KAP ***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

08.06.2021 - 20:16
KAP ***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 -137.398.773 242.629.340 -3.565.885 6.510.528 974.306.010 -556.067.044 144.105.529 73.056.391 -130.966.969 973.157.167 544.799.533 1.517.956.700
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-130.966.969 130.966.969 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
-131.027.331 -131.027.331 -43.226.620 -174.253.951
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-84.008 144.552.444 -74.754.291 69.714.145 31.534.687 101.248.832
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.696.081 -254.334 19.271.532 -2.441.747 2.441.747 21.713.279 21.713.279
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.626.900 -66.620 1.459.633 -233.887 -6.995.055 -7.228.942
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
-1.439.473 1.439.473 1.439.473 1.439.473
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-576.443.801 639.857.813 -8.105.908 8.105.908 63.414.012 -41.258.143 22.155.869
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
75.844.230 17.922.592 151.965.231 245.732.053 112.833.770 358.565.823
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 0 0 0 0 0 357.067.689 0 0 0 0 0 0 -4.692.313 0 0 0 0 0 0 2.433.128 0 869.369.545 0 0 0 -116.307.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.356.474 0 0 0 -51.751.777 -184.656.530 0 1.248.366.593 472.635.912 1.721.002.505


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.754.262 71.105.254
Dönem Karı (Zararı)
-274.744.868 -174.253.951
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-274.744.868 -174.253.951
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
348.191.813 292.414.545
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 89.329.244 111.295.582
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
28.161.515 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.542.741 41.296.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 1.826.510 946.213
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18.716.231 40.349.955
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
72.457.230 72.906.669
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-16.716.628 -8.140.076
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
89.173.858 81.046.745
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
169.942.128 74.984.866
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-475.650 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-475.650 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
18 4.922.136 4.173.036
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23.298.784 -21.174.717
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.711.745 -8.457.989
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-5.711.745 -8.457.989
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -73.815.988 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
19.541.418 17.390.930
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-30.006.422 -46.057.691
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.297.711 21.342.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.297.711 21.342.441
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-21.547.490 30.165.815
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.461.047 2.720.481
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
66.290.140 -10.506.348
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
66.290.140 -10.506.348
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-644.448 -49.603.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.733.601 6.761.849
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
38.116.559 -6.169.523
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-113.118.120 -40.768.647
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-123.583.858 -28.012.913
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10.465.738 -12.755.734
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
43.440.523 72.102.903
Ödenen Faiz
-1.438.893 -831.801
Alınan Faiz
13.915.733 2.909.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -195.694 -443.554
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7.032.593 -2.632.210
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
765.452.135 -118.914.965
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
764.853.400 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
254.969.532 4.727.135
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -10.082.842
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -6.559.600
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.283.133 15.407.519
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.283.133 15.407.519
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-179.628.837 -112.158.736
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -72.030.443 -109.435.929
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -107.598.394 -2.722.807
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-86.339.644 -5.386.300
Alınan Faiz
2.800.895 5.230.160
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.486.344 -10.092.301
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.444.306 156.996.105
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.560.152 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.439.473 21.713.279
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
564.297.871 619.943.182
Kredilerden Nakit Girişleri
9 465.631.402 369.943.182
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
9 98.666.469 250.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-552.292.304 -402.909.668
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -432.514.863 -252.909.668
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -119.777.441 -150.000.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
8.852.997 -8.280.602
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -10.366.058 -5.573.478
Ödenen Faiz
-6.246.782 -27.051.834
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-20.801.043 -40.844.774
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
863.650.703 109.186.394
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
44.771.605 5.963.488
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
908.422.308 115.149.882
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 852.417.162 428.601.058
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.760.839.470 543.750.940


