KAP ***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 22:00
KAP ***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 -40.974.259 204.351.140 -2.593.851 14.497.128 513.285.903 -285.393.095 69.027.309 483.087.996 -329.154.218 986.682.093 608.113.398 1.594.795.491
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.533.569 -1.533.569 -1.533.569
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-24.702.769 -304.451.449 329.154.218 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
-89.864.325 -89.864.325 25.902.066 -63.962.259
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-217.304 391.200.940 -162.749.560 228.234.076 138.907.657 367.141.733
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 -93.856.973 -93.856.973
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-74.502.543 74.502.543 -74.502.543 -74.502.543 -74.502.543
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-3.024.700 -48.151.245 31.256.561 -123.859 5.239.954 -14.803.289 44.912.013 30.108.724
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım MarjlarınVarlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-82.308.355 -82.308.355 -82.308.355
Dönem Sonu Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 0 0 0 -115.476.802 0 204.351.140 0 0 0 0 0 0 -2.811.155 0 0 0 0 0 0 -70.835.927 0 856.335.598 0 0 0 -416.886.094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.703.224 0 0 0 107.840.389 -89.864.325 0 951.904.088 723.978.161 1.675.882.249
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 0 0 0 -115.476.802 0 204.351.140 0 0 0 0 0 0 -2.811.155 0 0 0 0 0 0 -70.835.927 0 856.335.598 0 0 0 -416.886.094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.703.224 0 0 0 107.840.389 -89.864.325 0 951.904.088 723.978.161 1.675.882.249
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-86.545.916 89.864.325 3.318.409 3.318.409
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
-130.966.969 -130.966.969 -26.709.475 -157.676.444
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-754.730 65.672.019 -85.337.453 -20.420.164 15.095.743 -5.324.421
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 -100.875.118 -100.875.118
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-21.921.971 38.278.200 21.921.971 -21.921.971 16.356.229 16.356.229
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
8.684.077 8.684.077 2.341.467 11.025.544
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
52.298.393 -53.843.497 -398.806 64.999.812 63.055.902 -69.031.245 -5.975.343
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
77.346.455 3.879.140 81.225.595 81.225.595
Dönem Sonu Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 0 0 0 -137.398.773 0 242.629.340 0 0 0 0 0 0 -3.565.885 0 0 0 0 0 0 6.510.528 0 974.306.010 0 0 0 -556.067.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144.105.529 0 0 0 73.056.391 -130.966.969 0 973.157.167 544.799.533 1.517.956.700


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
539.957.022 424.967.743
Dönem Karı (Zararı)
-157.676.444 -63.962.259
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-157.676.444 -63.962.259
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
632.575.749 548.877.116
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 370.186.273 290.458.006
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
15.951.180 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.951.180 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.571.343 -60.942.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 4.310.973 3.996.249
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.260.370 -64.938.633
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
228.206.480 177.280.066
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-51.430.224 -36.303.227
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
279.636.704 213.583.293
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
84.678.898 179.307.102
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-38.228.887 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -37.525.000 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-703.887 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
19 -29.780.093 -27.598.541
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23.266.991 -22.195.049
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.002.566 -409.937
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-8.002.566 -409.937
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-36.519.418 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
17.245.548 12.977.853
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
106.642.099 -27.922.640
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-70.269.026 -42.348.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-70.269.026 -42.348.630
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-98.692.934 -51.761.385
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8.061.364 5.556.973
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
41.590.081 26.275.058
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
41.590.081 26.275.058
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
101.250.629 43.845.403
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-679.960 1.109.400
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13.590.098 70.702.432
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
111.791.847 -81.301.891
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
23.922.812 -38.697.702
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
87.869.035 -42.604.189
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
581.541.404 456.992.217
Ödenen Faiz
31 -4.374.654 -3.919.852
Alınan Faiz
11.846.216 11.691.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -1.423.633 -1.645.791
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-47.632.311 -38.150.031
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-366.165.256 -267.002.241
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
15.301.535 30.108.722
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-115.086.225 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
19 -19.466.500 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.524.807 1.133.485
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.524.807 1.133.485
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-176.930.335 -233.806.443
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -168.696.281 -213.380.798
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -8.234.054 -20.425.645
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.150.000
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-68.749.679 -63.177.001
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-38.106.340 -19.096.316
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-38.106.340 -19.096.316
Alınan Faiz
21.347.362 18.194.981
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
119 790.331
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-199.000.056 -107.520.577
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -74.502.543
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-74.502.543
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.356.229
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.487.787.372 875.127.201
Kredilerden Nakit Girişleri
9 1.302.787.372 680.127.201
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
9 185.000.000 195.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.274.111.952 -645.418.025
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -1.139.311.952 -600.418.025
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -134.800.000 -45.000.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-49.091.809 31.368.547
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -10.647.736 0
Ödenen Temettüler
-106.528.976 -93.856.973
Ödenen Faiz
-253.811.096 -190.676.438
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-8.952.088 -9.562.346
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.208.290 50.444.925
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
11.269.732 10.058.499
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.938.558 60.503.424
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
442.539.616 382.036.192
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
428.601.058 442.539.616


