KAP ***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 - 23:34
KAP ***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 -115.476.802 204.351.140 -2.811.155 -70.835.927 856.335.598 -416.886.094 118.703.224 107.840.389 -89.864.325 951.904.088 723.978.161 1.675.882.249
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-86.545.916 89.864.325 3.318.409 3.318.409
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
-130.966.969 -130.966.969 -26.709.475 -157.676.444
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-754.730 65.672.019 -85.337.453 -20.420.164 15.095.743 -5.324.421
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 -100.875.118 -100.875.118
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-21.921.971 38.278.200 21.921.971 -21.921.971 16.356.229 16.356.229
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
8.684.077 8.684.077 2.341.467 11.025.544
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
52.298.393 -53.843.497 -398.806 64.999.812 63.055.902 -69.031.245 -5.975.343
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
77.346.455 3.879.140 81.225.595 81.225.595
Dönem Sonu Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 0 0 0 -137.398.773 0 242.629.340 0 0 0 0 0 0 -3.565.885 0 0 0 0 0 0 6.510.528 0 974.306.010 0 0 0 -556.067.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144.105.529 0 0 0 73.056.391 -130.966.969 0 973.157.167 544.799.533 1.517.956.700
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 0 0 0 -137.398.773 0 242.629.340 0 0 0 0 0 0 -3.565.885 0 0 0 0 0 0 6.510.528 0 974.306.010 0 0 0 -556.067.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144.105.529 0 0 0 73.056.391 -130.966.969 0 973.157.167 544.799.533 1.517.956.700
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-130.966.969 130.966.969 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
-298.607.810 -298.607.810 -198.845.432 -497.453.242
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.072.553 413.706.606 -176.503.972 236.130.081 116.620.885 352.750.966
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 -1.548.139 -1.548.139
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
135.959.300 38.594.119 -135.959.300 135.959.300 174.553.419 174.553.419
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
1.626.484 1.626.484 7.835.874 9.462.358
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-4.077.400 22 26.527.911 10.199.359
Diğer Borçlar
100.395.911 84.021.171
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 8.923.033 13.476.873
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 91.472.878 70.544.298
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.623.780 12.516.981
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32 1.241.964 17.714.133
Kısa Vadeli Karşılıklar
30.532.496 21.964.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 6.492.359 6.063.064
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 24.040.137 15.901.625
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 51.755.647 23.723.458
ARA TOPLAM
4.055.304.090 1.579.020.677
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
36 470.651.594 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.525.955.684 1.579.020.677
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.665.506.800 3.266.985.412
Diğer Borçlar
67.150.863 10.531.966
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 67.150.863 10.531.966
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
19 4.906.242 657.739
Türev Araçlar
10.908.822 2.879.070
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.192.359 6.261.221
Uzun Vadeli Karşılıklar
157.980.362 122.503.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 13.915.592 14.374.643
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
20 144.064.770 108.128.686
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32 421.595.509 549.636.268
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.331.240.957 3.959.455.005
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.857.196.641 5.538.475.682
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.088.285.190 973.157.167
Ödenmiş Sermaye
24 325.888.410 325.888.410
Sermaye Düzeltme Farkları
24 34.659.630 34.659.630
Geri Alınmış Paylar (-)
24 -1.439.473 -137.398.773
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
24 281.223.459 242.629.340
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.205.310 2.944.643
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.638.438 -3.565.885
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -4.638.438 -3.565.885
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
24 2.433.128 6.510.528
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
655.441.600 418.238.966
Yabancı Para Çevrim Farkları
24 1.388.012.616 974.306.010
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
24 -732.571.016 -556.067.044
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 7.979.263 144.105.529
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 85.345.421 73.056.391
Net Dönem Karı veya Zararı
24 -298.607.810 -130.966.969
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
460.897.380 544.799.533
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.549.182.570 1.517.956.700
TOPLAM KAYNAKLAR
9.406.379.211 7.056.432.382


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 1.527.806.842 1.387.448.668
Satışların Maliyeti
25 -1.415.765.469 -998.709.339
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
112.041.373 388.739.329
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
25 101.348.804 53.525.627
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
25 -7.370.202 -5.175.043
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
93.978.602 48.350.584
BRÜT KAR (ZARAR)
206.019.975 437.089.913
Genel Yönetim Giderleri
26 -307.454.005 -213.718.279
Pazarlama Giderleri
26 -89.210.140 -82.587.247
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 140.909.775 89.528.396
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -123.669.372 -87.838.159
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-173.403.767 142.474.624
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 70.254.342 47.490.068
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -2.406.771 -366.851
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
10 -7.207.139 -6.304.997
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
19 -29.791.137 29.780.093
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-142.554.472 213.072.937
Finansman Gelirleri
30 128.281.532 80.137.833
Finansman Giderleri
31 -708.814.151 -427.620.223
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-723.087.091 -134.409.453
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
225.633.849 -23.266.991
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
32 -6.069.120 -45.306.686
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
32 231.702.969 22.039.695
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-497.453.242 -157.676.444
DÖNEM KARI (ZARARI)
-497.453.242 -157.676.444
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-198.845.432 -26.709.475
Ana Ortaklık Payları
33 -298.607.810 -130.966.969
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 33 -1,02400000 -0,53560000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 33 -1,02400000 -0,53560000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.072.553 -754.730
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.072.553 -754.730
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
353.823.519 -4.569.691
Yabancı Para Çevrim Farkları
530.327.491 80.767.762
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
24 -176.503.972 -85.337.453
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
352.750.966 -5.324.421
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-144.702.276 -163.000.865
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-82.224.547 -11.613.732
Ana Ortaklık Payları
-62.477.729 -151.387.133http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917728


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.166 Değişim: 1,14% Hacim : 89.367 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 10.041 12.06.2024 Yüksek 10.232
Açılış: 10.063
32,2889 Değişim: -0,06%
Düşük 32,2311 13.06.2024 Yüksek 32,3080
Açılış: 32,3077
35,0135 Değişim: 0,23%
Düşük 34,8787 13.06.2024 Yüksek 35,1714
Açılış: 34,9325
2.410,67 Değişim: -0,19%
Düşük 2.408,19 13.06.2024 Yüksek 2.415,50
Açılış: 2.415,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.