KAP ***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 19:14
KAP ***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 -115.476.802 204.351.140 -2.811.155 -70.835.927 856.335.598 -416.886.094 118.703.224 107.840.389 -89.864.325 951.904.088 723.978.161 1.675.882.249
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-81.459.853 -8.404.472 89.864.325 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
-82.376.023 -82.376.023 -38.321.220 -120.697.243
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-231.841 100.951.244 -42.872.536 7.898.500 65.745.367 52.726.609 118.471.976
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-12.866.257 12.866.257 -12.866.257 -12.866.257 -12.866.257
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.970.682 -3.970.682 -3.970.682
Dönem Sonu Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 0 0 0 -128.343.059 0 204.351.140 0 0 0 0 0 0 -3.042.996 0 0 0 0 0 0 -74.806.609 0 875.826.989 0 0 0 -459.758.630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131.569.481 0 0 0 94.468.160 -82.376.023 0 918.436.493 738.383.550 1.656.820.043
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 -137.398.773 242.629.340 -3.565.885 6.510.528 974.306.010 -556.067.044 144.105.529 73.056.391 -130.966.969 973.157.167 544.799.533 1.517.956.700
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-130.966.969 130.966.969 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
-131.027.331 -131.027.331 -43.226.620 -174.253.951
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-84.008 144.552.444 -74.754.291 69.714.145 31.534.687 101.248.832
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.696.081 -254.334 19.271.532 -2.441.747 2.441.747 21.713.279 21.713.279
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.626.900 -66.620 1.459.633 -233.887 -6.995.055 -7.228.942
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 0 0 0 -134.702.692 -254.334 261.900.872 0 0 0 0 0 0 -3.649.893 0 0 0 0 0 0 4.883.628 0 1.118.858.454 0 0 0 -630.821.335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141.597.162 0 0 0 -54.009.198 -131.027.331 0 933.323.373 526.112.545 1.459.435.918


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
71.105.254 59.390.572
Dönem Karı (Zararı)
-174.253.951 -120.697.243
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
292.414.545 170.443.082
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 111.295.582 85.312.825
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
41.296.168 1.576.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 946.213 1.281.580
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
40.349.955 295.106
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
72.906.669 43.065.585
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.140.076 -22.493.634
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
81.046.745 65.559.219
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
74.984.866 44.821.271
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
18 4.173.036 -8.293.522
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-21.174.717 -198.391
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.457.989 62.795
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-8.457.989 62.795
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
17.390.930 4.095.833
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-46.057.691 19.741.198
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
21.342.441 -6.366.849
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
21.342.441 -6.366.849
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
30.165.815 -76.917.137
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.720.481 2.258.347
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.506.348 288.549
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.506.348 288.549
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-49.603.759 90.090.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6.761.849 7.977.361
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-6.169.523 13.823.111
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.768.647 -11.412.208
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-28.012.913 -15.300.808
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-12.755.734 3.888.600
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
72.102.903 69.487.037
Ödenen Faiz
-831.801 -968.648
Alınan Faiz
2.909.916 2.933.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -443.554 -575.837
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.632.210 -11.485.944
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-118.914.965 -35.729.419
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
4.727.135 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-10.082.842 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-6.559.600 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.407.519 91.506
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.407.519 91.506
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-112.158.736 -43.251.376
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -109.435.929 -41.668.458
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -2.722.807 -1.582.918
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-5.386.300 -5.156.510
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-5.386.300 -5.156.510
Alınan Faiz
5.230.160 19.559.670
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-10.092.301 -6.972.709
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
156.996.105 -34.621.906
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -12.866.257
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -12.866.257
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.713.279
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
619.943.182 268.758.177
Kredilerden Nakit Girişleri
9 369.943.182 228.758.177
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
9 250.000.000 40.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-402.909.668 -226.045.925
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -252.909.668 -146.245.925
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -150.000.000 -79.800.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-8.280.602 -15.473.582
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -5.573.478 -8.558.104
Ödenen Faiz
-27.051.834 -20.940.174
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-40.844.774 -19.496.041
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİ
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.641 Değişim: 0,97% Hacim : 43.647 Mio.TL Son veri saati : 12:36
Düşük 9.617 17.04.2024 Yüksek 9.717
Açılış: 9.617
32,5371 Değişim: 0,26%
Düşük 32,3942 17.04.2024 Yüksek 32,5883
Açılış: 32,4515
34,6791 Değişim: 0,39%
Düşük 34,4848 17.04.2024 Yüksek 35,0943
Açılış: 34,5448
2.502,49 Değişim: 0,65%
Düşük 2.481,74 17.04.2024 Yüksek 2.504,58
Açılış: 2.486,43
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.