.171
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -63.271 -51.171
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 1.449.166 1.343.734
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.449.166 1.343.734
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 100.076 100.076
Yasal Yedekler
100.076 100.076
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 -9.882.628 -10.917.315
Net Dönem Karı veya Zararı
1.098.290 1.034.687
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.237.319 21.045.697
TOPLAM KAYNAKLAR
206.993.045 187.970.044


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 3.092.699 1.707.434
Satışların Maliyeti
3 -423.899 -379.990
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.668.800 1.327.444
BRÜT KAR (ZARAR)
2.668.800 1.327.444
Genel Yönetim Giderleri
3 -1.650.594 -1.100.954
Pazarlama Giderleri
-385.251 -318.273
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-26.107 -23.010
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
824.381 538.310
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-99.774 -65.896
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.331.455 357.621
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.331.455 357.621
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.331.455 357.621
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-233.165 31.759
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -233.165 31.759
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.098.290 389.380
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.098.290 389.380
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.098.290 389.380
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-12.100 -6.121
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -18.142 -7.652
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.042 1.531
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
6.042 1.531
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
105.432 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
32.400
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
73.032
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
73.032
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
93.332 -6.121
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.191.622 383.259
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.191.622 383.259http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680148


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.