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.898.206.427 991.689.962
Finansal Yatırımlar
8 13.570.243 7.083.899
Ticari Alacaklar
175.338.350 172.688.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 175.338.350 172.688.680
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
294.445.106 271.362.700
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 23.094.745 21.559.829
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
11 271.350.361 249.802.871
Diğer Alacaklar
194.410.990 55.526.870
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 16.070.569 35.151.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 178.340.421 20.375.252
Stoklar
12 97.354.409 99.815.456
Peşin Ödenmiş Giderler
13 180.476.199 79.513.340
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 6.271.986 12.624.818
Diğer Dönen Varlıklar
55.427.860 57.423.875
ARA TOPLAM
2.915.501.570 1.747.729.600
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
32 862.751 1.141.761.142
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.916.364.321 2.889.490.742
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 8.146.247 8.146.247
Diğer Alacaklar
78.853.691 114.735.726
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 67.651.135 59.581.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.202.556 55.154.582
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 261.785.477 247.782.597
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 554.174.000 554.174.000
Maddi Duran Varlıklar
15 2.028.551.118 1.842.057.780
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 769.001.754 703.412.230
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.065.109.186 2.724.092.819
Şerefiye
17 131.113.739 117.825.709
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 2.933.995.447 2.606.267.110
Peşin Ödenmiş Giderler
13 17.127.836 23.748.929
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 262.185.658 278.174.854
Diğer Duran Varlıklar
22.023.143 20.563.287
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.066.958.110 6.516.888.469
TOPLAM VARLIKLAR
9.983.322.431 9.406.379.211
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 680.504.311 648.213.253
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 3.052.836.854 2.822.017.458
Ticari Borçlar
300.680.198 234.390.058
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 300.680.198 234.390.058
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
135.961.164 136.605.612
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
11 135.961.164 136.605.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 28.261.512 26.527.911
Diğer Borçlar
101.773.152 100.395.911
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 7.759.863 8.923.033
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
94.013.289 91.472.878
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.679.721 3.623.780
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.600.505 1.241.964
Kısa Vadeli Karşılıklar
75.667.966 30.532.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 8.948.618 6.492.359
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 66.719.348 24.040.137
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
90.670.397 51.755.647
ARA TOPLAM
4.473.635.780 4.055.304.090
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
32 0 470.651.594
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.473.635.780 4.525.955.684
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 3.072.886.030 2.665.506.800
Diğer Borçlar
73.694.601 67.150.863
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
73.694.601 67.150.863
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
18 6.865.245 4.906.242
Türev Araçlar
11.611.414 10.908.822
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.338.227 3.192.359
Uzun Vadeli Karşılıklar
168.146.574 157.980.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 16.185.708 13.915.592
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 151.960.866 144.064.770
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 452.142.055 421.595.509
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.788.684.146 3.331.240.957
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.262.319.926 7.857.196.641
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.248.366.593 1.088.285.190
Ödenmiş Sermaye
22 325.888.410 325.888.410
Sermaye Düzeltme Farkları
22 34.659.630 34.659.630
Geri Alınmış Paylar (-)
22 0 -1.439.473
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
357.067.689 281.223.459
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.259.185 -2.205.310
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.692.313 -4.638.438
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.692.313 -4.638.438
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
22 2.433.128 2.433.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
753.061.882 655.441.600
Yabancı Para Çevrim Farkları
869.369.545 1.388.012.616
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-116.307.663 -732.571.016
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 16.356.474 7.979.263
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-51.751.777 85.345.421
Net Dönem Karı veya Zararı
-184.656.530 -298.607.810
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
472.635.912 460.897.380
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.721.002.505 1.549.182.570
TOPLAM KAYNAKLAR
9.983.322.431 9.406.379.211


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 338.516.138 303.976.461
Satışların Maliyeti
23 -322.035.115 -266.970.790
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.481.023 37.005.671
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
23 42.062.125 19.513.715
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
23 -2.580.403 -1.497.809
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.481.722 18.015.906
BRÜT KAR (ZARAR)
55.962.745 55.021.577
Genel Yönetim Giderleri
24 -68.923.670 -62.822.105
Pazarlama Giderleri
24 -27.650.883 -21.234.024
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 78.394.910 8.845.505
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -78.609.576 -17.753.805
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-40.826.474 -37.942.852
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
7.674.256 8.577.513
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-63.436 -4.941.692
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
10 -1.742.276 -932.700
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 -4.922.136 -4.173.036
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-39.880.066 -39.412.767
Finansman Gelirleri
27 145.388.938 32.838.325
Finansman Giderleri
28 -356.954.956 -188.854.226
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-251.446.084 -195.428.668
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-23.298.784 21.174.717
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -2.979.325 1.556.468
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -20.319.459 19.618.249
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-274.744.868 -174.253.951
DÖNEM KARI (ZARARI)
-274.744.868 -174.253.951
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-90.088.338 -43.226.620
Ana Ortaklık Payları
29 -184.656.530 -131.027.331
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 -0,63470000 -0,52780000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 -0,63470000 -0,52780000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-53.875 -84.008
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-53.875 -84.008
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
64.457.513 101.332.840
Yabancı Para Çevrim Farkları
88.051.973 176.087.131
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-23.594.460 -74.754.291
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
64.403.638 101.248.832
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-210.341.230 -73.005.119
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-59.837.095 -11.691.933
Ana Ortaklık Payları
-150.504.135 -61.313.186http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941258


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.661 Değişim: -1,00% Hacim : 32.229 Mio.TL Son veri saati : 11:42
Düşük 10.655 25.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.781
32,9710 Değişim: 0,23%
Düşük 32,8613 25.06.2024 Yüksek 32,9812
Açılış: 32,896
35,4384 Değişim: 0,21%
Düşük 35,3089 25.06.2024 Yüksek 35,4542
Açılış: 35,365
2.467,07 Değişim: -0,10%
Düşük 2.455,90 25.06.2024 Yüksek 2.472,65
Açılış: 2.469,56
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.