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 474.710.252 496.942.269
Finansal Yatırımlar
8 8.504.024 4.081.903
Ticari Alacaklar
229.297.974 143.598.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 229.297.974 143.598.112
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
233.625.016 130.289.640
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 4.300.734 1.632.427
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
12 229.324.282 128.657.213
Diğer Alacaklar
145.991.093 92.597.520
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 81.558.783 47.297.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 64.432.310 45.300.256
Stoklar
13 85.375.506 93.436.870
Peşin Ödenmiş Giderler
14 101.100.145 80.405.863
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32 16.786.613 9.379.558
Diğer Dönen Varlıklar
23 54.197.273 52.609.225
ARA TOPLAM
1.349.587.896 1.103.340.960
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
36 862.751 862.751
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.350.450.647 1.104.203.711
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 8.172.568 68.589.210
Diğer Alacaklar
65.452.441 56.479.905
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 52.435.460 43.421.466
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.016.981 13.058.439
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
19 188.296.426 150.774.125
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 510.920.000 473.395.000
Maddi Duran Varlıklar
16 1.457.923.353 1.284.995.853
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 502.462.895 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.786.113.909 2.331.172.127
Şerefiye
18 98.944.709 89.785.343
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 2.687.169.200 2.241.386.784
Peşin Ödenmiş Giderler
14 38.690.176 34.663.436
Ertelenmiş Vergi Varlığı
32 131.264.565 127.171.309
Diğer Duran Varlıklar
23 16.685.402 16.547.558
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.705.981.735 4.543.788.523
TOPLAM VARLIKLAR
7.056.432.382 5.647.992.234
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 304.449.590 180.149.679
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 737.091.772 547.919.649
Ticari Borçlar
155.321.001 132.191.519
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 155.321.001 132.191.519
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
212.018.523 110.767.894
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
12 212.018.523 110.767.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 10.199.359 10.880.115
Diğer Borçlar
84.021.171 84.313.526
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 13.476.873 31.609.401
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 70.544.298 52.704.125
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 12.516.981 8.740.776
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32 17.714.133 13.038.761
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.964.689 14.399.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 6.063.064 4.545.173
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 15.901.625 9.854.149
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 23.723.458 100.972.141
ARA TOPLAM
1.579.020.677 1.203.373.382
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.579.020.677 1.203.373.382
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 3.266.985.412 2.169.937.684
Diğer Borçlar
10.531.966 21.980.512
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.531.966 21.980.512
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
19 657.739 650.132
Türev Araçlar
2.879.070 3.247.536
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.261.221 1.507.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
122.503.329 57.066.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 14.374.643 10.296.326
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
20 108.128.686 46.770.175
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32 549.636.268 514.347.238
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.959.455.005 2.768.736.603
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.538.475.682 3.972.109.985
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
973.157.167 951.904.088
Ödenmiş Sermaye
24 325.888.410 325.888.410
Sermaye Düzeltme Farkları
24 34.659.630 34.659.630
Geri Alınmış Paylar (-)
24 -137.398.773 -115.476.802
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
24 242.629.340 204.351.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.944.643 -73.647.082
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.565.885 -2.811.155
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -3.565.885 -2.811.155
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
24 6.510.528 -70.835.927
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
418.238.966 439.449.504
Yabancı Para Çevrim Farkları
24 974.306.010 856.335.598
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
24 -556.067.044 -416.886.094
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 144.105.529 118.703.224
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 73.056.391 107.840.389
Net Dönem Karı veya Zararı
24 -130.966.969 -89.864.325
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
544.799.533 723.978.161
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.517.956.700 1.675.882.249
TOPLAM KAYNAKLAR
7.056.432.382 5.647.992.234


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 1.387.448.668 1.080.038.879
Satışların Maliyeti
25 -998.709.339 -744.134.554
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
388.739.329 335.904.325
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
25 53.525.627 48.400.613
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
25 -5.175.043 -4.743.532
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
48.350.584 43.657.081
BRÜT KAR (ZARAR)
437.089.913 379.561.406
Genel Yönetim Giderleri
26 -213.718.279 -192.525.120
Pazarlama Giderleri
26 -82.587.247 -63.052.576
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
89.528.396 123.558.636
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-87.838.159 -68.187.310
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
142.474.624 179.355.036
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
47.490.068 5.276.817
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-366.851 -4.070.575
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
10 -6.304.997 -3.734.085
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
19 29.780.093 27.598.541
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
213.072.937 204.425.734
Finansman Gelirleri
30 80.137.833 93.888.612
Finansman Giderleri
31 -427.620.223 -384.471.654
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-134.409.453 -86.157.308
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-23.266.991 22.195.049
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
32 -45.306.686 -38.626.760
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
32 22.039.695 60.821.809
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-157.676.444 -63.962.259
DÖNEM KARI (ZARARI)
-157.676.444 -63.962.259
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-26.709.475 25.902.066
Ana Ortaklık Payları
33 -130.966.969 -89.864.325
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 33 -0,53560000 -0,36110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 33 -0,53560000 -0,36110000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-754.730 -217.304
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-754.730 -217.304
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.569.691 367.359.037
Yabancı Para Çevrim Farkları
80.767.762 530.108.597
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
24 -85.337.453 -162.749.560
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.324.421 367.141.733
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-163.000.865 303.179.474
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-11.613.732 164.809.723
Ana Ortaklık Payları
-151.387.133 138.369.751http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826674


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.554 Değişim: 0,43% Hacim : 35.038 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.525 24.06.2022 Yüksek 2.571
Açılış: 2.555
16,8844 Değişim: -2,70%
Düşük 16,4914 24.06.2022 Yüksek 17,3807
Açılış: 17,3525
17,8272 Değişim: -2,47%
Düşük 17,3982 24.06.2022 Yüksek 18,3712
Açılış: 18,2779
992,35 Değişim: -2,31%
Düşük 968,40 24.06.2022 Yüksek 1.023,08
Açılış: 1.015,81
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.